Aigua

Aigua (18)

L'aigua, un recurs escàs, és a més un recurs fràgil. La sobreexplotació i la contaminació d'aqüífers representa una de les principals amenaces, juntament amb la construcció de grans infrastructures per a l'abastament i tractament de les aigües. En aquest sentit les propostes del GOB per aconseguir una gestió integral de l'aigua racionalitzant l'explotació dels recursos, millorant les infrastructures de depuració per optimitzar la reutilització i recuperació del recurs aigua, reduint al màxim les pèrdues a les xarxes de distribució, i considerant la dessalació com a darrera opció per a l'abastament d'aigua potable pels impactes que genera, tant la pròpia infrastructura, com el procés de dessalació, i prioritzant una actuació efectiva envers la gestió de la demanda.

Exigeixen s'iniciï un procés obert i transparent d'informació pública que tengui per objectiu final una consulta popular

 

11/05/2012 La Plataforma Salvem Andratx denuncia les conseqüències del descontrol urbanístic al Port d'Andratx

Un informe de la Conselleria de Medi Ambient apunta la Urbanització de Can Borràs i els vessaments de la depuradora, com a principals causes de la contaminació del torrent des Saluet denunciat per la Plataforma


31/01/12 El GOB denuncia que els canvis en el Pla Hidrològic impliquen desprotecció, desregulació i manca de control.
El Conseller Company ha paralitzat la tramitació del Pla Hidrològic per introduir-hi canvis que responen a la pressió de determinats sectors interessats en la desregulació i en l'absència de controls sobre la gestió de l'aigua.  El GOB hi presenta avui les seves al·legacions.
______________________________________________________________________

11/01/12 Diverses zones humides podrien estar en perill si es modifica el Pla Hidrològic.
El GOB demana al Conseller Company que no cedeixi a la pressió de certs promotors immobiliaris amb interessos a aquests espais

______________________________________________________________________

04/11/2011 El GOB denuncia un greu abocament d’aigües sense depurar a la mar a Felanitx
Les aigües fecals de la zona de “Cala Serena” a la mar per manca de previsió de l’administració

______________________________________________________________________

Pàgina 2 de 2

Enguany tenim un repte, llançam la ILP "Avui per demà" per garantir el benestar de les generacions futures. Entra a http://avuiperdema.org i informa't de com pots contribuir al canvi.

Necessitam la teva signatura i la teva implicació!

uneixtealgob