Dimecres, 03 Octubre 2012 12:14

03/10/2012. El GOB reclama una rectificació al Parlament

A la sospita sobre la inconstitucionalitat de la Llei Company, s'hi ha de sumar ara, la possible inscostitucionalitat de introducció via esmena de la possibilitat d'importar residus d'Europa.

El Parlament, ha de rectificar. La llei Company i les esmenes, admeses a tràmit en relació a poder importar residus sota sospita.

 

 

 

03/10/2012. El GOB reclama una rectificació al Parlament

A la sospita sobre la inconstitucionalitat de la Llei Company, s'hi ha de sumar ara, la possible inscostitucionalitat de introducció via esmena de la possibilitat d'importar residus d'Europa.

 

El Parlament, ha de rectificar. La llei Company i les esmenes, admeses a tràmit en relació a poder importar residus sota sospita.

_______________________________________________________________

L'acció ciutadana està totalment vetada en les decisions que es prenen per via parlamentària i això, ho aprofita bé el Govern que via decrets-llei i tramitacions de llei amb caràcter d'urgència deixa totalment al marge l'opinió ciutadana.

 

El passat mes de maig, mentre el Parlament de les Illes Balears tenia damunt de la taula la tramitació com a projecte de llei pel procediment d'urgència el Decret Llei 2/2012, de 17 de febrer, de mesures urgents per a l'ordenació urbanística sostenible (Llei Company), el GOB va presentar un escrit a la Comissió de Peticions per demanar al Parlament que rectifiqués. Malgrat la petició va ser admesa a tràmit, no és fins avui, gairebé 4 mesos després d'aprovar-se de forma definitiva la llei, que la Comissió es reuneix per a prendrer-ho en consideració.

 

Un projecte de llei sense consulta ni participació pública

El Govern de les Illes Balears, ha impulsat aquest projecte de Llei sense atendre als inicis la passada legislatura de la tramitació del projecte de Llei del Sòl, respecte de la qual i a diferència d'ara, el GOB va rebre una petició per part del Parlament per a presentar suggeriments i propostes. Precisament aquesta Llei del Sòl havia d'esdevenir l'establiment d'un escenari consensuat, únic i estable en relació a la normativa urbanística vigent.

 

L'escenari per a la tramitació d'aquest nou projecte de llei és essencialment diferent. Aquest, deriva d'un decret-llei ja en vigor, que justifica l'absència de diàleg, debat i participació a la urgència de la intervenció per tal de donar "segurat jurídica" als inversos i dinamitzar l'economia.

 

Lluny d'implicar un escenari de seguretat jurídica però, el decret-Llei ha representat un atac frontal a l'establiment d'aquest escenari únic i de referència que havia de ser la llei del sòl. El decret-Llei impulsa tot el contrari, una inseguretat jurídica insostenible. El text està ple d'ambigüetats i indeterminacions que donen lloc a interpretacions diverses, molt perilloses en l'àmbit de l'urbanisme i l'ordenació territorial. De fet, les conseqüències que es poden derivar de l'entrada en vigor del decret-Llei ja s'han posat de manifest en el cas d'Andratx, on, gràcies a la disposició transitòria primera del decret-Llei que obre la porta a urbanitzar espais protegits, com és el cas de Cala Blanca, l'Ajuntament d'Andratx té previst recollir el desenvolupament urbanístic d'aquesta àrea protegida a través d'una modificació de les NNSS.

 

 

Una llei que el Govern Estatal considera pot ser inconstitucional

El Govern estatal va anunciar la creació d'una comissió bilateral per discutir els aspectes en que consideren que la Llei Company incompleix la llei bàsica estatal del sòl.

 

Malgrat això, que també va succeir en el transcurs de la tramitació parlamentària, el Parlament va aprovar la Llei el passat dia 29 de maig sense modificar ni un pèl els articles que havien originat les "discrepàncies" i dubtes sobre la constitucionalitat de la llei.

 

Una altra tramitació perversa

Ara, el Grup popular i via esmena a la llei de mesures urgents d'activació econòmica en matèria d'indústria i energia ha introduit una esmena per possibilitar importar residus de fora per a dur a cremar a Mallorca.

 

Aquestes esmenes poden ser també objecte d'inconstitucionalitat, ja que existeix jurisprudència (sentència del Tribunal Constitucional) quan la matèria que es preten introduir via esmena escapa de l'objecte material de la llei. Les esmenes proposades pel partit popular poden afectar substancialment qüestions específiques ambientals i de residus, com és el cas del trasllat de residus que regula l'article 12.4.d) de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sols contaminats de les Illes Balears, a les autoritzacions ambientals integrades i les garanties preceptives pel desenvolupament de l'activitat.

 

Entenem que aquestes modificacions, per la seva transcedència ambiental, requeririen d'un marc de reforma específic de mesures ambientals i, en tot cas, que des de l'inici de l'elaboració de la norma siguin informats els òrgans consultius pertinents en matèria de medi ambient i matèria jurídica com és el consell consultiu. Aquest és el procés i no introduir-les pel tràmit d'esmenes a una LLei de reactivació de l'enconomia.

 

El Parlament ha de rectificar

És hora de posar per damunt dels interessos econòmics, la preservació del territori i el medi ambient. Les qüestions i aspectes ambientals i de trascendència pel futur de Mallorca no es poden legislar via accions que consideren única i exclusivament, l'impacte econòmic, sense cap tipus d'intervenció de l'opinió ciutadana, més enllà de la denúncia pública.

 

Per tot això, el GOB reclama al Parlament i al seu president la necessitat d'aborar aquestes propostes legislatives impulsades pel partit popular des del rigor, la responsabilitat i les garanties necessàries en matèries amb tanta trascendència i incidència social com són el territori i el medi ambient.

Llegir 1514 vegades Darrera modificació el Dilluns, 06 Juliol 2015 10:50

uneixtealgob

Reps el nostre newsletter?

Subscriure's

Vols rebre el nostre newsletter setmanal? Inscriu-te aquí i et mantindrem informat de les darrers notícies, agenda d'activitats i altres informacions interessants.