Dimarts, 05 Juliol 2011 01:00

05/07/2011 Els ecologistes d'arreu de l'estat, denuncien a Brussel·les greus irregularitats en el compliment de la directiva d'envasos

05/07/2011 Els ecologistes d'arreu de l'estat, denuncien a Brussel·les greus irregularitats en el compliment de la directiva d'envasos 
Una anàlisi de les dades aportades a la Comissió Europea demostra que l'estat espanyol recicla quantitats inferiors a les declarades.

____________________________________________________________________

Divendres, 6 de juliol de 2011

Els ecologistes d'arreu de l'estat, denuncien a Brussel·les greus irregularitats en el compliment de la directiva d'envasos

Una anàlisi de les dades aportades a la Comissió Europea demostra que l'estat espanyol recicla quantitats inferiors a les declarades.

____________________________________________________________________

Les organitzacions ecologistes Amics de la Terra, Ecologistes en Acció, Ecologistes de Catalunya, Fundació Global Nature, GOB i Greenpeace han presentat una queixa davant el comissari europeu de Medi Ambient perquè investigui les greus irregularitats detectades en les dades de reciclatge d'envasos que Espanya presenta a Brussel·les, que serien inferiors als que es declaren oficialment.


Després d'analitzar la informació disponible, els col·lectius denunciants han demanat a la Comissió Europea que obri una investigació sobre aquest fet. Segons els ecologistes les irregularitats podrien tenir el seu origen en què les dades que Espanya envia cada any a Europa es basen únicament en les estadístiques de les entitats que s'encarreguen de la recollida selectiva de residus (Sistemes Integrats de Gestió de Residus, SIG), com Ecoembes i Ecovidrio, i en la majoria de casos aquestes dades no es poden contrastar, ja que les administracions responsables no disposen d'informació de suficient.


Irregularitats en les tones declarades

De l'anàlisi de la documentació es desprèn que:

  1. Espanya computa com envasos materials que no ho són, com paper o diaris.
  2. També es comptabilitza com envasos recuperats tots els metalls de les escòries de la incineració, impossibles de diferenciar entre envàs i no envàs després de la combustió.
  3. Pot donar-se la paradoxa que fins i tot s'hagin arribat a comptabilitzar com envasos materials que no ho són, com alguns dels procedents dels recuperadors tradicionals (drapaires).

Frau en la declaració d'envasos
Els propis envasadors assumeixen un frau en la declaració que ronda el 10%, pel fet que nombrosos envasos importats no són declarats. Malgrat això, aquests envasos sí que arriben als circuits de recollida selectiva i contribueixen al total reciclat sense comptabilitzar en els posats en el mercat per la qual cosa es falsegen les dades de recollida selectiva i reciclatge.

Consideració de materials impropis com materials reciclats

Els materials recollits en els contenidors de reciclatge contenen materials impropis que haurien de ser descomptats del total reciclat. Aquests materials que no podran ser reciclats per no tractar-se d'envasos oscil·len entre el 2% en els contenidors de vidre o paper i el 25% en els contenidors d'envasos lleugers. A més, en el cas dels plàstics, al voltant d'un 25% que entren a les plantes de reciclatge no s'arriben a reciclar però s'estan comptabilitzant com reciclats en les estadístiques que s'envien a Europa. En definitiva es comptabilitza el reciclatge brut en lloc del net.

Un estudi detallat de les dades "oficials" porta a la conclusió que s'estan incomplint els objectius per a vidre i plàstic així com l'objectiu global marcat per la Directiva d'envasos (Taula 1), de fet, les últimes dades del 2008 demostren que els SIG incompleixen els objectius de reciclatge (Taula 2).


Taula 1:Producció (tn)

Reciclatge (tn)

% reciclatge

Objectiu Directiva


producción

doméstico

C+I

totalVidre

1.401.533

752.658

0

752.658

53,70%

60%

làstic

1.585.000

217.883

90.145

308.027

19,43%

22,5%

aper i cartró

3.546.684

442.432

1.975.628

2.418.060

68,18%

60%

talls

467.080

172.678

70.628

243.306

52,09%

50%

usta

772.997

5.551

444.408

449.959

58,21%

15%

ltres

12.829


0

0

0,00%


Total

7.786.123

1.591.202

2.580.809

4.172.010

53,58%

55,00%


Taula 2:Segons dades oficials

Estimació pròpia

Objectiu Directiva


Producció (tn)

Reciclatge (tn)

% reciclatge

Producció (tn)

Reciclatge (tn)

% reciclatge

% reciclatge

Vidre

1.621.533

972.671

59,98%

1.401.533

752.658

53,70%

60%

Plàstic

1.109.000

289.084

26,07%

1.109.000

217.883

19,65%

22,5%

Paper i cartró

849.702

626.841

73,77%

849.702

442.432

52,07%

60%

Metalls

366.138

245.951

67,17%

366.138

172.678

48,35%

50%

Fusta

757.393

5.551

0,73%

15.604

5.551

35,57%

15%

Altres

6.894

0

0,00%

5.935

0

0,00%


Total

4.710.660

2.140.098

45,43%

3.747.912

1.591.202

42,46%

55,00%


El paper dels SIG en el compliment dels objectius
Més de la meitat dels envasos es consumeixen a nivell domèstic i es gestionen a través dels sistemes integrats de gestió (Ecovidrio i Ecoembes). Segons les dades analitzades per les associacions ecologistes, els resultats reals de reciclatge de materials domèstics no arriben a complir el que estableix la Llei d'envasos i residus d'envasos (LERE) i condicionen el compliment dels objectius de la Directiva d'Envasos.

Plàstic
(objectiu 22,5%): Només un 16% dels envasos de plàstic es van recollir selectivament. Si es comptabilitzen els envasos posats al mercat segons Cicloplast i els resultats nets de reciclatge també segons Cicloplast no s'està complint amb els objectius marcats en la LERE (22,5% de reciclatge) ja que només s'aconsegueix un 19,65% de reciclatge.
Metalls
(objectiu 50%): Només un 17% dels envasos metàl·lics es van recollir selectivament. La resta d'envasos metàl·lics es van recuperar a través de plantes de tractament de residus en massa, incineració i recuperadors tradicionals. Únicament considerant el 100% d'aquests envasos s'aconseguiria un reciclatge del 67%, superior al marcat en la LERE (50% de reciclatge). Si considerem que un 40% d'aquests altres fluxos no són envasos, s'estaria en una recuperació del 48%, per sota dels objectius de la LERE.
Vidre
(objectiu 60%): Ecovidrio pot haver estat comptabilitzant envasos provinents de plantes envasadores (unes 220.000 tones) com a produïts i reciclats. Si es descompten obtenim un nivell de reciclatge del voltant del 54%, per sota del 60% marcat per la LERE.
Paper i cartró
(objectiu 60%): Per comptabilitzar els envasos de cartró reciclats es considera que un 40% del contenidor blau són envasos quan en realitat el nivell és molt més baix (al voltant del 30%). Una correcció de les dades de reciclatge dóna un nivell de recuperació del 52%, per sota del 60% marcat per la LERE.

Llegir 1029 vegades Darrera modificació el Dijous, 07 Juny 2012 00:46

festedelgob

Reps el nostre newsletter?

Subscriure's

Vols rebre el nostre newsletter setmanal? Inscriu-te aquí i et mantindrem informat de les darrers notícies, agenda d'activitats i altres informacions interessants.