Dimarts, 25 Setembre 2012 12:13

25/09/2012. La campanya "NO volem ser el femer d'Europa" comença amb una concentració de rebuig

Dimecres 26 de setembre, un dia abans de que el Parlament admeti o no la proposta del PP per dur fems europeus a Mallorca, el GOB i les entitats adherides a la campanya "NO volem ser el femer d'Europa" convoquen una primera mobilització de rebuig.

Des del recinte de l'hospital Joan March, es farà una visualització col·lectiva de l'horror.

 

 

 

25/09/2012. La campanya "NO volem ser el femer d'Europa" comença amb una concentració de rebuig

Dimecres 26 de setembre, un dia abans de que el Parlament admeti o no la proposta del PP per dur fems europeus a Mallorca, el GOB i les entitats adherides a la campanya "NO volem ser el femer d'Europa" convoquen una primera mobilització de rebuig.

Des del recinte de l'hospital Joan March, es farà una visualització col·lectiva de l'horror.

_________________________________________________________________________________________

La societat ha reaccionat davant les intencions de Govern i Consell de Mallorca de donar suport i cobertura a la importació de fems europeus per incinerar a Mallorca.

D'aquesta manera, sotmeten l'interès general als interessos lucratius de l'empresa TIRME - concessionària única i exclusiva de la gestió del fems a Mallorca - malgrat els impactes socials, ambientals, de imatge turística i de salut que van lligats al pervers negoci de la incineració de residus.

TIRME, un negoci que ve d'enrera

És el moment de posar damunt la taula les veritats d’un sistema de gestió de residus basat en una de les més polèmiques i contaminants tecnologies de gestió de residus, la incineració, que pretén amagar-se darrera l'eslògan d'abocament zero, com a objectiu "ambiental" en matèria de gestió de residus i que a més s'impulsa com a servei públic insularitzat, establint l'obligatorietat en la destinació final dels residus que es produeixen a Mallorca i gestionat a través d'una concessió privada a l'empresa TIRME.

Basta anar a la web de TIRME on trobam el "relat" dels compromisos polítics negociats i assumits pel Consell de Mallorca:

Font: http://www.tirme.com/ct/incineracio_02f3s15.html

«La nova ampliació de la concessió segons la modificació del contracte de TIRME de 4 de maig de 2007 és el resultat de l`eficaç gestió que TIRME ha desenvolupat fins a la data en la illa, que ha implicat l`eliminació dels abocaments incontrolats (veure El GOB denuncia l’existència de 50 abocadors il·legals a Felanitx: No cal importar residus de l’estranger: Sols al municipi de la Consellera Soler n’hi ha centenars de tones escampades) i el processament a través de TIRME de la pràctica totalitat dels residus urbans. TIRME es precia, per tant, de contar novament amb la confiança del Consell de Mallorca per a seguir desenvolupant una funció essencial per al teixit econòmic i social de la illa.

En aquest sentit el principal objectiu estratègic per al trienni 2007 - 2010 fa referència a l`adaptació dels processos productius i infraestructures a la modificació del contracte de 2007, d`acord amb les noves directrius i infraestructures delimitades en el Pla Director Sectorial per a la Gestió de Residus Urbans a Mallorca (des d`ara PDSGRUM) de 2006 coincidint amb les línies estratègiques en matèria de responsabilitat social corporativa i el respecte i millora del medi ambient.

Els principals objectius de la nova revisió del Pla Director de 2006 son:

 

 • Ampliar la capacitat de les instal·lacions d`incineració existents fins a 660.000 t/any, amb la finalitat de permetre el tractament dels residus assimilables a urbans procedents del Pla Director Sectorial per a la Gestió de Residus de Construcció (al voltant de 55.000 t/any) així com el tractament dels residus que en l`actualitat són derivats a abocador (al voltant de 184.000 t/any).
 • Incrementar la capacitat nominal instal·lada de la planta fins als 60 MW.
 • Adaptar i millorar determinades instal·lacions i infraestructures auxiliars. Els objectius de l`empresa en línia amb els anteriors són els quals s`indiquen a continuació:
 • Treballar per a aconseguir l`abocament zero de residus a Mallorca ( I què passa amb les cendres?)
 • Reduir al màxim els efectes del fort increment de les inversions sobre la tarifa de tractament de residus urbans.
 • Acostar-se a l`excel·lència empresarial a través de les següents àrees: qualitat, medi ambient, prevenció de riscos laborals, conciliació de la vida familiar i laboral de tots els treballadores/és i responsabilitat social empresarial.

 

Sobren motius per dir NO a la importació de residus

Mallorca ja compta per desgràcia amb un important precedent de mobilització social, encapçalada per ecologistes i professionals de la salut, en contra de la política de residus basada en la incineració. A més, el disseny del marc normatiu, la gestió política i les infraestructures associades són una mostra de negligència i irresponsabilitat política que ens aboca a una situació sense precedents i en un punt de no retorn, on els interessos privats prevalen per sobre els de tots els ciutadans.

•La voluntat d'importar residus europeus respon única i exclusivament a garantir els guanys d'una empresa privada TIRME - propietat de Enel Green Power, amb un 40%, i Iberdrola, FCC i Urbaser, amb un 20% cada una - que té la concessió del servei públic de gestió de residus.

•Els forns de Son Reus tenen capacitat per cremar 700.000 tonelades de residus i ara no arriben a 400.000. Els ciutadans ens demanam, perquè es varen permetre unes instal·lacions tan sobredimensionades? A Mallorca pagam la tarifa per incineració més cara de tot l'estat espanyol. Tarifa amb la qual es paguen, amb els nostres doblers, els costos de construcció d'aquestes infraestructures i la despesa associada al procés d'incineració dels residus que no reciclam i/o recuperam.

•Ara però, a més, TIRME amenaça dient que si no s'incrementa el núm. de tonelades cremades, aquesta tarifa encara pujarà més. És a dir, a Mallorca, quan més reciclam o recuperam materials o menys residus generam, TIRME més ens cobra per incinerar i ara, a més, com que tot i això no basta, ens venen com a lògic, pràctic i necessari importar residus europeus. És un sensesentit ambiental i econòmic.

•D'aquí es deriva el fracàs de les polítiques de reducció, recuperació i reciclatge. Perquè reciclar quan surt més a compte cremar? Exemple: només un 6% dels envasos que generam acaben sent reciclats. Convendria demanar-nos perquè?

Més informació: http://gobmallorca.com/informeresidus2010.pdf

•El Consell de Mallorca i el Govern de les Illes Balears sotmeten amb aquesta decisió als ciutadans de Mallorca a uns perjudicis (que no poden quantificar-se econòmicament) derivats dels impactes de la importació, transport i incineració d'aquests residus:

◦Emissions vinculades al transport dels residus: per mar i per carretera: més de 5.000 camions recorrerien anualment la distància entre Alcúdia i Son Reus, transportant aquest "combustible"

◦Construcció i manteniment d'infraestructures per a garantir la logística del procés

◦Emissions contaminants directament vinculades a la incineració, que lògicament augmentaran amb la importació de fems- especialment emissió de CO2, composts nitrogenats, dioxines i furans, generació de cendres i escòries, renou i impacte visual.

◦La incineració transforma els residus en gasos, aigües contaminades, cendres (partícules en suspensió) i escòries; aquests productes resultants són més tòxics que els residus originals, és a dir, la incineració no “elimina” els residus sinó que els concentra.

Amb això, a Mallorca, en comptes de veure el fems, el respiram.

•El Consell de Mallorca utilitza eufemismes propis dels lobbys de pressió del pervers negoci dels residus per confondre la societat: combustibles sòlids renovables, combustibles derivats de residus, exportació de serveis ambientals, valorització energètica: tot per dir que ens duran fems d'Europa a cremar aquí i amb això TIRME produirà energia que vendrà a Endesa (propietat de ENEL) i ajudarà a engreixar els comptes de beneficis de l'empresa i el seu accionariat.

•Un altre subproducte del procés, les cendres, són un altre element de negoci i benefici, ja que les empreses constructures (FCC, perquè no?) elaboren materials de construcció utilitzats en obres públiques que tornam a pagar nosaltres. I la resta? es mesclen en ciment i s'aboquen? On abocarem les cendres cimentades procedents de la crema dels residus europeus?

•I què passa amb les escòries? el PP preveu també via esmena, possibilitar la utilització d'aquestes per a "regenerar" espais ambientalment degradats: ja tenim idò les pedreres plenes, en el futur, d'escòries derivades de la incineració.

•TIRME i Consell de Mallorca dediquen grans esforços i inversions a màrqueting verd, publicitat i propaganda de les seves activitats "sostenibles" per fonamentar un engany que ja no convenç a ningú.

•I la imatge turística? el Govern Canari organitza unes Jornadas sobre Turismo y Gestión de los Residuos en Canarias preocupat per l'impacte de la generació i tractament dels residus en la imatge que tenen els turistes al respecte. TUI hi col·labora amb una taula rodona sota el títol: Los residuos, principal problema ambiental en opinión de los turistas

I aquí ens volen convèncer de que és "ambientalment avançat" importar residus? Perquè no els incineren els països exportadors? perquè els surt més "a compte" (política i econòmicament) processar-los, compactar-los, transportar-los i pagar perquè se'ls enduguin que cremar-los a casa?

És pitjor una ecotaxa que convertir-se en el femer d'Europa?

La ineficiència i perversió d'aquest sistema hauria de ser redirigida pels responsables polítics, tots, per tal de no hipotecar el futur de Mallorca, des dels punts de vista social, econòmic i ambiental.

Per tot això i perquè NO ens volem convertir en el femer d'Europa, rebutjam aquesta proposta política irresponsable, irreverent 5

 

Dia 26, primera acció de rebuig. I després: MÉS!

La campanya "NO volem ser el femer d'Europa" neix de l'ampli consens contra aquest despropòsit polític i de la multitud d'arguments que desmunten la perversió del missatge llançat des de les institucions per a defensar aquest projecte.

Dimecres, dia 26 és el dia abans de que el Parlament de les Illes Balears decideixi admetre o no a tràmit la proposta d'esmena presentada pel Partit Popular per a possibilitar la importació de fems europeus.

Per aquest motiu, aquest dia, el GOB, juntament amb les Associacions de Veïns de Bunyola i Palmanyola i altres entitats adherides, han volgut convocar una visualització col·lectiva de l'horror de la incineradora. Recordant que la incineradora, ja compta per desgràcia, amb una història dura de mobilització social contrària al projecte, recordant quins eren i continuen sent els motius d'aquesta oposició i visualitzant el futur en que volen convertir Mallorca: el femer d'Europa.

Per evitar-ho des de les organitzacions que formam part de la campanya hem començat a treballar a fons diferents línies d'acció:

 

 • Establiment d'aliances i col·laboració amb entitats i col·lectius contraris al projecte a tots els àmbits: local, nacional i internacional
 • Documentació dels efectes negatius de la importació de CDR/CSR. Difusió i denúncia.
 • Mobilització i difusió de les conseqüències i dels motius d'oposició al projecte
 • Seguiment del procés parlamentari d'acceptació de l'esmena i tramitació de la llei
 • Reclamacions i denúncies davant la comunitat europea
 • Campanya adreçada a la comunitat internacional

 

Més informació a : http://novolemserelfemerdeuropa.wordpress.com/ 

 

Llegir 2060 vegades Darrera modificació el Dimarts, 23 Juny 2015 20:54

Articles relacionats (per etiqueta)

festedelgob

Reps el nostre newsletter?

Subscriure's

Vols rebre el nostre newsletter setmanal? Inscriu-te aquí i et mantindrem informat de les darrers notícies, agenda d'activitats i altres informacions interessants.