Dijous, 03 Mai 2012 02:00

03/05/2012 El CES critica durament la Llei de Turisme i adverteix que no es pot fer servir per derogar tàcitament normativa d'ordenació del territori

Hotel Son Moll03/05/2012 El CES critica durament la Llei de Turisme i adverteix que no es pot fer servir per derogar tàcitament normativa d'ordenació del territori

El GOB denuncia que la suspensió de l'activitat del CES és un càstig del Govern Bauzà a aquest òrgan consultiu i de debat públic03/05/2012 El CES critica durament la Llei de Turisme i adverteix que no es pot fer servir per derogar tàcitament normativa d'ordenació del territori

El GOB denuncia que la suspensió de l'activitat del CES és un càstig del Govern Bauzà a aquest òrgan consultiu i de debat públic


El Consell Econòmic i Social de les Illes Balears està definit en l'article 78 del nostre Estatut d'autonomia on es diu que .."és l'òrgan col·legiat de participació, estudi, deliberació, assessorament i proposta en matèria econòmica i social".

El GOB demana al Conseller Carlos Delgado que rectifiqui la seva proposta de Llei del Turisme de les Illes Balears, respecte de la qual coincideix amb moltes de les esmenes que dictaminà el CES. Justament abans de que es resolgués definitivament aquest dictamen, el Govern Bauzá ha comunicat la suspensió de l'activitat d’aquest òrgan de debat i consulta social. A l’entendre del GOB, l’anunci de la suspensió del CES té relació amb aquest i d’altres dictàmens crítics d’aquest òrgan consultiu.

El GOB al·legà el passat gener que la Llei de Turisme suposaria un retrocés de la regulació turística i urbanística:

  • Edificis de la planta hotelera podrien canviar d'ús i incomplir les normatives urbanística i turística. Aquests canvis d'ús permeten tornar a incorporar aquests edificis ja amortitzats als circuits financers i especulatius, per exemple introduint l'ús residencial mixt dels condotels, fer més residències de luxe, centres comercials o convertir hotels en pisos.
  • Les millores i ampliacions podrien, a més, incrementar el volum dels edificis més antics fins un 40%, encara que fos incomplint el planejament.
  • També es podrien obrir allotjaments rurals sense declaració d'interès general ni avaluació d'impacte ambiental, ni assegurar la complementarietat amb els usos agraris, la qual cosa constituiria una nova amenaça per al nostre foravila.
  • La modalitat del tot inclòs es legalitzaria, amb el perjudici del petit comerç complementari a les zones turístiques.

El text base de dictamen del Consell Econòmic i Social arriba a conclusions coincidents amb les del GOB. A continuació, detallam aspectes del text base del CES amb les que el GOB coincideix:

1. La conclusió de les seves observacions generals, on s'adverteix que amb aquesta Llei es subordinaria el territori a d'altres interessos, i es "posa en perill aspectes com la diversificació de l'oferta turística i el desenvolupament del turisme sostenible, responsable i de qualitat"

2. El dictàmen del CES observa que no s'ha consultat la Mesa de Turisme ni s'han atès raonadament les al·legacions presentades. Per exemple, en un cas concret es diu que "Els interessats han presentat al·legacions, les quals han estat rebutjades sense que s'hagi oferit cap explicació"

3. Es subverteix l'escala de competències sobre el territori, amb la subordinació als Plans d’Intervenció a Àmbits Turístics, amb una clara "invasió de competències", “essent aquests plans d’intervenció uns plans directors que són els que han de respectar els plans territorials i no a l’inrevés”

4. L'arbitrarietat a l'aplicació de les seves competències. Particularment, es justificaria la dispensa de paràmetres urbanístics i turístics amb "conceptes jurídics indeterminats", es remarca "indeterminats i excessivament subjectius"; per cloure que "les dispenses del compliment de la normativa vigent han de venir motivades en raons d'interès públic, sostenibilitat, i no només en criteris de rendibilitat"

5. Pel que fa a la modalitat de tot-inclòs, denominat de pensió completa integral, el CES manifesta, amb coincidència amb l'al·legat pel GOB, que "L'abús d'aquesta modalitat de prestació de serveis hotelers implica un risc per a les empreses turístiques que no es dediquen a l'allotjament i que han organitzat les seves activitats al voltant del turisme, generant negoci, competència i llocs de feina", amb l'afegit de que "Consideram que aquesta oferta turística és més pròpia de països en els quals la lliure circulació de persones és més limitada i on l'oferta complementària no està desenvolupada"

6. Els establiments d'allotjament de turisme rural, dictaminà el CES coincidint amb el GOB que sí haurien d'obtenir la declaració d'interès general i haurien d'estar sotmeses a l'avaluació d'impacte ambiental per ser "una garantia de qualitat per al turisme mateix i per al turista que s'allotjarà"

7. Al respecte del canvi d'ús d'establiments d'allotjament turístic dictamina que "implica l'eliminació de llocs de feina i l'increment de l'atur i que els canvis d'usos en zones turístiques pot suposar riscos.

8. L'excepció urbanística plantejada per la Llei es considera clarament discriminatòria, respecte de qualsevol altre edifici destinat a qualsevol ús llevat de l'allotjament turístic

9. A la culminació del dictamen, una de les frases finals resumeix l'opinió general que mereix la Llei Delgado: "No es pot fer servir una Llei de turisme per derogar, tàcitament normativa d'ordenació del territori

Els continguts de l’avantprojecte de llei del turisme mostren prou motius per demanar la seva retirada. Però a més, l’eliminació del CES en els moments en que es tramitava aquest dictamen crític amb les polítiques de Carlos Delgado demostren la seva actitud antidemocràtica. Per tot això, pensam que el Conseller Delgado hauria de rectificar la seva actitud poc dialogant, per no dir despòtica, i restablir l’oportunitat de diàleg i participació pública del CES, demostrada amb el text base de dictamen que ara es difon.

Per tot això demana al Govern Bauzá i al Conseller Delgado que rectifiquin la seva proposta de Llei del Turisme, per tal de no subordinar el territori a la rendibilitat econòmica a curt termini, i l’eliminació del CES que és un dels pocs òrgans de debat públic que afavoreixen la participació i informació ciutadana

Llegir 1394 vegades Darrera modificació el Dijous, 24 Mai 2012 11:53

uneixtealgob

Reps el nostre newsletter?

Subscriure's

Vols rebre el nostre newsletter setmanal? Inscriu-te aquí i et mantindrem informat de les darrers notícies, agenda d'activitats i altres informacions interessants.