Dimarts, 03 Juny 2014 13:13

03.06.2013. El GOB celebra que Porreres reclassifiqui a sol rústic part de l'excés que té de sòl industrial

L'Ajuntament accepta una al·legació del GOB en referència a l'excés de sòl industrial de sa Creu, però continua consolidant il·legalitats en el sòl rústic per usos industrials aplicant la Llei Company. 

 

03.06.2013. El GOB celebra que Porreres reclassifiqui a sol rústic part de l'excés que té de sòl industrial

L'Ajuntament accepta una al·legació del GOB en referència a l'excés de sòl industrial de sa Creu, però continua consolidant il·legalitats en el sòl rústic per usos industrials aplicant la Llei Company.

______________________________________________________________________________________________________________________ 

Al juny de 2007 i juny de 2013, el GOB ja va presentar al·legacions a les NNSS de Porreres sol·licitant la desclassificació de la segona fase del sector urbanitzable industrial i de serveis de sa Creu( 41.528m2) – polígon dos del SU-03 - per considerar que l’oferta de la primera fase (82.857m2) era suficient per a les demandes del poble.

Aquesta al·legació ha estat finalment acceptada, després d'una primera denegació, per part de l'Ajuntament, la qual cosa celebram, ja que finalment l'Ajuntament ha entrat en consideració i admet que disposa encara d'una reserva important de sòl industrial per a les necessitats d'ubicar noves activitats.

Això no obstant és una acceptació parcial de l'al·legació ja que manté, canviant la classificació a sòl urbà, les parcel·les del polígon 2 del sector urbanitzable que formen part d'activitats industrials classificades pel planejament vigent com a sòl urbà i destinades a aquesta activitat, en base a la disposició addicional 1a de la Llei 7/2012. Per tant, dels 41.528, 9.683 passaran a ser urbans per estar transformats.

Les primeres conseqüències de la Llei Company sobre el sòl rústic

És precisament aquesta interpretació de la Disposició Addicional 1a. de la Llei 7/2012 que el GOB qüestiona en la segona al·legació que no ha estat acceptada per l'Ajuntament. Ja que entenem que veient la ubicació d'algunes d'aquestes parcel·les, entenem que no poden considerar-se integrades dins de la trama urbana del nucli de Porreres i per tant, no els hi és d'aplicació l'esmentada disposició addicional.

És el cas de:

 

  • la modificació núm. 11 : classificació com a sòl urbà d'una parcel.la classificada actualment coma a sòl rústic d'una superfície de 2.779m2
  • la modificació núm. 3: classifica com a sòl industrial una parcel·la de 1.831m2 situada al camí de s'Escorxador, a l'oest del nucli urbà.
  • la modificació núm. 6: classifica com a sòl industrial una parcel·la de 3.091m2 situada al carrer de la Sala, a la sortida cap a Felanitx.
  • la modificació núm. 10: classifica com a sòl industrial una parcel·la de 19.033m2, classificada actualment com a Sòl Rústic de Règim General (SRG) pel PTM, situada a la confluència entre la carretera de Campos i la carretera de Montision
  • la modificació num.17: classifica com a sòl industrial una parcel·la situada a la carretera de Campos, a l'altura de Can Gurió i l'Hort de sa Torre. El PTM qualifica aquesta terrenys, de 10.572m2 de superfície, com a sòl rústic de règim general (SRG).

 

Amb aquesta maniobra l'Ajuntament de Porreres reclassifica com a nou sòl industrial 37.036m2 que s'hauran de sumar als 9.683 del polígon 2. És a dir, malgrat la desclassificació parcial del sector de sol urbanitzable de Sa Creu en total, amb les NNSS de Porreres aprovades provisionalment per l'Ajuntament, 46.719m2 de sòl rústic on s'hi han desenvolupat activitats industrials il·legals que passen a ser industrials per "consolidació" aplicant una qüestionable interpretació de la Llei Company

 

Llegir 787 vegades Darrera modificació el Dijous, 11 Juny 2015 18:36

uneixtealgob

Reps el nostre newsletter?

Subscriure's

Vols rebre el nostre newsletter setmanal? Inscriu-te aquí i et mantindrem informat de les darrers notícies, agenda d'activitats i altres informacions interessants.