Dilluns, 06 Juliol 2009 01:00

06/07/09 GOB i PSM-ESQUERRA-VERDS de Manacor denuncien les múltiples agressions vinculades a l'explotació de pedreres a la zona del cementeri de Manacor.

06/07/09 GOB i PSM-ESQUERRA-VERDS de Manacor denuncien les múltiples agressions vinculades a l'explotació de pedreres a la zona del cementeri de Manacor.

Els portaveus del GOB i Els Verds, Margalida Ramis i Andreu Pasqual, han guiat un itinerari a la premsa per denunciar els diversos focus de degradació i irregularitats al voltant del Puig de'n Mora: denuncien que l'Ajuntament de Manacor ignora el cadastre i tramita una pedrera que destrueix un camí públic municipal al puig den Móra

6 de juliol de 2009
En el Dia Mundial per la conservació dels sòls

GOB i PSM-ESQUERRA-VERDS de Manacor denuncien les múltiples agressions vinculades a l'explotació de pedreres a la zona del cementeri de Manacor.

Els portaveus del GOB i Els Verds, Margalida Ramis i Andreu Pasqual, han guiat un itinerari a la premsa per denunciar els diversos focus de degradació i irregularitats al voltant del Puig de'n Mora: denuncien que l'Ajuntament de Manacor ignora el cadastre i tramita una pedrera que destrueix un camí públic municipal al puig den Móra


La serra de Llodrà, a Manacor, pateix les conseqüències de nombroses infraccions ambientals: abocadors i urbanisme il·legals, camins públics tancats, abandonament, vandalisme (Ermita de Manacor abandonada), incendis. En els darrers anys,  especialment les graveres han crescut molt i han passat d’estar per sota el nivell del sòl a enfilar-se cap a les muntanyes.

PUIG DEN MORA
Aquest puig té a un costat l’antic abocador municipal d’ Es coll des Vent,  que s’ha de rehabilitar, i a l’altre una gravera molt gran, “Sa Torre”,  a la parcel·la 552. Enmig hi ha el petit cim del puig, classificat com a zona forestal. Aquest puig ha patit desenes d’incendis degut al descontrol tant de l’abocador municipal com d’empreses privades de contenidors d’obra. El darrer gran incendi fou el març del 2002. Els darrers anys el puig ha recuperat part de la seva coberta vegetal, perquè ja no hi ha tants d’abocaments descontrolats i per tant, els incendis quasi han  desaparegut.

La inversió en positiu que suposa el segellament i recuperació de l’antic abocador municipal, adjudicat el 07/06/2007 per un import de 1.895.403,00 € du un important retard. El retard no és significatiu, perquè des del GOB i PSM-ESQUERRA-VERDS creim que el vertader objectiu de la restauració de l’ abocador ha de ser un canvi de model d’explotació i la recuperació d'un entorn degradat, no una simple inversió pública a fons perdut.  I és aquí on agafa un especial protagonisme tot el que envolta el puig den Móra, un petit puig (225 metres) situat just darrera del cementiri de Manacor.

TRAMITACIÓ D'UN ABOCADOR DE TERRES CONTAMINADES.
Vora el puig hi ha vàries graveres, i la corresponent a la parcel·la 1077 és una gravera abandonada pràcticament ja plena d’enderrocs, sense tractament prèvi ni llicència. En aquesta gravera s’hi vol dur les terres contaminades de Majòrica, i de passada, les de tota Mallorca. Vists els informes tècnics negatius i la falta d’una planificació autonòmica que reguli la gestió i tractament de residus perillosos i terres contaminades, rebutjam aquesta ubicació, que pretén disfressar un abocador de sota una actuació de “recuperació paisatgística”.

GRAVERA SA TORRE

Mentre els incendis han minvat i s'ha aprovat el pla de restauració de l'antic abocador, les graveres han crescut molt. De fet, cap a inicis del 2007, la gravera situada a la depressió vora el puig (“es clot de sa grava”) va començar a menjar-se el puig directament. I fou aquí quan arrel de les denúncies d’ Els Verds de Manacor, es descobrí que la gravera, a més d’esser il·legal (no compta amb els permisos municipals), ha destruït un camí públic municipal. És a dir, la gravera va envaïr una parcel·la que no és seva, sinó que al Cadastre figura com a de l’Ajuntament de Manacor, la va capolar i va vendre la grava resultant. Davant les denúncies, el juliol del 2007, l’Ajuntament va paralitzar-la, però sense posar cap sanció econòmica ni de restitució fins al moment.

I és que el camí públic corresponent a la parcel·la 9319 del polígon 34 fa molta nosa si es vol convertir tot el puig en grava, fins a tocar de l’abocador, que és el que vol fer el propietari, “Gravera Sa Torre, S.L.”, una filial de l’empresa “Melchor Mascaró”.  Tal com reflecteixen els informes tècnics municipals, el camí s’ha destruït en una part  i en l’altra s’ha desviat sense cap tipus d’autorització, seguint el traçat que més li convenia als explotadors de la gravera.

GRAVERA SES ROQUES
Aquest camí públic també és clau en la tramitació d’una nova gravera, a continuació de la de “Sa Torre”, la nova de “VIPSA”, anomenada “Ses Roques”. L'Ajuntament está tramitant actualment la llicència d'activitats d'aquesta gravera, a la qual hi hem presentat al·legacions. El camí, igualment que a la gravera Sa Torre creua pel mig  les parcel·les que es volen explotar. Pel propietari és més barat ignorar el camí i destruïr-lo (com ha fet “Melchor Mascaró” gratis total), que no conservar-lo, ja que li xapa la gravera pel mig.

En la tramitació d’aquesta nova pedrera, l’Ajuntament segueix ignorant el camí públic (encara que tengui obert un expedient d’infracció urbanística a l’inici del camí des de fa 2 anys!)

A l’acord de la Comissió Balear de Medi Ambient publicat al BOIB de 17/02/2007 s’estipula com a cota màxima de la pedrera “Ses Roques” és 180m, perquè es considera adequat ambiental l’explotació en la zona plana però no la de la zona elevada a la vessant del puig. Recordem que el puig fa 225 metres d’alçada màxima, per tant no podem estar d’acord amb aquest màxim tan elevat. La cota 180 només te sentit si es destrueix el cim del puig, deixant-lo al mateix nivell que l’abocador.

CONCLUSIONS

Avui, dia 7 de juliol és el Dia Mundial per la conservació dels sòls,  en memòria del Dr. Hugh Hammond Bennet. El Dr. Bennet fou un investigador nord-americà que lluità constantment per la preservació de la integritat del recurs natural sòl.

La recuperació de sòls contaminats és una tasca primordial i que rep tot el nostre suport. Però alhora que es recuperen sòls ja degradats, és més important encara no degradar-ne més. El cas del puig den Móra és paradigmàtic: 2 milions d’euros dels contribuents destinats a recuperar un abocador de aprox. 45.000 metres quadrats, i adjunta a la restauració, a l’altra banda del puig, es volen  fer 2 macro-graveres (una de les quals promoguda per la mateixa empresa adjudicatària de la restauració) que sumen més de 250.000 metres quadrats! de sòl forestal i rústic. Per això es va clausurar l’abocador? Ara que no hi ha incendis, i que s’està recuperant la vegetació natural, no podem capolar el puig per fer grava.  I per altra banda, a 400 metres, també promogut per la mateixa empresa, es vol fer un abocador de residus perillosos (en una zona de restricció pels pous destinats a l’aigua potable de Manacor). Té sentit això?

MUNTANYA O GRAVA? SALVEM EL PUIG!
 

Llegir 978 vegades Darrera modificació el Dimarts, 23 Juny 2015 21:51

uneixtealgob

Reps el nostre newsletter?

Subscriure's

Vols rebre el nostre newsletter setmanal? Inscriu-te aquí i et mantindrem informat de les darrers notícies, agenda d'activitats i altres informacions interessants.