Dimecres, 09 Març 2011 00:00

09/03/2011 EL GOB demana que les noves NNSS no desfigurin el poble de Lloret

09/03/2011 El GOB demana que les noves NNSS no desfigurin el poble de Lloret
Demana que es descarti el creixement urbanístic proposat a l'aprovació inicial


Dimecres, 9 de març de 2011

Al·legacions a les Normes Subsidiàries de Lloret

EL GOB demana que les noves NNSS no desfigurin el poble de Lloret.
Demana que es descarti el creixement urbanístic proposat a l'aprovació inicial.


El GOB ha presentat avui al·legacions a l'aprovació inicial de les Normes Subsidiàries del municipi de Lloret.

Aquestes preveuen un creixement urbanístic que desfigura la trama urbana tradicional, caracteritzada pel traçat dels carrers en cul-de-sac, amb la implantació d'un nou vial d'amplada desmesurada (15m) que implicaria un radical canvi de funcions urbanes, pel fet de connectar els afores i promoure la seva extensió. A més,  invadeix el sòl rústic perimetral, de màxim valor agrològic, i proposa urbanitzar part de l'espai natural de la Comuna de Llorito.

El GOB denuncia que el Consell de Mallorca subvenciona la redacció d'unes NNSS que incompleixen les determinacions pròpies del seu propi Pla Territorial de Mallorca, pel que fa a la ubicació de sòl de nou creixement i a l'implantació d'equipaments en sòl protegit.


Adjuntam al·legacions presentades:

Que vist l’anunci d’informació pública de l'acord  adoptat pel Ple de l'Ajuntament de Lloret de Vistalegre relatiu a l´aprovació inicial de les Normes Subsidiàries d'aquest terme municipal, publicat al BOIB núm. 8 de data 15 de gener de 2011, hi presentam les següents:

AL·LEGACIONS

PRIMERA. Coincidim amb l’acord d’Aprovació Inicial en l’eliminació dels sectors de sòl apte per urbanitzar, respecte del document aprovat a l’Avanç.

SEGONA. Discrepam amb l’extensió del sòl urbà del nucli antic mitjançant les Unitats d’Actuació 1, 2, 3, y 4 en base a les següents motivacions:

 • Afecta l’Àrea de Transició d’Harmonització (AT-H), mentre que l’Àrea de Transició de Creixement (AT-C) no està “esgotada”; per la qual cosa incompleix la Norma 7 del Pla Territorial de Mallorca (PTM) que determina que: “Només en el cas d’esgotar-se la superficie d’Àrea de Transició de Creixement (AT-C) en els nuclis que la tenguin assignada, s’ubicarà el nou sòl en Àrea de Transició d’Harmonització (AT-H)...”.
 • Suposa el traçat perimetral al sector nord-occidental del sòl urbà del nucli antic d’un nou vial d’amplada desmesurada (15 metres) en terrenys de fort pendent, per la qual cosa s’hauria de fonamentar sobre un talús considerable de fort impacte paisatgístic. La via proposada desfiguraria la fesomia del nucli antic de Lloret, amb un radical canvi de funcions urbanes, pel fet de connectar els afores i promoure la seva extensió. L’actual traçat amb acabament dels vials en cul-de-sac és molt més preuat per la seva contribució a la vida urbana d’elevada qualitat, no sotmesa al trànsit forà.
 • Els seus càlculs de creixement del sòl urbà per “consolidació” incompleixen la normativa vigent en tant que:
  • Ve definida per àrees de referència arbitràries, conformades per fraccions del nucli antic a conveniència de les necessitats de càlcul dels àmbits (Norma 1.b.1 del PTM).
  • L’área consolidada per l’edificació de les àrees de referència definides no ho està íntegrament en les seves dues terceres parts de superfície.
  • No compleixen els requisits de que el nous sòls urbans tenguin “condició de solar” (Article 4 de la Llei 4/2008, de 14 de maig, de mesures urgents per a un desenvolupament territorial sostenible a les Illes Balears)
  • Els nous sols urbans no assoleixin el 50% de perímetre de contacte amb les àrees consolidades de les seves respectives àrees de referència.
 • El creixement urbanístic proposat del nucli antic de Lloret no és necessari ni desitjable. Les virtuts actuals d’aquesta població fan aconsellable contenir el seu creixement urbanístic per tal de preservar-ne la qualitat econòmica, social i ambiental.

TERCERA. El creixement de l’extensió dels equipaments no s’ajusta dret, en tant que:

1)    La inclusió a sòl urbà de les escoles noves (EQP 8557) i la zona verda veïna (ELP 5716) assumeix la integració d’una declaració d’Interès General a sòl rústic, aprofitant-la per a complir amb els requeriments mínims d’extensió de les zones verdes de tot el nucli de Lloret.
2)    El nou sòl urbà d’equipament comunitari (SG-EC) d’ampliació del poliesportiu municipal afecta una Àrea Natural d’Especial Interès d’Alt Nivell de Protecció (AANP) del PTM. Aquests usos d’equipament, encara que siguin sense construcció, estan prohibits a AANP per la Norma 18 del PTM.

Per tot això,

SOL·LICITA:
Que es tenguin per presentades aquestes al·legacions i en els seus mèrits s'acordi la seva acceptació i incorporació en l'actual modificació de les NNSS de Lloret i concretament, que s'eliminin els creixements de sòl urbà esmentats.

Llegir 846 vegades Darrera modificació el Diumenge, 10 Juny 2012 21:18

uneixtealgob

Reps el nostre newsletter?

Subscriure's

Vols rebre el nostre newsletter setmanal? Inscriu-te aquí i et mantindrem informat de les darrers notícies, agenda d'activitats i altres informacions interessants.