Dijous, 25 Mai 2017 09:03

El GOB adverteix mancances greus en el procés de licitació de les instal·lacions temporals de platges de l'Ajuntament de Campos.

Zona lliure per esbucament d'un dels xibius a l'Arenal de Sa Ràpita Zona lliure per esbucament d'un dels xibius a l'Arenal de Sa Ràpita

El GOB ha presentat al·legacions a la licitació de les noves instal·lacions temporals a les platges del terme municipal de Campos.

El GOB va presentar ahir al·legacions a licitació per a l'explotació d'instal·lacions temporals de platges 2017 de l’Ajuntament de Campos. Advertim algunes mancances o irregularitats en el procés que tot just exposam:

Manca informe favorable de la DGOT per un dels lots licitats

Consideram que el Lot 4, Explotació de 430 hamaques i 215 ombrel·les corresponents als IT 7, 10 i 22, de la platja d’Es Trenc, i amb un tipus de licitació de 200.700 € per a la temporada 2017, no pot ser objecte de licitació per quan no se troba informat favorablement per la Direcció General d’Ordenació del Territori de la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat segons la informació facilitada en el visor dels Plànols de distribució d’instal·lacions de servei de temporada en el litoral. S’ha de tenir en compte que és competència de la DGOT l’aprovació de la distribució d’aquests tipus d’instal·lacions sobre el litoral.

No es troben a exposició pública el projecte d'instal·lacions temporals ni els informes ambientals.

Segons el PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGULARAN EL PROCEDIMENT OBERT AMB DIVERSOS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ DE TRAMITACIÓ URGENT, PER A L’AUTORITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS TEMPORALS A LES PLATGES DEL TERME MUNICIPAL DE CAMPOS, PER A LA TEMPORADA 2017, es diu que;

Aquests projectes als quals se fa referència no se troben a informació pública a la web municipal, essent uns instruments tècnics i legals bàsics i de vital importància per a l’explotació de les instal·lacions així com per a la seva viabilitat tècnica, econòmica i ambiental.

No hi ha plànols ni projecte tècnic dels 6 quioscs que surten a licitació ni de les instal·lacions complementàries que sembla hi van associades, tractament de residus, serveis de banys i W.C., instal·lacions d’aigua i electricitat, etc.

Discrecionalitat i manca de transparència

Segons la lletra O) de les CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS, els quioscs queden totalment a l’aprovació discrecional de l’Ajuntament, la qual cosa diu molt poc per a una clara transparència d’els afers públics.

Per tot això, sol·licitam que:

  • Se retiri el Lot 4 de la licitació
  • Se posi a nova informació pública el Plecs de la licitació amb tots els documents, projectes i informes que s’han de complir per part dels possibles explotadors i per a coneixement general.

 

Llegir 757 vegades

festegob

Butlletí setmanal

Subscriure's

Vols rebre el nostre newsletter setmanal? Inscriu-te aquí i et mantindrem informat de les darrers notícies, agenda d'activitats i altres informacions interessants.