Divendres, 12 Mai 2017 14:19

El GOB adverteix que els 6 quioscs grafiats a les platges de Campos tenen tots una superfície molt superior a la permesa.

El GOB  adverteix que els 6 quioscs grafiats a les platges de Campos tenen tots una superfície molt superior a la permesa. Ultima Hora

El GOB demana a Territori que adeqüi els quioscs d'Es Trenc i sa Ràpita a la normativa de distribució d'instal·lacions de temporada.

En diverses ocasions ja hem enviat altres escrits a la Direcció General d’Ordenació del Territori de la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat sol·licitant l’adequació dels plànols de distribució de les instal·lacions de temporada en les platges de les Illes Balears, competència d’ordenació del litoral que recau actualment en aquesta Direcció General.

En quant a les instal·lacions de les platges del terme de Campos, una vegada consultat el visor d’instal·lacions de temporada de la DG d’Ordenació del Territori en primer lloc se constata com dels 6 quioscs grafiats tots tenen una superfície molt superior a la permesa per la normativa balear que ho regula, l’Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de juny de 2013 per la qual s'aproven els criteris generals de distribució d'instal·lacions de servei de temporada en el domini públic maritimoterrestre balear (BOIB núm. 90 del 27/06/2013).

Així, aquesta normativa al seu article 18. a) estableix que: “Les instal·lacions desmuntables d’establiments expenedors de menjars i begudes al servei de la platja han d’ocupar 20 m² com a màxim, i s’han de col·locar amb una separació mínima de 100 metres de qualsevol altra instal·lació fixa o desmuntable amb la mateixa finalitat.”. Ara bé, tots els 6 quioscs tenen una superfície grafiada molt més gran. Citem com a exemple el quioscs IT-8 d’Es Trenc el qual te una superfície grafiada de 240 m2.

Per altre part la Conselleria de Medi Ambient ha manifestat a través dels mitjans1 que: "un cop enderrocats els 6 quioscs de platja, els espais lliures i explanades que quedaran s'hauran de restaurar al seu estat anterior a la construcció i el material destinat a restaurar les superfícies de terreny natural només podrà ser arena sense vegetació". Així podria resultar que els quioscs cas d’autoritzar-se igual no podrien situar-se al lloc actualment planificat als plànols de distribució.

Per altra part ens sembla positiu la disminució prevista de 430 hamaques i 215 para-sols, entre altres coses perquè l’ocupació era excessiva i distorsionava l’ús normal de la platja on en alguns trams era dificultós fins i tot el pas per la mateixa platja.

Per l’exposat pregam a la Direcció General d’Ordenació del Territori que compleixi ella mateixa amb l’ordenació de distribució d’instal·lacions de temporada en les platges tant en la superfície dels quioscs desmuntables com en la totalitat dels altres elements.

Llegir 1305 vegades

festedelgob

Reps el nostre newsletter?

Subscriure's

Vols rebre el nostre newsletter setmanal? Inscriu-te aquí i et mantindrem informat de les darrers notícies, agenda d'activitats i altres informacions interessants.