Dilluns, 15 Mai 2017 13:16

El GOB demana a la CBMA que descarti el Vial Ronda Est de Costitx per motius ambientals: el nou vial induirà més trànsit i el creixement urbà del municipi.

Una concepció actual, a dia d'avui, atenent la problemàtica del canvi climàtic, hauria d'evitar ja per defecte, la construcció de noves infraestructures que propicien encara més el transport privat i la mobilitat basada en el cotxe privat.

Com a entitat interessada hem estat consultats en relació a la necessitat de sotmetre el projecte de Vial de Ronda Est de Costix a avaluació d'impacte ambiental.

Revisada la documentació aportada Document Ambiental i Annex d'Incidència paisatgística volem recordar els principals arguments que com a GOB ens varen dur a oposar-nos a l'execució del vial i demanar que l'Ajuntament descartés la seva construcció. Això malauradament no ha anat així si no que a més, l'execució de la primera fase es farà amb fons del Pla Especial d'Ajudes del Consell de Mallorca i la Comissió Balear de Medi Ambient li aplica un procediment d'urgència degut a que el termini màxim d’adjudicació del projecte per a obtenir l’ajuda concedida pel Consell de Mallorca al seu Pla Especial d’ajudes 2016-2017 és el 4 de maig de 2017, que ja ha passat.

El GOB va presentar al mes de gener de l'any passat al·legacions a les modificacions de l'adaptació de les NNSS de Costitx al Pla Territorial de Mallorca. El document de les NNSS tenia previst un nou vial a la façana est del municipi vinculat a la construcció d'un aparcament al sòl rústic i al desenvolupament d’un nou urbanitzable al que preveu que doni accés. Un dels principals arguments exposats pel GOB era l'impacte visual i paisatgístic sobre la postal més emblemàtica de Costitx. La construcció de la ronda afectaria una de les imatges més característiques del municipi de Costitx, la garriga del puig de l’Antigor, increïblement minimitzada per l'estudi d'incidència paisatgística que es presenta com a Annex al Document ambiental. Creim que una imatge val més que mil paraules sobre un paper que ho aguanta tot.

Vista del municipi que quedaria destrossada per la construcció del vial que bordejaria la part est del municipi.

 

Projecció del vial.

Fruit de les al·legacions presentades que l'Ajuntament va estimar parcialment, es va descartar l'aparcament en sòl rústic i s'han fet altres modificacions que disminueixen l'impacte d'aquesta nova infraestructura. Tot i això, els arguments de millora de la mobilitat, descongestió del centre, i fins i tot de dinamització turística que l'Ajuntament exposa, són arguments fàcilment rebatibles i que no justifiquen en absolut l'elevat impacte del projecte. Les problemàtiques de circulació actuals del municipi, un dels principals arguments exposats per l'Ajuntament, es podrien resoldre únicament amb una reordenació de la mobilitat interna del municipi.

Hi ha efectes evidents conseqüència del desenvolupament d'aquest projecte que són de sentit comú:

1. La possibilitat de desenvolupar un nou urbanitzable i induir el futur desenvolupament de noves bosses de creixement.

A l'actual modificació de les normes queda clar que la construcció del vial va associada a la urbanització identificada com URB-01. De fet, la reordenació urbana del nucli urbà de Costitx inclou una ampliació de sòl urbà amb la consolidació del sòl urbanitzable previst URB-01 situat entre el cas antic i el traçat del nou vial. El desenvolupament d'aquest nou sòl urbanitzable crearia una zona d'interferència visual entre la zona natural d’alzinar que es qualifica d’interès paisatgístic per la present modificació de NNSS i el nucli urbà.

La construcció de la ronda a més, induirà inevitablement el futur desenvolupament urbà de les bosses de sòl entre l'urbà i el vial que quedaran condemnades amb la construcció d'aquesta infraestructura i que són fàcilment identificables en la visualització de la projecció del vial (figura 2)

2. Per la situació de la ronda amb la seva zona d'aparcaments, amb una forta pendent per accedir al centre, és més que evident preveure que la gent del municipi que ara es desplaça innecessàriament amb cotxe per dins del municipi per a realitzar distàncies molt curtes – que és un dels principals motius de la congestió interior – no anirà a deixar el cotxe al vial per pujar a peu.

3. La connexió del vial amb el Carrer dels Germans de la Caritat obligarà a enderrocar (total o parcialment) l'Escola Vella i el seu pati, que actualment els nins i joves del poble fan servir per fer jocs i esport (futbol, bàsquet, etc). Creim que seria millor preservar l'escola vella i rehabilitar-la per altres usos de profit pel poble, per exemple com a escoleta, o com a centre de dia per a gent gran, o com a centre cívic multifuncional per ús dels costitxers i de les diferents associacions cíviques.

Es dubtós i problemàtic que es pugui fer un enderrocament només parcial de l'escola vella. Si finalment és només parcial, s'hauran de fer unes reformes de l'escola vella molt costoses i tècnicament complicades per poder recuperar-la per l'ús cívic. En qualsevol cas, l'enderrocament i eventual reforma de l'escola vella suposarà uns costos importants que probablement no estan recollits al pressupost del vial.

Cal a més recordar que consideram que els arguments exposats per tal de justificar el vial en relació a la reducció de trànsit al poble es basaven en un estudi d'hàbits de mobilitat molt desfasat i que una concepció actual, a dia d'avui, atenent la problemàtica del canvi climàtic, hauria d'evitar ja per defecte, la construcció de noves infrastructures per propiciar encara més el transport privat i la mobilitat basada en el cotxe privat. Els problemes de congestió del centre de Costitx podrien i haurien de solucionar-se atenent a una reorganització de la circulació del trànsit intern (Carrer Major i Carrer dels Germans de la Caritat) i potenciar espais d'aparcaments que ja estan al poble per a que funcionessin com a aparcaments dissuasius: per exemple, baix del cementiri i a la zona del Casal de Cultura.

No té cap sentit, la no consideració de l'alternativa zero assumint els preceptes de l'Ajuntament per justificar una infrasctructura l'impacte total de la qual es podria perfectament evitar per motius ambientals (no més noves infrastructures per a més cotxes, perquè està clar noves infrastructures indueixen més cotxes i per tant més contaminació) i per no induir nous creixements urbanístics que són els dos efectes més evidents de totes les rondes i vials projectats arreu de Mallorca i que sorprenentment continuen projectant-se a dia d'avui.

 

 

Llegir 730 vegades Darrera modificació el Dilluns, 15 Mai 2017 13:22

festedelgob

Reps el nostre newsletter?

Subscriure's

Vols rebre el nostre newsletter setmanal? Inscriu-te aquí i et mantindrem informat de les darrers notícies, agenda d'activitats i altres informacions interessants.