Dilluns, 14 Març 2016 10:56

El GOB demana la clausura definitiva i restauració de la pedrera de Can Xorret, situada en una àrea natural protegida.

El GOB ha presentat al·legacions al projecte a l'estudi d'Impacte Ambiental, Projecte d'adequació de l'explotació i de la restauració de l'explotació minera de Can Xorret, núm 489.


La pedrera té paralitzada la seva activitat des de 2009 arran d'una denúncia del GOB per explotar sense llicències municipals.

 

El GOB es va assabentar que la pedrera de Can Xorret, pretén acollir-se a la nova Llei de Mines ( a Llei 10/2014 d'1 d'octubre d'ordenació minera de les Illes Balears) per a tornar a envestir amb l'explotació dins l'àrea natural protegida situada al vessant oest de la Serra Llonga, al costat del Camí del Colcador de sa Novia
 

Composició en la que es pot observar la catalogació de la zona objecte d'estudi com ANEI en verd (LEN 1/91-4/2008). En vermell, l'àrea afectada pel projecte.

 

Paralitzada d'ençà d'una denúncia del GOB al 2008.

 

Al juny de 2008 el GOB va formular una denúncia davant de l'Ajuntament de Felanitx, Conselleria de Medi Ambient, Direcció general d'Indústria del Govern de les Illes Balears i Departament d'ordenació del territori i urbanisme del Consell de Mallorca, per l'obertura d'una nova pedrera dins una zona classifica com a ANEI d'acord amb la Llei d'Espais Naturals.
La seva obertura implicava doncs un incompliment del punt 2 de l'article 7 del Pla Sectorial de pedreres i la pròpia LEN aprovada al 1991, prèviament doncs a l'autorització minera que sembla que disposa el titular des de 1992.

 

El GOB denunciava que el núm. de pedrera que constava al cartell – pedrera 489 – corresponia a una pedrera inactiva de Binissalem i que aquesta nova de Can Xorret no estava al Pla Director Sectorial de Pedreres ni als seus annexos. Només per aquest fet, no podria idò, dur a terme activitat extractiva.

A més, denunciàvem que no teníem constància que tengues la llicència preceptives (d'obres, activitats i obertura) ni tampoc la corresponent declaració d'interès general.Arran d'aquesta denúncia l'ajuntament va iniciar el procediment de paralització i clausura de l'activitat extractiva per no tenir les corresponents llicències d'instal·lació i llicència d'obertura i funcionament.

Caducitat informada favorablement

Des de llavors ençà, l'activitat de la cantera ha restat paralitzada i tenim constància que la DFG d'Indústria, va informar favorablement al 2011 l'inici de l'expedient de caducitat (més de sis mesos d'inactivitat) de l'autorització de l'activitat minera que és el punt on ens hauríem de trobar.

Per tant, encara que obviàssim el fet que l'explotació NO es troba al catàleg del PDS de Pedreres (i per tant no pot executar cap activitat extractiva) en tot cas, es tractaria d'una explotació caducada, pendent d'iniciar expedient de caducitat que en el seu dia va ser informat favorablement, i per tant, sense cap possibilitat d'acollir-se a cap de les disposicions contingudes a la Llei 10/2014 d'1 d'octubre d'ordenació minera de les Illes Balears.

El GOB demana que es denegui l'autorització i es caduqui l'expedient.

Denegar i rebutjar la petició formulada per Aglomerados Felanitx, en relació a l'autorització administrativa del projecte subjecte a avaluació d'impacte ambiental ordinària, de l'adequació del Projecte d'explotació i de la Restauració de la cantera de Can Xorret.

Entenem que ara mateix, només els queda pendent la tasca de restauració i no té cap sentit que presenti un nou pla d'explotació d'una cantera amb una autorització administrativa (1992) amb indicis de nul·litat pel fet de situar-se en una ANEI - on des de 1991 estava prohibit autoritzar noves pedreres – que no es troba al llistat de pedreres del PDS i que a més, i en tot cas, es troba caducada per haver estat des de 2009 paralitzada i sense activitat per mor d'una ordre de paralització i clausura que va emetre l'Ajuntament de Felanitx del 2009 perquè no disposava de les preceptives llicències municipals.

 

Llegir 949 vegades Darrera modificació el Dilluns, 14 Març 2016 14:04

uneixtealgob

Reps el nostre newsletter?

Subscriure's

Vols rebre el nostre newsletter setmanal? Inscriu-te aquí i et mantindrem informat de les darrers notícies, agenda d'activitats i altres informacions interessants.