Dimecres, 27 Gener 2016 10:53

El GOB demana que es descarti l'execució del nou vial projectat a Costitx.

El GOB presenta avui al·legacions a les modificacions de l'adaptació de les NNSS al PTM que inclou l'execució del vial.

La construcció del vial va lligat a la construcció d’una zona d’aparcament damunt sòl rural i el creixement de nous urbanitzables a la vessant Est del municipi, l’espai paisatgístic més singular i ben conservat del municipi.

El GOB presenta avui al·legacions a les modificacions de l'adaptació de les NNSS de Costitx al Pla Territorial de Mallorca que inclouen un nou vial a la façana est del municipi.

La construcció del vial va vinculat a la construcció d’un aparcament el sòl rústic i al desenvolupament d’un nou urbanitzable al que donarà accés.

Els arguments que dona l’ajuntament no justifiquen en absolut la construcció d’un vial que destrossarà la postal més emblemàtica de Costitx: ni des del punt de vista de la millora de la mobilitat, ni de la descongestió del centre, ni turístic ni ambiental. Les problemàtiques de circulació actuals del municipi es podrien resoldre únicament amb una reordenació de la mobilitat interna del municipi i l'habilitació i senyalització de zones d'aparcament dins el municipi.

Cal tenir en compte que la construcció de la ronda afectaria una de les imatges més característiques del municipi de Costitx, ja que afectaria directament la garriga del puig de l’Antigó.

Vista del municipi que quedaria destrossada per la construcció del vial que bordejaria la part est del municipi.

 

Un vial projectat sense pressupost
 

Ara mateix l’execució d'aquest vial no té pressupost municipal i això compromet i fa inviable l’estudi de sostenibilitat econòmica de l’adaptació de les NNSS de Costitx al PTM.

Un nou urbanitzable i el futur desenvolupament de noves bosses de creixement, el vertader motiu i la conseqüència inevitable.


A l'actual modificació de les normes queda clar que la construcció del vial va associada a la urbanització identificada com URB-01. De fet, la reordenació urbana del nucli urbà de Costitx inclou una ampliació de sòl urbà amb la consolidació del sòl urbanitzable previst URB-01 situat entre el cas antic i el traçat del nou vial. El desenvolupament d'aquest nou sòl urbanitzable crearia una zona d'interferència visual entre la zona natural d’alzinar que es qualifica d’interès paisatgístic per la present modificació de NNSS i el nucli urbà.
La construcció de la ronda a més, induiria inevitablement el futur desenvolupament urbà de les bosses de sòl entre l'urbà i el vial que quedarien condemnades amb la construcció d'aquesta infraestructura.


 

Llegir 1357 vegades

festedelgob

Reps el nostre newsletter?

Subscriure's

Vols rebre el nostre newsletter setmanal? Inscriu-te aquí i et mantindrem informat de les darrers notícies, agenda d'activitats i altres informacions interessants.