Dilluns, 09 Març 2020 12:33

El GOB demana que l'Ajuntament de Felanitx retiri la modificació puntual del PGOU de Felanitx que pretén exonerar l’índex d’intensitat turística las establiments d’interior.

El GOB demana que l'Ajuntament de Felanitx retiri la modificació puntual del PGOU de Felanitx que pretén exonerar l’índex d’intensitat turística las establiments d’interior. Diari de Balears

Davant l'informe de la Comissió Balear de Medi Ambient que adverteix que l'Ajuntament no ha avaluat suficientment els efectes ambientals previsibles d'aquesta modificació, el GOB insisteix en la retirada de la proposta de l'Ajuntament que permetria augmentar places turístiques als nuclis de Felanitx i Portocolom.

 

El GOB va presentar el passat 6 de setembre al·legacions a la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de Felanitx que fa referència a la possibilitat d’augmentar places turístiques als nuclis antics de Portocolom i Felanitx, una proposta que ja ha rebut més de 2000 al·legacions ciutadanes en contra i que va motivar una concentració de rebuig el passat 17 d’agost a Portocolom.

El passat dijous 5 de març es va publicar al BOIB núm. 28 la Resolució del President de la Comissió de medi ambient de les illes balears (Exp. CMAIB 128e/ 2019) en la qual es determina que la Modificació puntual per exonerar l'índex d'intensitat turística del nuclis de Portocolom i Felanitx per tal de poder construir hotels d'interiors, i la delimitació dels nuclis antics del d'ambdòs municipis, s'ha de sotmetre a una avaluació ambiental estratègica ordinària. El motiu és que des de l'ajuntament no s'ha avaluat suficientment els impactes que aquesta modificació tendrà sobre la població, els recursos i efectes sobre el canvi climàtic.

L'informe explicita: "La modificació puntual suposaria la transformació d'habitatges en allotjaments turístics, que provocarà un augment de la població de Felanitx i Portocolom, i, per tant, una afecció sobre el consum de recursos ambientals bàsics (abastiment d'aigua) consum energètic i afecció sobre el canvi climàtic, aigües residuals generades i la capacitat per la seva depuració, disponibilitat d'aparcaments i solucions de mobilitat i afectació sobre la disponibilitat d'habitatge".

Des del GOB ja vàrem posar de manifest que el nostre posicionament contrari a l’exoneració de l’índex d’intensitat turística als establiments d’interior, tant al nucli de Felanitx com a Portocolom, que tendrà com a conseqüència un increment del nombre de places turístiques – que no s’ha avaluat ni quantificat – en uns àmbits, especialment Portocolom, ja totalment saturats i amb problemes greus relacionats de mobilitat, clavegueram, disponibilitat de recursos hídrics, etc.

Per tot això i atès l'informe de la CMAIB, des del GOB insisitim en que l’Ajuntament retiri aquesta modificació puntual i en recordam els motius principals:

  • Agreujaria la mescla d’usos residencials i turístics als nuclis antics de Felanitx i Portocolom, que ja generen conflictes arreu, com ara de renous per als residents, amb l’eliminació del paràmetre vigent que limita la intensitat d’ús turístic. En aquest sentit, la Llei 6/2017, de modificació de la Llei 8/2012, del Turisme de les Illes Balears, determina a la seva disposició transitòria quarta que “2. La normativa reguladora prohibirà la implantació dels usos que es considerin incompatibles pel seu caràcter molest i pertorbador amb el de les zones per a allotjaments turístics i residencials”.
  • És incompatible amb el manteniment del caràcter dels nuclis antics, donat que aniria en detriment de la qualitat de vida dels residents. En aquest sentit i segons la memòria del PIAT, l’excés d’oferta als nuclis residencials tradicionals “té com a conseqüència l’excessiva utilització de les infraestructures, la sobreexplotació de recursos, problemes de convivència ciutadana o d’accés a l’habitatge de lloguer i el perill de la pèrdua del caràcter propi del nucli”.
  • Que el Reglament de desenvolupament de la LOUS, Llei 2/2014 d’Ordenació i Ús del Sòl a les Illes Balears, regula a l’article 67 els índex d’intensitat dels usos turístics per adequar les dotacions d’infraestructures, equipaments, espais lliures, aparcaments i altres serveis urbanístics i que aquesta norma no es pot tampoc obviar.
  • Que el Pla d’Intervenció en Àmbits Turístics (PIAT) s’aprovà inicialment per acord del Ple del Consell de Mallorca de dia 27 de juliol de 2018. Amb el PIAT es limita la implantació de nous usos turístics, entre d’altres, en els nuclis antics de les poblacions quan es delimitin com a zones aptes per a la implantació d’establiments de turisme d’interior. L’actual proposta de modificació anirà en detriment o en contra del que pugui preveure el PIAT aprovat definitivament, motiu pel qual aquesta modificació puntual no pot ser aprovada fins a l’aprovació definitiva del Pla d’Intervenció en Àmbits Turístics per part del Consell de Mallorca.
Llegir 509 vegades Darrera modificació el Dilluns, 09 Març 2020 12:54

uneixtealgob

Reps el nostre newsletter?

Subscriure's

Vols rebre el nostre newsletter setmanal? Inscriu-te aquí i et mantindrem informat de les darrers notícies, agenda d'activitats i altres informacions interessants.