Dimarts, 09 Agost 2016 13:29

El GOB interposa un recurs contra l'ampliació de la concessió per 12 anys a ALCUDIAMAR.

L'empresa va aconseguir l'ampliació del termini per construir una zona esportiva a la zona de serveis del Port d'Alcúdia.

El GOB va presentar ahir un recurs de reposició potestatiu a Autoritat Portuària de les Balears, contra l'acord d'ampliació del termini concessional fins l'any 2030 a ALCUDIAMAR S.L. per considerar que aquesta ampliació no s'ajusta a dret, per, entre altres, els següents motius:

  • S’infringeix, l’article 85.3 del TR de la Llei de Ports de 2011 perquè l'APB no ha sol·licitat els preceptius informes a les administracions urbanístiques competents: Administració municipal i insular: Ajuntament d’Alcúdia i Consell Insular de Mallorca.
  • L’acord de 06/04/2016 d'ampliació del termini concessional, s’ha adoptat sense el preceptiu informe d’avaluació d’impacte ambiental del projecte bàsic autoritzat.

La Resolució de 16/06/2016, dictada per la Direcció General de Medi Ambient del Govern Balear, insta al promotor ALCUDIAMAR S.A., a presentar davant l’òrgan substantiu els documents escaients per tal d’iniciar el procediment d’AIA simplificada, perquè considera que les obres d’ampliació de la dàrsena podrien afectar apreciablement a la zona LIC ZEPA (integrades en la Xarxa 2000).
Conforme a la normativa aplicable, procediria la redacció d’un AIA ordinària. Si considerem els efectes acumulatius del projectes de construcció de l’estació marítima (més de 40.000’00 m2.) + projecte seleccionat de MARINA AUCANADA GROUP S.L. que preveu una dàrsena d’11.000’00 m2. + els 12.000’00 m2., d’ampliació de la dàrsena autoritzada a ALCUDIAMAR S.L., se superaria les 5 ha. de superfície.
L’AIA, necessàriament, haurà d’estudiar les diferents alternatives a l’ampliació de la dàrsena (també l’alternativa 0) i així mateix la substitució d’aquesta inversió per projectes més sostenibles i de regeneració i compensació dels efectes negatius causats per les instal·lacions del port esportiu a la làmina d’aigua interior i, assenyaladament, a la platja d’Alcúdia (immersa en un procés de degradació progressiu, en el tram que va des del port esportiu fins a l’hotel Nuevas Palmeras)
En aquests sentit, l’informe d’IMEDEA de juny de 2016, deixa palès que part de la sedimentació d’arenes fines “quedan eventualment atrapades en la zona norte debido a la configuración del puerto deportivo”.
En definitiva, dit informe permet afirmar, que el port esportiu mai s'hauria d'haver construït en la ubicació actual; però, el punt feble de l’informe d’IMEDEA, és que no entra a examinar altres temes cabdals, com la “qualitat de l'aigua”; doncs, fer una nova instal·lació per a varar, pintar, etc..., molt probablement suposi més contaminants a l'aigua, i d'això no se'n parla. Aquella zona ja té problemes d'eutrofització culpa del port. Malgrat, segons IMEDEA l'ampliació de la dársena en 12.000 m2., no afecta la dinàmica de transport de sediments d’arena, SÍ que podria afectar a la “qualitat de l'aigua” si suposa abocaments addicionals, que sempre són absolutament inevitables en un port.

El GOB posa de manifest altres qüestions que farien l'acord nul de ple dret o anul·lable (adjuntam recurs complet ) i per això, demana que s'anul·li, revoqui i deixi sense efecte, l’acord impugnat per ser contrari a dret. 

 

Llegir 1357 vegades Darrera modificació el Dimarts, 09 Agost 2016 13:33

festegob

Butlletí setmanal

Subscriure's

Vols rebre el nostre newsletter setmanal? Inscriu-te aquí i et mantindrem informat de les darrers notícies, agenda d'activitats i altres informacions interessants.