Dimecres, 19 abril 2017 20:52

El GOB reclama al Ministeri que l'ampliació d'Alcudiamar es sotmeti a Avaluació d'Impacte Ambiental Ordinària.

El GOB ha presentat un escrit al Ministeri advertint de les deficiències del Document Ambiental presentat per la promotora després que se'ls exigís la tramitació ambiental.

Tot i no haver fet la tramitació ambiental, el projecte d'ampliació -ara paralitzat- va ser autoritzat per Autoritat Portuària, motiu pel qual el GOB ha interposat recurs contra l'autorització.

L'ampliació d'Alcudiamar continua sent un dels projectes més conflictius en matèria portuària amb les que treballa el GOB. Juntament amb la Plataforma Salvem es Moll, s'han constituït en la defensa de la necessitat de valorar els greus impactes negatius que aquest projecte tendria sobre la zona del port i especialment sobre els espais declarats LIC i ZEPA de la Badia d'Alcúdia.

Cal recordar que aquest projecte d'ampliació, ja compta amb l'autorització per part d'Autoritat Portuària de les Balears, malgrat no haver estat sotmès al tràmit ambiental. Aquest és el principal motiu pel qual el GOB va interposar recurs contenciós contra aquesta resolució. Recurs que va ser admès a tràmit pel TSJB.

Arran de la demanda del GOB i de la Plataforma Salvem es Moll, la Comissió Balear de Medi Ambient va sol·licitar que el projecte es sotmetès a Avaluació d'Impacte Ambiental Simplificada. Pel fet de tractar-se d'un port d'interès de l'estat, l'administració competent, en aquest cas el Ministeri, ha iniciat el procés de consultes per avaluar l'abast del procediment ambiental.

El GOB ha remès al Ministeri un informe complet justificant la necessitat de sotmetre el projecte a Avaluació Ambiental Ordinària, bàsicament pel fet que no s'han considerat tots els potencials impactes que pot generar el projecte, ni els efectes sinèrgics que pot tenir juntament amb els altres projectes prevists al port d'Alcúdia i que es troben actualment en tramitació. Cal tenir present els efectes acumulatius dels projectes de construcció de l'estació marítima (més de 40.000m2), a més del projecte seleccionat de MARINA AUCANADA GROUP S.L. que preveu una dàrsena de 11.000m2. més els 12.000’00 m2, d' ampliació de la dàrsena autoritzada a ALCUDIAMAR S.L., (Exp. APB núm. CPG 0871)

Demà dijous, 20 d'abril, aquest serà un dels punts de l'ordre del dia del Subcomitè d'Avaluacions d'Impacte Ambiental que també ha estat consultat pel Ministeri. En aquest sentit esperam que la CMAIB coincideixi amb els arguments del GOB que justifiquen sobradament la necessitat d'una Avaluació Ambiental Ordinària i que posen de manifest totes les mancances relatives als impactes potencials del projecte que s'han detectat al document ambiental sotmès a consulta: afeccions LIC i ZEPA, contaminació de les noves activitats, dragatge, manca d'estudi complet d'alternatives, repercussions canvi climàtic, etc

Llegir 820 vegades

festedelgob

Reps el nostre newsletter?

Subscriure's

Vols rebre el nostre newsletter setmanal? Inscriu-te aquí i et mantindrem informat de les darrers notícies, agenda d'activitats i altres informacions interessants.