Divendres, 17 Març 2017 12:48

El GOB torna a denunciar a Demarcació de Costes la irregularitat en el procés d'autorització d'instal·lacions temporals a les platges

Campos Campos Foto de: Diario de Mallorca

L'any passat ja ho denunciàrem a la pròpia administració perifèrica, obtenint per resposta que «sempre s'havia fet així».
Podria significar una situació de prevaricació administrativa.

El GOB ha tornat a presentar al·legacions a les nombroses sol·licituds efectuades per particulars i empreses davant la Demarcació de Costes per a ocupacions, instal·lacions i activitats de serveis de temporada en les platges i costes de les Illes Balears.

En les al·legacions el GOB sol·licita que no s’atorgui l’autorització d’aquestes explotacions de serveis de temporada perquè no se segueix el procediment establert segons la Llei de Costes i el seu Reglament.

S'incompleix el previst a l’article 155.1 del Reglament General de Costes, el qual prescriu que quan es tracta d’activitats de serveis, s’han de respectar els principis de publicitat, imparcialitat, transparència i concurrència pública, i que per això s’hauria de convocar un concurs amb la forma prevista a l’article 158.1 del mateix Reglament de Costes, i no atorgar-se l’explotació directament al sol·licitant.

De totes formes el més sorprenent es que anualment s’autoritzin centenars d’ocupacions i activitats a particulars i persones jurídiques contravenint el disposat a l’article 113.8 de l’actual Reglament de Costes i l’ article 111.8 de l’anterior reglament, on s’especifica que solament es poden autoritzar serveis de temporada en les platges i costes, previ concurs i licitació pública, en els casos que els Ajuntaments no hagin presentat les seves sol·licituds en el terminis establerts i en la forma correcta.

Aquesta actuació de presumpta irregularitat en el procediment se ve donant des de l’entrada en vigor de Llei de Costes de 1988 i s’ha pogut observar clarament des de l’any 2015, perquè, segons el nou Reglament de Costes, aquests tipus de sol·licituds d’activitats i instal·lacions s’han de posar a informació quan la seva durada sigui superior a una temporada.

Resulta paradoxal que, els Ajuntaments, quan no ho exploten directament, estiguin obligats a treure a concurs tots els serveis autoritzats, mentre que els mateixos serveis directament sol·licitats a Demarcació de Costes s'atorguin directament sense concurs(1).

____________

(1). Article 113.6 del Reglament de Costes diu que “Los Ayuntamientos garantizarán que en los procedimientos para licitar la prestación del servicio de temporada en playas se atenderá al mayor interés y utilidad pública de las propuestas, que se valorarán en función de criterios que deberán ser especificados por los Ayuntamientos en los correspondientes pliegos de condiciones, con respeto a los principios de publicidad, imparcialidad, transparencia y concurrencia competitiva. Estos pliegos se publicarán en el Boletín Oficial de la comunidad autónoma.”

Llegir 1778 vegades

festedelgob

Reps el nostre newsletter?

Subscriure's

Vols rebre el nostre newsletter setmanal? Inscriu-te aquí i et mantindrem informat de les darrers notícies, agenda d'activitats i altres informacions interessants.