Dissabte, 16 Juliol 2016 19:31

El Ministeri aprova la modificació a 100 metres del límit de la servitud de protecció de la Illeta de Molí den Regalat. Destacats

Després d'anys de tramitació administrativa per establir la partió del domini públic marítimo-terrestre el Ministeri resol a favor del que han defensat GOB, Alternativa per Artà i l'Associació de Veïnats de Montferrutx de la Colònia de Sant Pere.

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha notificat al GOB l'aprovació definitiva de la modificació de la ribera de la mar i modificació del límit de la zona de servitud de protecció, en el tram de la Illeta Molí den Regalat.


LES IMPLICACIONS URBANÍSTIQUES D'ACORD AMB LA LLEI DE COSTES

La protecció davant de la urbanització i edificació de 18 xalets a la illeta de Molí den Regalat, ha estat i és des de fa molts d'anys, motiu de reivindicació per part del GOB.
La classificació urbanística d'aquests terrenys ha anat canviant en els anys des de l'aprovació al 92 de les Normes Subsidiàries d'Artà que ja varen fer una primera reclassificació dels terrenys, passant-los de considerar sòl urbà (d'acord amb el planejament general vigent no adaptat a la Llei del Sòl de 1976) a terrenys urbanitzables amb pla parcial aprovat.

Un pla parcial però que mai no va ser aprovat. Aquest fet, va motivar que les DOT, al 1999 desclassificassin els terrenys de la illeta sol no urbanitzable o rústic. Aquesta classificació es va mantenir fins a l'entrada en vigor del Pla Territorial de Mallorca al 2005 que va reclassificar novament els terrenys a urbanitzables, però sense pla parcial aprovat.

Aquests canvis en la classificació urbana dels terrenys tenen conseqüències directes en la correcta delimitació del domini públic que ha estat revisada pel Ministeri que ara, malgrat els informes contraris de la promotora PORTO SA COLONI SA i l'Ajuntament d'Artà, desestima els arguments que aquests hi exposen i aprova la modificació de la zona de servitud a 100m tal i com nosaltres reivindicàvem.

Aquesta resolució del Ministeri ve avalada per un informe de l'Advocacia de l'Estat de 13 de juny de 2016 que avala la proposta de resolució.

Des del GOB celebram aquesta magnífica notícia i esperam que promotora i ajuntament desisteixin de continuar defensant la desprotecció de la Illeta.

Llegir 1539 vegades

uneixtealgob

Reps el nostre newsletter?

Subscriure's

Vols rebre el nostre newsletter setmanal? Inscriu-te aquí i et mantindrem informat de les darrers notícies, agenda d'activitats i altres informacions interessants.