Dijous, 22 Setembre 2011 22:32

22/09/2011 Rèquiem per la mobilitat sostenible.

22/09/2011 Rèquiem per la mobilitat sostenible.
El GOB posa de relleu l'atac directe a la mobilitat sostenible per part de les polítiques de mobilitat de Govern i Cort i denúncia al retorn a les polítiques del rei Cotxe.

______________________________________________________________________

Dijous, 22 de setembre de 2011
Dia Internacional sense cotxes

Rèquiem per la mobilitat sostenible.

El GOB posa de relleu l'atac directe a la mobilitat sostenible per part de les polítiques de mobilitat de Govern i Cort i denúncia al retorn a les polítiques del rei Cotxe.

______________________________________________________________________

En aquesta setmana especialment significativa respecte a les reivindicacions i accions arreu d'Europa a favor de la mobilitat sostenible, des de Mallorca, hem de lamentar l'inici, amb les polítiques de Bauzà, Isern i empreses públiques, de tot un seguit d'actuacions adreçades a tirar endarera avanços significatius en les polítiques de transport públic que s'havien aconseguit després d'anys de reivindicacions dels drets dels ciutadans a una mobilitat no basada en la utilització del cotxe privat, a la democratització de l'espai i a la qualitat de vida.Avui dia 22 de setembre es celebra, en el marc de la Setmana Europea de la MOBILITAT SOSTENIBLE, el Dia Internacional SENSE COTXES
. Un dia que malauradament passa totalment desapercebut i que, atenent als anuncis que s'han anat fent en relació a reprendre les inversions en carreteres i anar mutilant els serveis de transport públic, s'acabarà convertint  Dia local d'els cotxes com a reis de la nostra illa i ciutats.

FEIM PASSES DE CRANC EN POLÍTIQUES DE MOBILITAT


Els temes de mobilitat estan assolint cotes perilloses o catatròfiques, tant pel que fa al transport col·lectiu (paralització de projectes, puges de preus, reducció de freqüències,...), com al privat (anuncis de noves autopistes). No en parlem ja de la pèrdua dels carrils bicis i de la peatonització de Blanquerna, en el cas de Palma. En concret podríem parlar de:


Retallades en el transport públic:

 • paralització tren de Manacor a Artà
 • anunci de reducció de freqüències del Metro
 • anunci d'increment de preus del bitllets de l'EMT, a més de llevar els abonaments gratuïts i la reducció de línies
 • increment de preus del tren del SFM i reducció de freqüències

Continuïtat en la priorització de les infrastructures de gran capacitat per fomentar el transport privat:

 • ja s'ha anunciat que se recuperarà l'antic projecte de via connectora/segon cinturó
 • ja s'ha parlat d'allargar l'autopista fins a Campos

Bicis i peatonització

 • eliminació del carril bici de les avingudes
 • trànsit de cotxes a Blanquerna


LES DEMANDES DEL GOB
Una planificació integral de la mobilitat per mallorca. No més infrastructures per a més cotxes.

El GOB fa un clam a la responsabilitat: qualsevol política de carreteres ha de respondre a una política de transport que integri d’una forma global, a part de la política de carreteres, altres polítiques sectorials, ja sigui infrastructura ferroviària, transport col·lectiu per carretera, transport urbà, enllaços de distints sistemes de transport, ordenació del territori, estudis de la demanda, aspectes ambientals, etc. En aquest sentit, s'ha de tenir clar que la xarxa viaria és la que estructura el model territorial, per tant, si volem impulsar un model territorial diferent, haurem de modificar irremeiablement, i a més de forma substancial, el model viari al que responen aquestes obres aïllades.
Infrastructures i model de ciutat:

 • Consolidació i optimització de la xarxa de carrils bicicleta: millora dels punts negres, manteniment de la xarxa ja existent, i extensió de la xarxa i la seva connectivitat i integració amb el transport públic.
 • Consolidació dels eixos cívics com a espais lliures de cotxes en el marc del model de ciutat impulsatTramvia: impuls a l'implantació efectiva del tramvia garantint la permeabilitat urbana d'aquest nou mitjà de transport públic i la connexió amb altres mitjans.
 • Impuls dels aparcaments dissuassoris i garantia de connectivitat amb el transport públic: metro, tren, busos llançadera, etc.
 • Impuls i/o reforçament la implantació de llançaderes i garantir la connectivitat amb transport públic als polígons industrials i grans centres atractors de mobilitat.

Transport públic:

BUS urbà: s'han incrementat línies i freqüències i s'ha optimitzat la informació a l'usuari. Cal continuar amb aquesta tendència i a més proposam:

 • Integració de la bicicleta als busos
 • Integració dels usuaris del transport públic interurbà en el transport públic urbà (no residents): targeta intermodal efectiva SFM/METRO/BUSOS INTERURBANS/EMT. Integració tarifària.

Bici:

 • Impuls i implantació del reglament de bicicletes
 • Implantació i promoció de la bicicleta pública, i extensió d’aquest servei als centres educatius
 • Plans de mobilitat ciclista en els desplaçaments interns a la ciutat de manera que garanteixi el bon funcionament de la xarxa
 • Plans de mobilitat ciclista en els desplaçaments en les àrees metropolitanes (entre les diferents barriades periurbanes)

Vianant:

 • Prioritat semafòrica, juntament amb aquesta prioritat per a bici i transport públic
 • Recuperar i tenir presents la carta europea dels drets dels vianants

Estalvi energètic i qualitat de l'aire:

Des del punt de vista de consum energètic i millora de la qualitat de l'aire (tot i que òbviament, la resta de mesures tendran una incidència significativa en la millora de la qualitat de l'aire) algunes propostes concretes són:

 • Limitació de velocitat a determinades vies urbanes (zones 30) i obligació del compliment del màxim de 50km/h a la resta. Pel que fa a les vies d'accés a la ciutat, limitació de velocitat a 80km/h.
 • Bonificació fiscal als usuaris del transport públic
 • Penalització fiscal (impost de circulació) en funció de la cilindrada
 • Peatge urbà per accedir al centre de Ciutat
 • Aplicar una taxa ambiental a les places d'aparcament públic de gestió pública o privada en el centre de la ciutat
 • Reconversió de tots els mitjans de transport públic (BUS, taxis, etc) per eliminar l'ús de combustibles fòssils: vehicles híbrids, gas natural i vehicles elèctrics.

Ciutat:

Des del punt de vista de la necessitat de fer realitat una altra concepció de la mobilitat dins de la ciutat, algunes propostes són:implantació de carrils BUS-VAO d'accés a la ciutat i dins de la ciutat

 • reducció de tràfic i velocitat en zones escolars amb mesures físiques dissuassories
 • implantació de plans i garanties del "camí escolar" a peu i en bicicleta per part de l'Ajuntament
 • modificar les normes urbanístiques per a impossibilitar la instal·lació d'àrees comercials a la perifèria de la ciutat i en general, impulsar un urbanisme de proximitat amb mixticitat d'usos i no en àrees funcionals aïllades.
Llegir 1338 vegades Darrera modificació el Divendres, 07 Octubre 2011 21:16

uneixtealgob

Reps el nostre newsletter?

Subscriure's

Vols rebre el nostre newsletter setmanal? Inscriu-te aquí i et mantindrem informat de les darrers notícies, agenda d'activitats i altres informacions interessants.