Dilluns, 18 Setembre 2017 18:16

Contra el projecte del centre d'emmagatzematge i distribució de ciment previst per l'APB al Port d'Alcúdia

Contra el projecte del centre d'emmagatzematge i distribució de ciment previst per l'APB al Port d'Alcúdia Foto: Elena Ballestero

Va endavant sense haver convocat un concurs obert per a valorar les millors opcions ambientals i econòmiques


Ara mateix, la proposta de TRANSPULVE no garanteix en absolut la innocuïtat ambiental i representa una pèrdua d'ingressos ingent per part de l'APB.

El GOB ha presentat avui un escrit a l'Autoritat Portuària de Balears demanant que elevi al Consell d’Administració de l’APB, la proposta de deixar sense efecte el procediment d’atorgament de la concessió del projecte presentat per TRANSPULVE S.L., 2009 S.L., per implantar al Port d’Alcúdia, un centre d’enmagatzament i distribució de ciment, i procedeixi a l’arxiu de l’expedient de referència.

 

Projecte no justificat

No es justifica la necessitat, oportunitat i conveniència de la construcció de tres sitges de ciment, com a centre d’enmagatzament i distribució de ciment.

 

Les pitjor de les opcions des del punt de vista ambiental

El projecte tècnic objecte promogut per TRANSPULVE 2009 S.L., no garanteix una càrrega, descàrrega, enmagatzament i transport sense afeccions al medi ambient (el projecte contempla procediments mecànics i no pneumàtics de descàrrega i transport de ciment)

Per això, considerem, que no reuneix les condicions d’innocuïtat i d’excel·lència exigible, singularment, en el port d’Alcúdia, ubicat en “zona sensible” i LIC comunitari, que incrementaria els efectes nocius acumulativament a les activitats contaminants de càrrega, descàrrega de carbó, xatarra, etc.

 

Dades tergiversades

La superfície d’ocupació del domini públic portuari realment necessària per desenvolupar l’activitat és de 2.899 m2., la qual se redueix artificiosament per a no superar la superficie de 2.500’00 m2., i, facilitar d’aquesta manera l’atorgament directe de la concessió per un període de 18 anys a l’entitat mercantil TRANSPULVE 2009 S.L.

 

Sense concurs

El sistema d’adjudicació per concurs, permet a l’Administració Portuària, no anar a remolc de la iniciativa privada, i possibilita la redacció d’un plec de bases que garanteixi ab initio les condicions ambiental òptimes.

 

Uns antecedents pocs clars amb pèrdua d'ingressos per part de l'APB

Se posa al descobert que s’ha produït una operació que s’inicia amb la renúncia a la concessió de 2010, per l’empresa adjudicatària SITGES REUNIDES S.L, que l’APB accepta – sobre la qual no s’informa a la proposta d’atorgament de l'actual concessió que el Director i el President de l’APB eleven a aprovació del Consell d’Administració - per activar, seguidament, aquest nou procediment d’adjudicació, sense concurs, a l’empresa TRANSPULVE 2009 S.L., amb connexions directes amb la primera.

El resultat és que l’empresa vinculada TRANSPULVE 2009 S.L., a la que se proposa com adjudicatària de la concessió ingressarà a l’APB, en concepte de taxes, la suma de 131.938,16 €/any, quan l’anterior adjudicatària SITGES REUNIDES S.L, havia de satisfer a l’Administració portuària la quantitat anual de 569.680,20€.-

La reducció d’ingressos de l’APB se xifra en 569.680,20€ - 131.938,16 = 437.742,04 €/ any. Durant el termini concessional de 18 anys que se proposen, la reducció d’ingressos seria de al menys 7.879.356,72 €, sense contemplar, endemés, cap millora ambiental.

Per tot això, vist l'impacte que l'activitat pot tenir al port i haver posat en evidència la manca de justificació tant del projecte en si com de l'adjudicació, demanam que aquest expedient es declari nul i s'arxivi.

Per a més detalls, adjuntam escrit complet de denúncia presentat a l'APB.

Llegir 434 vegades Darrera modificació el Dilluns, 18 Setembre 2017 18:34

uneixtealgob

Reps el nostre newsletter?

Subscriure's

Vols rebre el nostre newsletter setmanal? Inscriu-te aquí i et mantindrem informat de les darrers notícies, agenda d'activitats i altres informacions interessants.