Dissabte, 09 Febrer 2019 08:19

El GOB adverteix que el projecte de rotonda previst a Selva no ha passat la corresponent tramitació ambiental.

La CBMA ha confirmat al GOB que no li consta cap expedient relatiu a l’avaluació d’impacte ambiental del projecte «Acondicionament vial entrada al municipi de Selva»

El passat 28 de gener el GOB va remetre a Ajuntament i Comissió Balear de Medi Ambient un escrit en relació al projecte d’ Acondicionament del vial d’entrada al municipi de Selva, pel que es preveny fer una rotonda i que es va aprovar pel Ple de l’Ajuntament de Selva, el passat dia 22 de gener.

Es tracta d’un projecte no contemplat al Pla Director Sectorial de Carreteres que efectuaria el propi Ajuntament de Selva, damunt un vial competència del Consell de Mallorca. Un fet poc habitual.

El pressupost de la despesa és de 500.296,60€ i el projecte es troba en procés d’adjudicació.

Davant aquest fet el GOB va remetre un escrit al propi Ajuntament i a la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears, sol·licitant que se’ns assegurés que el projecte ha fet la corresponent i prescriptiva tramitació ambiental, ja sigui a instàncies del propi Ajuntament o del Consell de Mallorca, com a òrgan competent en carreteres. Des del GOB reclamàvem les còpies dels informes ambientals, on s’hauria de contemplar, entre altres coses, l’estudi d’alternatives.

En resposta al nostre escrit, la CMAIB ens confirma que no hi ha expedient obert i ha reclamat informe a l’Ajuntament de Selva i al Consell de Mallorca en relació a la tramitació d’aquest projecte.

Llegir 973 vegades

uneixtealgob

Reps el nostre newsletter?

Subscriure's

Vols rebre el nostre newsletter setmanal? Inscriu-te aquí i et mantindrem informat de les darrers notícies, agenda d'activitats i altres informacions interessants.