Dijous, 14 Juliol 2022 12:05

El GOB i l’Associació No a la Variant Nord d’Inca contraris a la declaració ambiental estratègica favorable del subcomitè d'avaluacions d'impacte ambiental al projecte injustificat de carretera/variant Nord d'Inca

Imatge de l'associació NO a la variant nord d'Inca Imatge de l'associació NO a la variant nord d'Inca

 

El GOB demana a Medi Ambient que exigeixi l'estudi estratègic de l'alternativa zero, i que Ajuntament i Consell arribin al consens necessari per evitar la construcció d'una carretera de 80km/h i dos sentits i la fragmentació urbanística que implica. Es podria resoldre la problemàtica perfectament amb una intervenció sobre els viari urbà del municipi.

El GOB ha assistit avui al subcomitè d'avaluacions d'impacte ambiental on s'hi ha exposat l'informe relatiu a l'avaluació ambiental estratègica del projecte de Variant Nord d'Inca.

El GOB, juntament amb l'Associació No a la Variant Nord d'Inca, han fet seguiment des dels inicis del projecte de Variant que el Consell de Mallorca i l'Ajuntament d'Inca tenen projectat. Més concretament sobre el tram que ha estat motiu de tramitació ambiental per modificació de l'Estudi Informatiu que valorava les alternatives possibles de traçat.

La Comissió Balear de Medi Ambient, ha revisat el projecte i s'ha posicionat a favor de l'alternativa que menys impacte té sobre el sòl rústic, i que no coincideix amb la proposta de l'Estudi Informatiu i recolzada per l'Ajuntament d'Inca. Això no obstant, tot i que és l'alternativa manco impactant en termes de ambientals i territorials de les estudiades, des del GOB i l'Associació No a la Variant Nord insitstim en que, en fase d'avaluació ambiental estratègica, que cal considerar l'Alternativa zero que no s'exigeix per part de la CBMA, i que només demana que s'avaluï en el moment de realització del projecte de construcció i execució de la carretera.

Des del GOB i l'Associació No a la Variant Nord seguim defensant que qualsevol alternativa que impliqui la construcció d'una variant amb consideració d'interurbana concebuda com a carretera de dos sentits amb un màxim de velocitat de 80km/hora és un autèntic despropòsit. Des del principi, hem defensat el posicionament de la necessitat de valorar, des del punt de vista de mobilitat - i no de carreteres - l'alternativa zero, que passaria per descartar qualsevol construcció d'una variant i resoldre els problemes interns de mobilitat urbana d'inca i les connexions interurbanes (especialment accés a Lluc). Això podria fer-se a partir de la interconnexió de carrers i, a partir d'aquí, una reconfiguració de la mobilitat i les opcions que ofereix la pròpia configuració urbana del municipi. En aquest sentit, consideram que podria donar-se resposta als arguments que s'exposen per justificar la intervanció de carreteres a partir de l'execució d'un vial urbà amb la mateixa tipologia de la que actualment es presenta per a la prolongació del carrer Massanella.

Per tot això, seguim reiterant el posicionament inicial pel que fa a les administracions implicades:

- A l'Ajuntament que descarti qualsevol intervenció en termes de construcció d'una carretera per abordar les problemàtiques de mobilitat a la Ciutat. En aquest sentit posam per exemple, el cas de l'acord entre Ajuntament de Palma i Consell relativa a una intervenció en termes de mobilitat a Coll de'n Rebassa, on l'Ajuntament fa el projecte de via urbana i el Consell financia (https://www.palma.cat/portal/PALMA/contenedor1.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=144281&tipo=8&nivel=1400&layout=contenedor1.jsp&codResi=1).

- Al Consell de Mallorca que desisteixi de realitzar aquest disseny de via interurbana per manca de competències, i que permeti que l’Ajuntament executi la via urbana prevista al Pla General d’Ordenació Urbana. Que el Consell de Mallorca desisteixi de continuar amb l’Estudi Informatiu i l’Estudi Ambiental, donades les errades i omissions detectades i la inadequació de l’instrument de planificació escollit.

- Demanam que la Comissió Balear de Medi ambient reconsideri la proposta de declaració ambiental estratègica favorable elevada pel subcomitè de l'Estudi Informatiu de la Modificació Puntual de l'Estudi Informatiu de la Variant Nord d'Inca (Carretera Ma-13), promogut pel Consell de Mallorca, al concloure's que es produiran impactes ambientals adversos significatius, que no està justificada en absolut el tipus d'intervenció que es pretén, ni territorial, ni ambiental ni climàticament i que existeix una alternativa zero viable que els pot evitar i que és l’execució del viari urbà previst al Pla General.

- Així mateix, el GOB demana a la Direcció General de Mobilitat i Transport Terrestre del Govern que emeti informe en relació en aquesta infrastructura d'acord amb els plantejaments i directrius plantejats al Pla Director Sectorial de Mobilitat de les Illes Balears aprovat inicialment al 2018, en relació a la concepció necessària de la mobilitat integral, més enllà de les solucions amb carreteres per a tot, dels anys 90.

Per conèixer el fonament i gruix de les al·legacions presentades per GOB i Associació de Veins, vegeu: https://www.gobmallorca.com/que-feim/transport-i-infrastructures/l-associacio-no-a-la-variant-nord-d-inca-i-gob-presenten-avui-al-legacions-contra-l-estudi-informatiu-que-avala-una-nova-carretera-a-la-vessant-nord-d-inca-202011251101

Llegir 350 vegades Darrera modificació el Dijous, 14 Juliol 2022 14:39

Enguany tenim un repte, llançam la ILP "Avui per demà" per garantir el benestar de les generacions futures. Entra a http://avuiperdema.org i informa't de com pots contribuir al canvi.

Necessitam la teva signatura i la teva implicació!

uneixtealgob