Imprimir aquesta pàgina
Dijous, 13 Desembre 2018 12:53

La Plataforma Antiautopista ha intervengut avui al Consell de Mallorca

Intervenció d'avui al Ple del Consell de Mallorca

GOB en nom de la Plataforma Antiautopìsta.

Al Benvolgudes conselleres i consellers,

A la fi tenim la possibilitat d’intervenir en el Ple d’aquesta institució, en relació a aquest projecte. I l’aprofitarem, i tant que sí, per fer-ho en nom de les persones i entitats que són part de la Plataforma Antiautopista que en els darrers temps ha augmentat en la mateixa mesura que augmentava la indignació així com s’anava coneixent la vertadera magnitud del projecte (disfressat de desdoblament) i s’anaven desmuntant les mentides que se’ns han volgut vendre.

Sra. Garrido, dir en un mitja de comunicació públic, que aquest projecte ha estat un projecte obert i participatiu ha estat la més gran de totes les mentides. Aquest projecte NO ha estat exposat públicament, vostès deien que «no feia falta» perquè era una modificació petita en relació al projecte del PP, amb la qual cosa ja es posen en evidència (una petita modificació) però és més, potser des del punt de vista de requeriment formal no calia, però sí per principi, per transparència, per honestedat.

La Senyora Garrido es mostra tranquil·la i confiada «estava al nostre programa electoral» - cosa que ja sorprèn si recordam que a finals dels noranta el seu partit estava darrera la pancarta en les mobilitzacions contra el projecte i contra el model – però no ho estava al programa dels seus socis de pacte. Hàbilment ja es va «colar» el «redimensionament» als acords dels canvi, hàbilment va començar a mentir quan deia que havien incorporat totes les al·legacions que el GOB havia presentat al projecte del PP. I vostè sap que la principal al·legació era que no es fes i que es cercassin alternatives de model, per solucionar els evidents problemes d’aquesta carretera i el que donàvem era un seguit d’arguments per fer-ho. Entendre que «solventats» aquests emperons, ja acceptaríem el projecte, va ser el primer error, com ja li vàrem fer saber llavors.

Amb tot això, fins a l’octubre d’enguany, el projecte no s’ha penjat a la web. I ha estat la plataforma que l’ha exposat a la societat i a molts dels representants polítics que aquí varen donar el vistiplau al projecte amb un txec en blanc, sense saber què estaven votant realment. Són aquests que ara vos escudau donant suport i defensant un projecte inassumible per l’esquerra política, dient que estava als acords del pacte al Consell. Ometeu però que hi havia molts altres acords en relació al departament d’infrastructures que representaven vertaderament un canvi de model i que s’han incomplert sistemàticament.

- Redimensionar les infraestructures, i aprofitar la baixada de la pressió sobre la xarxa viària per derivar part dels viatges realitzats en transport privat cap al transport públic.

- Avaluació i revisió dels projectes, contractes i adjudicacions de la Direcció Insular de Carreteres i efectuar una reconversió del departament de carreteres en un departament d’infraestructures i mobilitat sostenible.

- Revisar el PDS de Carreteres i elaborar un Pla de Mobilitat. Desenvolupar aquests dos instruments de forma coordinada per evitar generar més trànsit, i impulsar millor el transport públic interurbà, realitzant una avaluació de sistemes per garantir la seguretat dels ciclistes i motoristes i la convivència ordenada amb els vehicles

- Revisar el Conveni de Carreteres, descartant noves macro- infraestructures i reforçant o millorant el teixit existent

No ens intenteu vendre ara, a darrera hora una reducció: li ha servit, un cop més, hàbilment a la Consellera, per generar confusió als mitjans i a l’opinió pública, però no a aquells que tenim clar i sabem que les «modificacions substancials» de projectes impliquen, replantejament, nou pressupost i nova exposició pública. Hem sol·licitat veure «el modificat» i encara no hem tengut resposta. És més, saben prou bé, que no es tracta d’uns metres més o uns metres menys, és una qüestió de model. Que hagin estat incapaços de cercar una solució als problemes de l’actual carretera sense necessitat de reproduir el model de PP-UM és lamentable i decebedor.

I per això continuam indignats, amb les obres començades sí, però convençuts que la voluntat política pot generar canvis en qualsevol moment del procés. Res és impossible si es creu que es pot aconseguir. És per això que des de la plataforma continuarem fent feina per desmentir les mentides, mostrar els impactes territorials i les incoherències polítiques i reclamar que hi ha altres maneres per donar solució al problema de l’accés a Campos sense necessitat de consumir aquesta barbaritat de territori i apostant per un altre model d’intervenció que no sigui la d’induir encara més cotxes a les carreteres actuals de Mallorca.

Avui, hem rebut la felicitació de Nadal del President Ensenyat i hi diu:

Una Mallorca per recordar qui som,
decidir cap on volem anar,
protegir el que estimam
i valorar el que tenim

Desitjam enormement que tots els que sou aquí i donau suport unànim a aquest projecte, vos faceu, de cor, aquest plantejament i vos n’adonareu que és incompatible amb la destrossa que ja ara estau perpetrant.

Margalida Ramis, en nom del GOB i de la Plataforma Antiautopista

 

 

Llegir 852 vegades