Informació en català

Información en castellano

Auskunft auf Deutsch

 

Documentació:

- Decret regulador dels refugis de caça
- Procediment de tramitació
- Imprès per sortir de vedat de caça
- Instància de declaració

 

Per a més informació, podeu contactar amb Toni Muñoz al 971 496060 o a conservacio@gobmallorca.com