Anuari Ornitològic de les Balears
volum 16 (2001)

ÍNDEX


ALCOVER, J.A. Nous avenços en el coneixement dels ocells fòssils de les Balears.
Progress in the knowledgement on the fossil birds from the Balearic Islands.

(pdf, 208 Kb)

NICOLAI, B. Feeding of Black Redstart Phoenicurus ochruros at post-nuptial migration on Menorca.
Alimentació de la coa-roja de barraca Phoenicurus ochruros durant la migració postnupcial a Menorca.
(pdf, 135 Kb)

GENOVART, M. Seguiment de la colònia de cria de virot Calonectris diomedea a l'illot des Pantaleu.
A series of studies of the breeding colony of Cory's Shearwater Calonectris diomedea at Illot des Pantaleu.

(pdf, 96 Kb)

REBASSA, M. Observació d'una àguila marina Haliaetus albicilla a Mallorca l'hivern 2001-2002.
Observation of a White-tailed Eagle Haliaetus albicilla in Mallorca during the winter of 2001-2002.

(pdf, 123 Kb)

GARCIAS, P. Primer registre del gallet faver africà Porphyrula alleni per a les Balears.
First sighting of Allen's Gallinule Porphyrula alleni in the Balearic Islands.

(pdf, 121 Kb)

MUNTANER, J. Primera cita de malvasía canela Oxyura jamaicensis en las Baleares y problemas de conservación de la malvasía cabeciblanca Oxyura leucocephala.
First record of the Ruddy Duck Oxyura jamaicensis in the Balearic Islands and conservation problems of the White-headed Duck Oxyura leucocephala.

(pdf, 106 Kb)


Notes breus

GARAU, J.M., GARCÍA, D., MARTÍNEZ, O. i MÉNDEZ, J. Recompte hivernal d'aus aquàtiques i limícoles a les Balears, gener de 2002.
Winter census of Wildfowl and Shorebirds in the Balearic Islands, January 2002.

(pdf, 163 Kb)

COSTA, S. Nidificació del tudó Columba palumbus a l'Illa de Formentera.
Breeding of the Common Woodpigeon Columba palumbus on the Island of Formentera.

(pdf, 45 Kb)

COSTA, S. Nidificació del xot Otus scops en un empelt de bruixa a l'illa de Formentera.
Breeding of the Eurasian Scops-owl Otus scops on a peak on the Island of Formentera.

(pdf, 36 Kb)

MAS, R.E. Primeres dades de nidificació de llambritja Sterna hirundo a les Illes Balears.
First breeding record of Common Tern Sterna hirundo in the Balearic Islands.

(pdf, 60 Kb)

CAYUELA, E. i MAYOL, J. Segona nidificació de l'àguila d'albufera Circus pygargus a l'illa de Mallorca.
Second breeding of the Montagu's Harrier, Circus pygargus in the Island of Mallorca.

(pdf, 103 Kb)

GARCÍA, D. i ARBONA, P. Nueva localidad de nidificación de la pardela balear Puffinus mauretanicus en el islote de s'Espalmador.
New breeding site for the Balearic Shearwater Puffinus mauretanicus in the small island of s'Espalmador.

(pdf, 48 Kb)


Altres

Homologació de rareses ornitològiques a Balears. Informe de 2001.
Homologation of bird rarities in the Balearics. Report 2001.

(pdf, 288 Kb)

Registres ornitològics.
Ornithological records.

(pdf, 1,3 Mb)

Activitats ornitològiques durant 2001.
Report of bird the GOB during 2001.

(pdf, 287 Kb)

Ressenyes bibliogràfiques.
Book reviews.

(pdf, 157 Kb)

Annex I: Resum meteorològic.
Meteorological summary.

(pdf, 105 Kb)

Annex II: Estatus de l'avifauna balear.
Status of the Balearic birdlife.

(pdf, 131 Kb)

Annex III: Llista de rareses.
List of rarities.

(pdf, 40 Kb)