Page 2 - Es Busqueret 46
P. 2

A través de l’objectiu


    Com acabaré?                               Pablo Guerrero Pacheco


                                          Madrid, 1963. La fotografia ha estat, des que vaig tenir
       Olympus OM-D E-M1 Mark II, 264 mm, ISO 1000, F16 i 1/640 s      la meva primera càmera allà per l’any 1978, i fins ara,
                                          una passió que s’ha anat desenvolupant en molts di-
       Després d’una matinada al Salobrar de Campos, i amb uns núvols que amenaçaven  ferents àmbits. Primer va ser la fotografia familiar, més
    temporal, em vaig acostar a Es Trenc per fer alguna fotografia de llarga exposició amb el mar  tard, a causa dels meus estudis de llavors, a tot el re-
    embravit. Estava amb això quan aquest girapedres (Arenaria interpres) va començar a passar  lacionat amb la geologia. Després d’ingressar al Se-
                                          minari Teatino, i durant els meus estudis de Teologia,
    pel davant de l’objectiu de la meva càmera. Després del conseqüent canvi d’objectiu, vaig  va ser sobretot l’art, especialment arquitectura i es-
    esperar el moment més adequat de llum per poder disparar a alta velocitat i captar el mo- cultura, el que va centrar el meu interès. Des de fa uns
    ment en què una ona estava a punt de caure sobre el girapedres. La seqüència del tret va ser  anys, és la naturalesa la que s’ha posat davant l’ob-
                                          jectiu de la meva càmera: unes vegades, aus; altres,
    completa, des del moment en què l’ona estava a punt de caure sobre ell, fins que es sacseja  plantes; altres, marina o aigua o fotografia nocturna,
    per treure-se de sobre l’aigua que li havia caigut. Aconseguir captar aquesta imatge, com  però sempre amb la natura com a gran protagonis-
                                          ta de les meves fotografies, com una forma d’oració,
    qualsevol fotògraf de natura sap, suposa la conjunció de molts factors, i sobretot paciència  però també per compartir amb uns altres una afició,
    fins aconseguir la imatge desitjada. Però no és només captar una instantània el que s’acon- i ajudar al fet que, amb la imatge,
    segueix, també fa possible captar el comportament d’aquestes aus que, després del xoc de  cada dia prenguem més consci-
                                          ència de la cura que tots devem
    l’ona immediatament es posa a rastrejar amb el seu bec les algues que la mar ha remogut. a la nostra casa comuna que és
                                          la Terra..

   2 - EB46
   1   2   3   4   5   6   7