Page 3 - Es Busqueret 46
P. 3

Sumari
                                            Un racó per descobrir
                                         35 El sementer de la platgeta

                          A través de l’objectiu       de Cabrera
                        2  Com acabaré?
                           per Pablo Guerrero Pacheco     per Maties Rebassa
                           coordina Xavier Mas     39  Publicacions

                       4   Editorial             Identificació                          Col·laboració        40   Els pollets: gall faver, gallineta
                                            d’aigua, fotja i rascló

                       5  La Noneta              per Cristina Fiol
                           Per Gaspar Rosselló Mas      dibuixos de Miquel Morlà
                          Actualitat
                                            Col·laboració
                        6  El programa de seguiment de la 42  Rio Tinto, la petjada de la

                          biodiversitat a la Reserva de    humanitat
                          Biosfera de Menorca         per Néstor Carda
                          per Félix de Pablo Pons
                                            Es Busqueret se’n va de viatge
                          Notícies del món        60  Serengueti, el país de les
                        13  per Maite Serra-Franco      bèsties
                                            per Xavier Aramburu-Zabala
                          Naturalisme
                        16 Sentinelles del mar, un       Més que ocells
                          programa de seguiment d’aus   76  Euphorbia fontqueriana
                          marines i cetacis a Balears     per Joana Cursach
                          per l’equip del RAM
                                            Quadern de camp

                          Sabies què...        80   per Steve Nicoll

                       30  Gegants del passat (II)
                          per Maite Serra-Franco                       Es Busqueret
                       Divulgació naturalística de les Illes Balears

                       Número 46 - Publicació gratuïta.       Fotografia de portada:
                       www.esbusqueret.com - ornitologia@gobmallorca.com Jornada de RAM
                                              Autor: Jaume García Delgado
                           GOB - Grup Balear d’Ornitologia
                           i Defensa de la Naturalesa
                           Manuel Sanchís Guarner, 10 - 07004 Palma
                           www.gobmallorca.com - info@gobmallorca.com
                       Editor
                       Manuel Suàrez
                       Comitè editorial
                       Cati Artigues, Cristina Fiol, Maite Serra, Steve Nicoll, Félix de Pablo,
                       Josepa Rubio.
                       Revisió lingüística
                       Sebastià Avellà
                       Disseny i maquetació
                       Toni Muñoz
                       Col·laboren en aquest número:
                       Xavier Aramburu-Zabala, Brent Barrett, Bill Bouton, Néstor Carda, Joana Cursach, Jaume García, Pablo
                       Guerrero, James Gurney, Mabel Gutiérrez, Brocken Inaglory, JrPol, Sjouke Anne Kingma, Pedro Van Der
                       Knoop, Gala Lligoña, Donald Macauley, Miquel McMinn, Martin Mecnarowski, Xavier Mas, Peter Meenen,
                       John Megahan, Mirbbans, Miquel Morlà, Jason Moss, Félix de Pablo, Emilio del Prado, Maties Rebassa,
                       Gaspar Rosselló, Juan Sagardia, Joseph Smit, Guadalupe Suárez, María José Vera, RAM, AFONIB, U.S.
                       Fish & Wildlife Service.
                       DL: PM-1937-2004 ISSN: 1889-4275
                       Prohibida la reproducció no autoritzada, total o parcial, amb finalitat comercial.


                                                      EB46 - 3
   1   2   3   4   5   6   7   8