Diversos

Patrocina un projecte

El GOB cerca la col·laboració d’empreses que vulguin participar en la  conservació dels valors naturals de les Illes, l’educació i sensibilització ambiental d’infants i adults i la protecció del territori. Mitjançant el patrocini, el nom d’una empresa es lliga a un projecte de conservació i/o sensibilització ambiental.

Projectes destacats:

Coservació d’espècies:

 • Pla de conservació de la milana (Milvus milvus).
  La milana, és una espècie catalogada en Perill d’Extinció en les Illes Balears. La població, nombrosa fins als anys 80, va caure fins a tocar fons a finals dels anys 90, amb només 6-8 parelles territorials a Mallorca. La causa d’aquest declivi és fonamentalment l’ús il·legal de verí en el medi natural, i secundàriament l’existència de nombroses torres de distribució elèctrica de disseny perillós en les àrees importants per a l’espècie.
  Des de l’any 2000 el GOB i la Conselleria de Medi Ambient, amb el suport de diferents empreses i entitats, han portat a terme una sèrie d’accions adreçades a invertir la tendència regressiva, mitjançant la correcció dels principals factors de mortalitat no natural. En 2008 es va aprovar el Pla de Conservació de la Milana a les Illes Balears, que aglutina les diferents línies de treball per a salvar la població insular de l’espècie.
 • Pla de consevació de l’àguila peixatera (Pandion haliaetus)
  L’àguila peixatera és una espècie amenaçada, catalogada com a vulnerable al Catàleg Balear d’Espècies Amenaçades. L’any 2007 la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears aprovà el Pla de conservació de l’àguila peixatera a les Balears. Amb aquest Pla, que té una durada prevista de 9 anys, es pretén eliminar o almanco reduir considerablement la incidència dels diferents factors que afecten negativament la població balear d’aquesta magnífica au.

 

Custòdia del territori:

 • Custòdia del pla de Vilafranca.
  El projecte Custòdia del territori i conservació de la biodiversitat de la zona agrícola del pla de Vilafranca, persegueix la implicació dels agricultors i ramaders en la conservació i gestió de la biodiversitat d’aquesta zona agrícola, i te com a eixos principals l’estudi de les especies d’ocells del pla i, per altra banda, les pràctiques agràries de la zona. El projecte pretén establir interaccions entre tots dos eixos i finalment contribuir, a través del coneixement i del diàleg amb els actors principals, a l’establiment i el foment d’usos i mesures sostenibles d’agricultura i ramaderia, implantant també com a part del projecte mesures per estimular la presència d’ocells beneficiosos per a l’agricultura.
 • Gestió de la Trapa
  Des de la seva compra mitjançant subscripció popular per evitar la seva parcel·lació, el GOB actua com entitat de custòdia de la finca de la Trapa, a Andratx, realitzant tasques de manteniment forestal, agrícola i arquitectònic, i donant a conèixer els seus valors naturals i culturals, mitjançant la seva difusió i lestudi, així com la organització de activitats educatives i de voluntariat ambiental.

 

Ornitologia:

 • Programa de Seguiment d’Aucells Comuns (SAC).
  Aquest estudi té per objectiu principal conèixer l’evolució i les tendències que es produeixen en l’abundància dels aucells més comuns a les Balears. La informació recollida permet determinar l’estat de conservació de les diferents espècies. L’anàlisi d’aquests índex recollits al llarg del temps ens permetrà detectar tendències i canvis en les poblacions, les quals poden avisar de canvis en l’estat dels ecosistemes on viuen aquests aucells
 • Estacions d’anellament d’esforç constant
  Les estacions d’anellament d’esforç constant són de gran utilitat com a eines de seguiment i estudi d’aucells, permeten obtindre importants dades amb una aplicació directa en l’àmbit de la gestió i conservació d’espècies. A Mallorca el GOB gestiona varies estacions d’anellament ubicades a diferents espais naturals, i ja s’han començat a veure alguns resultats interessants.
 • Projecte Piccole Isole
  Piccole Isole és un projecte internacional de recerca que des de fa més de 20 anys es dedica a estudiar la migració dels aucells a través de la Mediterrànica i la importància de les illes en aquesta migració, mitjançant una xarxa d’estacions d’anellament. Moltes de les estacions estan situades a petites illes (per això el nom de Piccole Isole, illa petita). A Mallorca el GOB gestiona dues estacions que han proporcionat dades per aquest projecte, i que estan situades al parc Nacional de Cabrera i al Parc Natural de sa Dragonera.

 

Educació ambiental:

 • Programa educatiu de la Trapa.
  La Trapa és una Finca forestal situada al municipi d’Andratx i propietat del GOB, adquirida l’any 1980 per subscripció popular. Els potencials de la Trapa per a l’educació ambiental són molt grans: participació directa en la recuperació forestal; interpretació del paisatge; estudi de l’agricultura de muntanya; observació de fauna i flora; observació dels elements d’arquitectura tradicional; estudi del cicle de l’aigua en una zona especialment seca; etc.
 • Contacontes sobre medi ambient.
  La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Palma ofereix unes activitats de contacontes sobre temes de medi ambient, realitzades per educadors ambientals del GOB i dins del marc de l’Agenda 21 Escolar. L’activitat es realitza a la Biblioteca Municipal més propera al centre educatiu.
 • Grups Infantil i Juvenil del GOB
  Els Grups Infantil i Juvenil estan coordinats pel Servei d’Educació Ambiental del GOB. El Grup Infantil neix l’abril de 1997 amb els objectius de treballar l’educació ambiental en el temps lliure, donar resposta a les sol·licituds de socis i simpatitzants del GOB i augmentar els àmbits de voluntariat dins la nostra associació. Uns anys després es crea la secció Juvenil. Els Grups funcionen de forma unitària fins el gener de 2000, en què cada secció gaudeix d’autonomia i d’equips educatius propis.
 • Camps de voluntariat a La Trapa i Sa Dragonera
  Amb l’arribada de l’estiu, el GOB organitza camps de voluntariat ambiental per a joves tant a la Reserva Biològica de la Trapa com al Parc Natural de Sa Dragonera. Aquestes activitats s’ofereixen per afavorir la conservació d’espais naturals i d’espècies, l’ús sostenible dels recursos naturals (consum i alimentació, aigua, energia, residus) i l’educació ambiental.

 

Publicacions:

 • L’Ecologista
  Des de 1985 el GOB ve publicant “L’Ecologista”, la seva revista de informació i divulgació. Amb el pas dels anys, aquesta revista s’ha convertit en una eina molt important per a la difusió de la activitat del GOB i la informació i conscienciació sobre els principals problemes ambientals que afecten a Mallorca. Gràcies a l’aportació de la feina de molts de voluntaris durant aquest anys, la revista ha pogut arribar puntualment als nostres socis i sòcies i a les entitats subscrites.
 • Anuari Ornitològic de les Illes Balears
  És una revista científica que s’edita des del 1985. Recull articles d’investigació ornitològica així com una compilació de les observacions més rellevants sobre l’avifauna balear. De periodicitat anual, s’intercanvia amb més de 400 entitats científiques del món.
 • Es Busqueret.
  És una publicació divulgativa nascuda l’any 2000. En les seves pàgines se troben articles de divulgació ornitològica, experiències, viatges, sortides, observacions… tot contat de forma didàctica i propera pels mateixos aficionats i ornitòlegs.


Contacte

Per a més informació contacteu amb la responsable de l’àrea de captació de recursos:
Cécile Parra Fousnaquer
Telèfon del GOB 971 49 60 60
recursos@gobmallorca.com

Ajuda’ns a seguir impulsant aquesta i altres línies de treball

Més notícies de la mateixa àrea temàtica

Notícies recents