Què fa el GOB?

Treballam en àrees molt diverses, que convergeixen en un objectiu comú: aconseguir un entorn natural i social més sostenible.