Plataforma de pagament amb targeta


Empleni i enviï els següents camps i serà remès a la plataforma segura de pagament de Colonya Caixa Pollença, on li serà requerida la informació de la targeta.

Nom i llinatges:


Adreça de correu electrònic:


Import en euros:


Concepte: (no s'admeten caràcters especials)