Territori i urbanisme

El GOB demana a l’Ajuntament de Puigpunyent la desclassificació dels terrenys de la UA-8

Consideram que és la passa coherent amb la suspensió de llicències feta el passat estiu

 

El passat mes d’agost l’Ajuntament de Puigpunyent va aprovar una suspensió de llicències durant 12 mesos amb la intenció de replantejar el futur creixement del municipi i atenent la iniciació de l’expedient pel desenvolupament d’una Unitat d’Actuació Urabnística (UA-8) als terrenys de “Sa Tavern”a i del “camí de Sa Teulera”, a la falda del Galatzó i per ón passa el torrent de Sa Riera, un terreny natural en plena Serra de Tramuntana. En aquesta UA s’hi preveien mig centenar d’habitatges unifamiliars. 

Ara l’Ajuntament té la necessitat ineludible de fer una modificació puntual del planejament, i des del GOB demana que sigui desclassificant el terreny en qüestió, com a passa següent i coherent amb la suspensió de llicències ja feta a l’estiu de 2019.

La desclassificació vé obligada per motius ambientals. Els mateixos que l’equip de Govern va exposar per justificar la suspensió de llicències, entre els quals:

  • Que es tracta d’un terreny natural davora el torrent de la riera en plena Serra de Tramuntana, declarada Patrimoni de la Humanitat.
  • L’informe  desfavorable d’ABAQUA dient textualment que « a dia d’avui, l’EDAR de Puigpunyent no pot assumir l’augment de cabdal d’aigües residuals associat al projecte d’urbanització de la UA8 de les NNSS de Puigpunyent» i que actualment l’EDAR de Puigpunyent és molt a prop d’arribar al límit de la seva capacitat de depuració.
  • Que el municipi de Puigpunyent té seriosos problemes per a garantir el subministrament d’aigua per a consum humà fins al punt de tenir la necessitat de comprar aigua dessalada per a injectar-la a la xarxa.
  • Que aquesta unitat d’actuació urbanística afecta directament el Sistema Hidràulic de Son Net, catalogat al Catàleg de Béns Patrimonials de l’Ajuntament de Puigpunyent, i que en el projecte presentat només es fa referència a una única actuació en un punt molt concret d’aquest sistema hidràulic (una síquia) i no es fa cap menció a la resta d’elements a protegir.
  • Que si bé el projecte no afecta directament una zona que estigui declarada com LIC o ZEPA, sí que és molt a prop d’elles i, en concret, d’una nova zona de nidificació d’una parella de milanes.
  • Que l’increment de vehicles associat a l’arribada tots els nous veïnats que residirien a aquesta nova urbanització suposaria un trasbals per a la mobilitat dins el nucli de Puigpunyent i agreujaria encara més l’actual problema d’aparcament que sofreix el poble.

Cal recordar que la classificació d’aquests terrenys que permet aquest desenvolupament, totalment inassumible a dia d’avui, deriva de principis dels anys 90 (fa ara 30 anys) i que en aquell moment l’urbanisme es planificava des de l’expansió i sense atendre els límits ni capacitat dels recursos existents.

La via apuntada, i reclamada pel GOB,  de desclasificació per motius ambientals, està en consonància amb l’estat actual de la doctrina jurídica en matèria mediambiental i urbanística.

 

Tags: ABAQUA, Desclassificació, puigpunyent, serra de tramuntana, UA8

Ajuda’ns a seguir impulsant aquesta i altres línies de treball

Més notícies de la mateixa àrea temàtica

Notícies recents