Biodiversitat

Entitats conservacionistes demanam que la reserva marina de Calvià s’ampliï fins a l’Illa del Sec

La proposta d’unificació i ampliació de les reserves marines del Toro i Malgrats, que tramita Pesca, es queda curta

 

La Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació està tramitant un decret amb el qual s’uniran les reserves marines del Toro i Malgrats, a la costa de Calvià, ampliant considerablement la superfície protegida.

Davant aquesta iniciativa, el novembre de l’any passat, les entitats conservacionistes Amics de la Terra, GOB, Greenpeace, MallorcaBlue, Marilles, Oceana, Save the Med i WWF ens adreçàrem a la Presidenta del Govern, a la Consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació i també a altres consellers suggerint una millora de la proposta. Aquí es pot descarregar la carta remesa.

captura escrit reserves2

 

La nostra valoració d’aquesta mesura és en primera instància positiva, ja que contribuirà a estendre i incrementar els beneficis ecològics, socials i econòmics de la protecció d’àrees marines al municipi, a les Balears i més enllà d’aquests àmbits. Tot i això, consideram que l’àmbit de protecció és poc ambiciós. Recordem que l’Estratègia de Biodiversitat de la Unió Europea fixa l’objectiu d’assolir un mínim del 30% d’àrees protegides (i un 10% protegit estrictament), tant marines com terrestres, el 2030, i per tant cal avançar en l’increment de la protecció per tal d’assolir aquest compromís.

El 2015 l’ajuntament de Calvià remeté a la Conselleria una proposta d’ampliació de les reserves marines amb un àmbit que s’estén des de les illes Malgrats fins a l’illa del Sec, voltant el cap de Cala Figuera. Aquesta petició es fonamentà en una proposta tècnica elaborada per Oceana. Però el 2020 la Conselleria aconseguí que l’ajuntament rebaixàs la seva pretensió inicial i que presentàs una nova petició de protecció més reduïda, renunciant a la incorporació de la zona que s’estén entre el cap de Cala Figuera i l’illa del Sec. L’esborrany de decret d’ampliació de les reserves que està tramitant la Conselleria es fonamenta aproximadament en aquesta segona proposta.

Davant això, les entitats de conservació consideram que l’ampliació de les reserves marines s’hauria de fonamentar sobre la proposta original. Així, trobam que hauria d’incloure dins els seus límits el LIC ES5310103 Area Marina Cap de Cala Figuera, així com una important zona de posidonia front a les cales Sopa, Figuera, Beltran, dels Bocs, Xada i Falcó, cartografiada al IDEIB (2020) i també, notablement, l’entorn de l’illa del Sec. En relació a la zona de l’illa del Sec, destacar que ja va ser descrita com “una àrea candidata a ser declarada reserva marina tant per productivitat com per configuració de l’hàbitat” a l’informe de la campanya “Illa del Sec 2012” realitzat per Direcció General de Medi Rural i Marí de la pròpia Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

 

Ampliació RM ponent Mallorca nostra

Proposta d’unificació i ampliació de les reserves marines de ponent, remesa per les entitats conservacionistes.

És interessant també apuntar que el gener de 2022 l’ajuntament de Calvià va remetre escrit a la Conselleria donant suport a la proposta d’ampliació reclamada per les entitats de conservació, recuperant així la seva reclamació inicial de 2015.

En aquests moments l’esborrany de decret es troba a exposició pública fins el 7 de març, i tant el GOB com les altres entitats conservacionistes hi presentarem al·legacions, sobre l’àmbit i també sobre altres aspectes que consideram que es poden millorar substancialment.

Ajuda’ns a seguir impulsant aquesta i altres línies de treball

Més notícies de la mateixa àrea temàtica

Notícies recents