Biodiversitat

Cal evitar que grans espais naturals, fins ara propietat de Defensa, acabin al mercat immobiliari i siguin transformats greument

 Instam al Govern a acordar amb Madrid la conservació mediambiental d’aquest important patrimoni natural.

El Ministeri de Defensa és propietari d’un nombre important d’instal·lacions a les Illes Balears, algunes d’elles ubicades a espais d’extraordinari valor ambiental. El cas de Cabrera és el més destacable, però n’hi ha una dotzena més a Mallorca. Algunes d’elles encara són utilitzades per Defensa, com per exemple la base del Puig Major o el Cap des Pinar, mentre altres han deixat de tenir interès militar i han estat gairebé abandonades, fent-s’hi únicament una vigilància i manteniment mínims.

El 2013 s’elaborà la Proposta per a la Racionalització i Utilització Eficient del Patrimoni Immobiliari del Ministeri de Defensa (PREPIDEF). L’objectiu d’aquest pla és racionalitzar i reduir la important despesa que comporta el manteniment aquestes instal·lacions i terrenys que avui ja no tenen interès militar. El PREPIDEF preveu la desafectació de part d’aquest patrimoni, i la posada a disposició de l’INVIED (Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa) per tal d’oferir-lo en el mercat immobiliari.

L’oferta immobiliària de grans espais naturals fins ara ben conservats i amb un important valor ecològic podria tenir greus conseqüències urbanístiques, ambientals, paisatgístiques i socials. Fa mesos que es publicita a portals immobiliaris l’antiga bateria de costa del Cap Blanc, i recentment s’han detectat obres de tancament a la bateria de costa de Rafeubetx, que temem podria seguir aviat el mateix camí. Ambdós són espais d’altíssim valor mediambiental, emparats per figues de protecció de la UE (són Zona d’Especial Protecció per a les Aus i Lloc d’Importància Comunitària) i que podrien acabar sent transformats per instal·lacions turístiques.

 

P1230603

Caleta al Cap des Pinar. Foto extreta del treball La gestion ambiental y del paisaje de las zonas naturales militares de Mallorca, de Laureano López-Rodó.

 

Consideram que caldria adoptar les mesures necessàries per garantir el manteniment de la titularitat pública en els espais naturals que Defensa pugui desafectar, i alhora avançar en mesures de gestió per a la seva restauració i conservació ambiental i en l’ordenació del gaudi públic compatible amb la protecció del patrimoni natural.

Per això instam al Govern de les Illes Balears a fer les gestions necessàries amb el Gobierno de España per tal de:

– paralitzar immediatament l’oferta i possible venda d’espais naturals de les Balears que hagin estat desafectats per Defensa
– promoure un acord de cessió, del Ministeri de Defensa cap al Ministeri per a la Transició Ecològica (MITECO), de les propietats desafectades a les Balears i que tenguin valors mediambientals rellevants.

Posteriorment caldria impulsar un acord entre el MITECO i la Conselleria de Medi Ambient i Territori per a la gestió d’aquests espais, i dotar-los d’instruments d’ordenació i gestió que possibilitin la recuperació i conservació dels valors naturals i alhora l’ús públic sostenible. Recordem que per al cas de Rafeubetx, dels del GOB fa anys que reclamam la declaració d’un parc natural marítimoterrestre que hauria d’incloure aquesta finca i altres de l’entorn, a més de la zona marina que hi confronta.

Ajuda’ns a seguir impulsant aquesta i altres línies de treball

Més notícies de la mateixa àrea temàtica

Notícies recents