Biodiversitat

Demanam a la Conselleria de Medi Ambient i al Consell de Mallorca major control ambiental i limitació dels ral·lis a espais naturals protegits

La Serra de Tramuntana acull enguany fins a 13 competicions.

Els propers 1 i 2 d’octubre està prevista la celebració de la “Pujada al Puigmajor 2022”, prova d’automobilisme del campionat de Balears de muntanya, organitzada per l’escuderia Serra de Tramuntana i emparada per la Federació d’Automobilisme de les Illes Balears (FAIB).

El calendari de la FAIB inclou enguany 24 proves a les carreteres de Mallorca, i 13 d’elles discorren total o parcialment per la Serra de Tramuntana, espai en principi protegit per diverses figures legals (Paratge Natural, Patrimoni Mundial de la UNESCO, Zona Especial de Conservació i Zona d’Especial Protecció per a les Aus són les més importants).

La circulació esportiva a les carreteres de la Serra, especialment de motocicletes, és un problema que veïnats i entitats conservacionistes denunciam des de fa anys, sense que les diferents administracions hagin adoptat mesures eficients per abordar-lo. Les carreteres, i molt especialment la MA10 on el problema és especialment greu, són competència del Consell de Mallorca, administració que no només ha estat fins ara incapaç d’impulsar i coordinar una estratègia eficaç per suprimir les curses il·legals i la conducció esportiva i perillosa en general, sinó que a més a més segueix autoritzant sense cap emperò la celebració de competicions esportives impulsades per la FAIB i per tant promocionant les carreteres de la Serra com espai adequat per a la conducció esportiva.

D’altra banda, la delimitació del Paratge Natural de la Serra de Tramuntana, declarat el 2007, en va excloure les carreteres, i per tant la gestió de l’espai protegit no té capacitat per intervenir sobre el trànsit. Sí que estan, en canvi, afectades quan discorren per zones de la xarxa Natura2000 (Zones Especials de Conservació i Zones d’Especial Protecció per a les Aus) tot i que en aquests casos el grau de protecció efectiva i els procediments per aconseguir-la disten encara molt de la seva implementació ideal.

Més enllà de l’ús privatiu (les sessions d’entrenament i de competició impliquen el tancament durant hores de la circulació a la resta de ciutadans) i molest especialment per als veïnats, que no poden accedir a les seves finques o fer els desplaçaments previstos i que en el millor dels casos s’han de desviar per altres carreteres i camins (incrementant el temps i cost del desplaçament), també cal avaluar convenientment les repercussions ambientals d’aquest ús esportiu a un espai de la màxima importància ecològica.

Per això demanam a la Conselleria de Medi Ambient i Territori a que intervengui per a garantir que les proves automobilístiques que discorren per espais naturals protegits es sotmeten a adequats procediments d’avaluació de repercussions ambientals, tant si l’asfalt forma part de l’espai protegit com si n’està exclòs. És evident que els efectes d’aquestes curses i de la circulació esportiva en general s’estenen a l’entorn, i per tant és irresponsable no intervenir al·legant manca competencial. D’altra banda, igualment reclamam al Consell de Mallorca, que abandera la protecció de la Serra sota la figura de Patrimoni Mundial de la Unesco, que replantegi la seva posició en relació a l’autorització d’aquestes competicions. La Serra de Tramuntana, i la resta d’espais naturals per extensió, no són el lloc idoni per realitzar-hi competicions esportives de motor, ni per a la promoció de la conducció esportiva.

Ajuda’ns a seguir impulsant aquesta i altres línies de treball

Més notícies de la mateixa àrea temàtica

Notícies recents