Les propostes de l’Assemblea Ciutadana pel Clima i la polèmica COP28 al Ple del Consell de Mallorca

Avui dijous, el Ple del Consell de Mallorca ha debatut i votat una moció presentada pel Grup Socialista al Consell de Mallorca relativa a “Impulsar i donar compliment a les propostes aprovades per l’Assemblea Ciutadana pel Clima de Mallorca de 2023” i per a l’adhesió a l’acord climàtic central de la COP28.Des del GOB valoram positivament que es reclami el compliment de l’acord d’implementar les propostes de l’Assemblea que comptessin amb un suport igual o superior al 90%. Per tant de les 56 propostes de consens entre totes els participants a l’assemblea per fer front a emergència climàtica de manera eficaç i socialment justa, abans de 2030. L’Assemblea Ciutadana pel Clima de Mallorca ha estat una iniciativa pionera de les noves formes de democràcia necessàries per fer front als reptes socials que requereix la situació real d’emergència i crisi climàtica.  Recordem que foren conformades per ciutadans que varen ser informats per una àmplia gama d’expertes i representants de sectors econòmics i grups d’interès i de la societat civil. Varen aprendre, reflexionaren, varen debatre i varen tornar a consultar. Un esforç de temps i de dedicació acompanyat per un procés de facilitació per tal que sorgís el millor resultat d’un exercici sense precedents d’intel·ligència col·lectiva i exercici de democràcia participativa. Així sorgirem propostes valents i ajustades a les necessitats del bé comú i del repte que representa fer front, amb garanties i justícia social, a la crisi climàtica.  Un punt de partida que cal posar en valor i al que cal donar continuïtat per treure el millor d’una societat conscient de l’escenari que ens toca viure.

Per tot això, valoram positivament que les propostes de l’Assemblea es tornin a posar damunt de la taula i es debati políticament de quina manera poden fer-se efectives, en el marc de les pròpies competències del Consell de Mallorca, les propostes que sorgiren d’aquest consens ciutadà.

Tanmateix però, advertir que això implica revisar polítiques estructurals que a més requereixen coherència dins dels marcs profundament sectorials de les polítiques insulars.

En relació a la COP28

De la mateixa manera, trobam necessari que els compromisos climàtics i de descarbonització siguin un puntal de la política insular, però segurament la COP28 i els acords derivats no són un bon exemple. La COP28 ha significat una oportunitat perduda per posar fi als combustibles fòssils. La COP28 ha estat una cimera polèmica des del seus inicis, amb una presidència estretament vinculada als combustibles fòssils i una presència de lobbistes mai vista, que va concloure amb un acord insuficient, decebedor i plegat de trampes. Des dels col·lectius ecologistes s’ha refusat categòricament la inclusió en el text de l’acord de l’energia nuclear, la captura de carboni i altres falses solucions. El que està clar és que sense un canvi radical del sistema econòmic dependent dels combustibles fòssils basada en estructures patriarcals, neocolonials i extractivistes, serà impossible arribar a la justícia climàtica.

Per tot això, l’adhesió a l’acord climàtic central de la COP28 no és sinònim de compromís real pel que fa a la transició energètica i a l’abandó de l’ús massiu dels combustibles fòssils. En tot cas i si ens ho prenem com una declaració d’intencions, el Consell de Mallorca necessitarà revisar la seva política territorial, turística, ambiental, de carreteres, etc per fer un gir radical enfocat cap a la descarbonització, la disminució de la intensitat energètica, el decreixement de la intensitat turística de la nostra economia, el desplegament integral al territori de les energies renovables i la disminució de la intensitat d’ús del transport privat per carretera. Només així, el compromís amb l’acord central de la COP28 tendria sentit i validesa.

Des del GOB assumim els plantejaments fets a Mallorca pels col·lectius Extinció o Rebel·lió vers les Assemblees Ciutadanes pel Clima i Juventut pel Clima-Fridays for Future que avui, han pogut intervenir en el Plenari de la Institució en el punt relatiu a la discussió de l’esmentada moció. Adjuntam la seva intervenció completa: Intervenció Juventut pel Clima

 

Ajuda’ns a seguir impulsant aquesta i altres línies de treball

Més notícies de la mateixa àrea temàtica

Notícies recents