Territori i urbanisme

No al macropolígon de Binissalem

Quan les normes subsidiàries de 2008 planificaren la segona fase del polígon industrial, preveieren que aquesta ampliació havia de ser perquè les empreses locals s’hi poguessin establir i, sobretot, perquè s’hi traslladés Buades. Aquestes eren les motivacions que justificaven l’interès de la proposta.

Han passat més de tres lustres fins que s’ha reactivat la urbanització de la segona fase, fet que evidencia que Binissalem no necessita aquestes 13 hectàrees industrials més. És més, Buades no es va traslladar mai al polígon i ara fa anys que a més, va tancar. Sembla innecessària la segona fase o que, almenys, s’hauria de redissenyar i reduir per adaptar-se a les necessitats reals del municipi. El novembre passat hi hagué una proposició de MÉS per Binissalem en aquest sentit, que demanava reclassificar tot o part del sector urbanitzable, i va ser rebutjada tant per l’equip de govern UxB-PSOE com per l’altre partit de l’oposició, el PP.

El mateix vespre que es rebutjava la proposició per modificar les Normes Subsidiàries, sabérem que els promotors de la urbanització ja havien registrat el seu projecte de Pla Parcial per a la seva tramitació. Aquest projecte s’ha sol·licitat a l’Ajuntament en reiterades ocasions per part de les organitzacions ecologistes sense haver obtingut resposta, però els promotors el mostren a la premsa per intentar convèncer als detractors d’aquest macropolígon.

Qui hi ha al darrere de la segona fase del polígon industrial de Binissalem l’any 2024?

La resposta és VOPSA, una gran empresa del sector de la construcció amb seu a Palma, sense cap més vincle amb el municipi que la seva condició de promotors de l’ampliació del polígon industrial. Com a empresa té, lògicament i legítimament, interessos privats que són fer negoci en vendre els solars resultants i tenir un solar per a ells de gran extensió on dipositar tota la maquinària. D’empreses locals interessades n’hi ha poques. Així ho reconeixia el senyor Pujol (director general VOPSA) a premsa el passat diumenge, quan deia que quatre empreses locals havien demanat informació en saber que es gestava l’ampliació. En total, la demanda d’empreses locals suma una hectàrea de les tretze que s’urbanitzaran. A més, haver demanat informació no vol dir que finalment s’hi desplacin: ja tenim la nefasta experiència de la primera fase, el sistema d’actuació per compensació va impedir que moltes d’empreses locals que hi estaven interessades s’hi poguessin desplaçar per l’elevat preu del sòl. La segona fase sembla que continuaria amb els mateixos errors de la primera.

En la mateixa notícia, el promotor indicava que hi havia manca de sòl industrial i que en feia falta en el conjunt de Mallorca. Ens sobta aquesta afirmació perquè l’estudi de l’IDI de 2021 demostrava que hi havia més de 800 parcel·les industrials buides (quasi un 15% del total) a Balears. I just fa un any diverses organitzacions empresarials deien que no estava justificat fer un nou polígon industrial a Mallorca perquè consumeix territori i va en contra d’interessos empresarials.

El Pla Parcial aportat per VOPSA encara no ha estat debatut en el ple municipal ni aprovat inicialment. Del que s’ha pogut veure a través dels mitjans de comunicació, sembla que ens volen vendre les bonances de la iniciativa:
a) Es destinarà l’espai que ha de cedir obligatòriament per a fer-hi aparcaments i equipaments. No és la ubicació adequada per a fer-hi aparcaments dissuasoris, per falta que facin, perquè està a un
quilòmetre i mig del centre del poble. De què serviran 500 places d’aparcament en aquell indret? I un punt verd al que s’hi ha d’anar en vehicle necessàriament? Tampoc creim que un polígon industrial sigui el lloc adequat per a fer-hi una residència per a persones grans, atès el tràfec de vehicles, la contaminació i el renou que hi haurà.
b) El pla parcial també té espais lliures delimitats (no és cap gràcia del promotor, és un deure per als sectors urbanitzables) i ens preocupa que no acabi passant com amb els de la primera fase: descampats que es fan servir d’abocador.
c) Per últim, argumenta el promotor, que suposarà la creació de llocs de feina per a binissalemers. L’experiència ens demostra que això no és així i que més creixement no implica més benestar, ans al contrari. Com a exemple el 30% de feina que havia de donar Buades quan es va establir en el poble. O la primera fase del polígon industrial que té el poble, que havia de donar feina als binissalamers i en la pràctica ha estat nul.

Tot plegat no és més que una estratègia de rentat de cara, una mentida solemne, per justificar l’injustificable: executar la segona fase del sector urbanitzable i consumir 13 hectàrees de territori.
Arribats en aquest punt, ens hem de demanar per què, després de 16 anys, s’ha reactivat la urbanització de la segona fase del polígon industrial. No és perquè hi hagi una demanda de la societat binissalemera. Si a dia d’avui està en marxa és perquè al darrere hi ha interessos privats que l’impulsen i l’Ajuntament no és capaç de veure que tot l’interès general que hi podia haver al 2008 ha desaparegut a dia d’avui. Transcorreguts tants d’anys, sabem que encara hi som a temps d’aturar-ho sense indemnitzacions si es modifica el planejament urbanístic. Per això, però, fa falta responsabilitat i voluntat política.

Per tot això, juntament amb GADMA i Amics de la Terra, convocam a la manifestació prevista per aquest dissabte dia 23 a les 10 del matí i que començarà a la plaça de Binissalem.

Ajuda’ns a seguir impulsant aquesta i altres línies de treball

Més notícies de la mateixa àrea temàtica

Notícies recents