Territori i urbanisme

Exigim a la Direcció General de Costes i Litoral de la Conselleria de la Mar i del Cicle de l’Aigua una actuació contundent front les múltiples irregularitats dels serveis de temporada a les platges de Mallorca

El GOB ha presentat diverses al·legacions a les sol·licituds presentades per diversos ajuntaments per a l’explotació dels serveis de temporada a les platges. Fins ara a Mallorca han sortit a informació pública els projectes corresponents als ajuntaments de Capdepera, Calvià i Pollença per a un període d’explotació de quatre temporades (2024 a 2027).

 

Saturació d’activitats lucratives

En tots aquests projectes hi ha un incompliment generalitzat, el de l’article 69.4 del reglament general de costes, que estableix que la distància mínima entre activitats no similars ha de ser de 50 metres lineals. 

Aquesta distància s’incompleix de forma generalitzada entre les activitats d’espais d’explotació d’hamaques i para-sols i l’activitat de quiosc de begudes i menjars, que en moltes ocasions es troben quasi a tocar. Resulta estrany que tots els organismes oficials que actuen sobre aquestes sol·licituds no apliquin aquest article del reglament de costes, d’obligat compliment per a totes les administracions. 

També es freqüent que aquestes distàncies mínimes s’incompleixin entre les activitats nàutiques més freqüents com son els espais per a velomars, piraigües o esquí que es troben davora les zones d’hamaques. Aquestes situacions d’incompliment de la normativa provoquen en moltes platges la saturació d’activitats lucratives i moltes molèsties als banyistes.

 

Licitacions irregulars

Un altre incompliment generalitzat de la legislació de costes es que els ajuntaments licitin l’explotació dels serveis a les platges sense la prèvia autorització administrativa i fins hi tot s’explotin. En aquests moments els ajuntaments de Calvià i Capdepera ja han licitat i adjudicat l’explotació dels serveis sense disposar de la prèvia autorització administrativa que ha de concedir la Direcció General de Costes i Litoral de la Conselleria de la Mar i del Cicle de l’Aigua. Però el que resulta encara més greu és que alguns d’aquests serveis ja estan en explotació des de fa setmanes de forma totalment il·legal.

 

Cap Falcó, Calvià, en espai natural protegit

Com a exemple d’aquestes pràctiques irregulars hem denunciat aquesta setmana la instal·lació a les proximitats de la platja de Cap Falcó a Calvià d’un quiosc amb tarima i umbracle de grans dimensions, licitat i adjudicat fa mesos per l’Ajuntament de Calvià a una empresa i que una vegada ja instal·lat la direcció General de Costes hagi advertit a l’Ajuntament que no s’autoritzaria per diversos motius.

El reglament de costes en l’article 113 punts 5 i 6 estableix el procediment administratiu per a l’explotació dels serveis de temporada a les platges. Aquests serveis no se poden licitar ni adjudicar abans de l’obtenció de la prèvia autorització administrativa i haver abonat el cànon corresponent. Procés lògic ja que com s’ha de poder licitar  una explotació si no se sap si complirà les condicions per a ser autoritzada?

El quiosc de Cap Falcó també es una exemple de descontrol i manca de vigilància ja que se dona el fet que ni tan sols s’ha instal·lat dins la zona de domini públic marítim terrestre on figura que l’ajuntament l’ha sol·licitat sino fora d’ella en una zona qualificada com Àrea Natural d’Especial Interès (ANEI).

 

L’explotació irregular de Platges a Palma

Un altre cas irregular es l’explotació de les platges del municipi de Palma on, sense que l’Ajuntament disposi de la prèvia autorització administrativa – de fet el projecte encara no ha sortit a informació pública – l’Ajuntament ha prorrogat l’explotació dels serveis als anteriors explotadors sense l’obligatòria convocatòria de licitació prevista a l’article 113.6 del reglament de costes. 

Tot un cúmul de despropòsits que el GOB ve denunciant i que requereix una actuació ferma i decidida per par de la nova Direcció General de Costes i Litoral de la Conselleria de la Mar i del Cicle de l’Aigua.

Platja de Palma amb instal·lacions sense autorització ni licitació.

Ajuda’ns a seguir impulsant aquesta i altres línies de treball

Més notícies de la mateixa àrea temàtica

Notícies recents