El GOB denuncia que els aparcament habilitats per l’Ajuntament de Sóller són il·legals

Denunciam l’establiment de dos aparcaments il·legals en AAPI en sòl rústic de Sóller i AAPI en zona d’ELP-Zona Verda del Port de Sóller.

Es tracta d’una habilitació d’aparcament de cotxes il·legal d’acord amb el planejament urbanístic situat a les següents parcel·les cadastrals:
5120413DE7052S0001RO de Sóller també conegut com Can Cera i que ja ha estat motiu de diversos intents d’habilitar-se que no han estat possibles per qüestions urbanístiques, tal i com reflecteixen els següents enllaços de premsa:
http://www.veudesoller.cat/article.php?art=14804
http://www.saveu.cat/article.php?art=14814

4456017DE7045N0001UW al Port de Sóller parcel·la amb un tros ARIP i afectada per APR de Carreteres, Erosió i Incedis.

Davant aquests fets,

SOL·LICITAM
Que a l’empara de l’acció pública urbanística i d’activitats, consideri al GOB part interessada o denunciant-interessada, aixequi acta d’inspecció, reclami a l’Ajuntament, els antecedents administratius (contractes de lloguers de les finques ocupades, informes tècnics municipals emesos, etc.) i resolgui incoar expedient de disciplina urbanística, sancionador i de restabliment de la realitat urbanística infringida contra l’Ajuntament de Sóller.

Tags: Massificació, Saturació turística, Sóller

Ajuda’ns a seguir impulsant aquesta i altres línies de treball

Més notícies de la mateixa àrea temàtica

Notícies recents