Biodiversitat

Demanam la clausura immediata de l’aparcament il·legal de la platja de Cala Llombards

Costes va instar fa dos anys a l’Ajuntament de Santanyí a tancar l’aparcament, però a dia d’avui segueix igual.

El maig de 2022 el GOB va adreçar denúncia a la Demarcació de Costes a Illes Balears, Ajuntament de Santanyí, Conselleria de Medi Ambient i Territori i Agència de Defensa del Territori de Mallorca, indicant l’existència d’un aparcament situat a la platja de Cala Llombards (Santanyí). Aquest aparcament s’ubica dins zona de Domini Públic Marítimoterrestre, i també dins una Área de Protecció de Riscos per inundacions segons el Pla Territorial Insular de Mallorca.

En aquesta platja s’hi localitza una zona coberta per vegetació dunar, del tipus habitat natural 2120 de la Directiva d’Hàbitats 42/93/CEE (dunes blanques) amb presència d’espècies com el gram de platja (Sporobolus pungens) i el lliri de mar (Pancratium maritimum). Aquesta formació ha rebut i rep diversos impactes, alguns d’ells extremadament greus. El 2018 bona part de la zona va ser arrasada completament amb maquinària. Els fets foren denunciats per part de la nostra organització. Afortunadament la posterior delimitació d’una zona de protecció va possibilitar la recuperació de bona part de l’àrea afectada, tot i que el manteniment de la zona d’aparcament impedeix que la recuperació s’estengui més enllà.

 

 

En resposta a la nostra denúncia, el juny de 2022 rebérem escrit signat per la Cap de la Demarcació de Costes a Illes Balears en el qual s’indica que, després d’inspecció realitzada pel Servei de Vigilància de Costes, i constatar la presència de l’aparcament sobre la platja sense autorització per ocupació del DPMT, “se ha procedido por parte de la Demarcación a requerir al Ajuntament de Santanyí para que en el plazo de 10 días informe sobre las medidas a tomar en relación con los hechos denunciados, advirtiendo que en todo caso debe procederse en el plazo más breve posible a la clausura del aparcamiento y retirada de los elementos dispuestos sobre la playa de señalización del mismo.

 

En verd, límit del DPMT. Ortofoto de 2023 (darrera disponible), IDEIB, realitzada entre el 29 de març i el 9 de maig de 2023. Origen de les dades: Institut Cartogràfic i Geogràfic de les Illes Balears.

 

Amb data d’avui, dos anys més tard, la situació no ha variat. Ni l’aparcament ha estat clausurat ni s’han retirat els elements de senyalització.

Consideram molt greu la irresponsabilitat de les diferents administracions implicades, davant la situació d’il·legalitat que ha estat reconeguda per la Demarcació de Costes a Illes Balears emplaçant a l’Ajuntament de Santanyí a un restabliment de la legalitat que s’ha ignorat absolutament al llarg de dos anys.

Davant això hem reiterat la nostra denúncia, reclamant que sigui clausurat amb caràcter immediat aquest aparcament il·legal, retirats els elements de senyalització i limitat el pas de vehicles a aquesta zona. Així mateix, hem reiterat a Costes que impulsi la restauració ambiental de la zona.

Ajuda’ns a seguir impulsant aquesta i altres línies de treball

Més notícies de la mateixa àrea temàtica

Notícies recents