El GOB i la Plataforma contra els Megacreuers contra qualsevol ampliació del Port de Palma

Demanam “responsabilitat” al batle Martínez: “per coherència amb les mesures que va proposar la setmana passada, s’ha de manifestar clarament en contra de qualsevol ampliació del port, ja sigui en termes d’ocupació de làmina d’aigua com en termes de reorganizacions o remodelacions encaminades a augmentar operativitat i fluxes de passatgers.

Aquest dimarts, la Plataforma contra els Megacreuers i el GOB, com entitat que forma part de la Plataforma des dels seus inicis, ha expressat la seva profunda preocupació i total oposició davant la imminent aprovació d’un nou projecte pel Port de Palma per part del Consell d’administració de l’Autoritat Portuària de les Balears (APB) que es reunirà aquest dimecres.  Aquest projecte parla de l’ampliació del Dic de l’Oest, la creació d’una marina per a grans iots i el trasllat de les drassanes.

Segons la Plataforma, aquesta ampliació suposaria un augment significatiu de l’activitat portuària, i també comportaria una sèrie de conseqüències negatives per a la ciutat i els seus residents. Han recalcat, que en cas que aquest projecte tiri endavant, “tendrem més contaminació amb l’augment de l’activitat portuària generarà més emissions i residus, afectant la qualitat de l’aire i de l’aigua; més mobilitat al Passeig Marítim i a Via de Cintura, amb el consegüent augment del trànsit generarà més embussos i renous, afectant la vida quotidiana dels residents; i més imposició de l’Estat, ja que aquest projecte representa una ingerència estatal que redueix l’autonomia local”, han recalcat des de la Plataforma contra els Megacreuers.

A més, la Plataforma i el GOB han destacat les pèrdues associades amb aquest projecte, perquè expliquen que la seva implementació suposaria “menys aigua i diversitat marina, pel fet que la construcció i operació de la nova infraestructura afectaran negativament la biodiversitat i la qualitat de les aigües marines; menys espai per residents, i menys democràcia local, pel fet que aquest macroprojecte s’ha decidit sense una consulta adequada als residents, minvant la participació ciutadana en decisions crucials per a la comunitat”.

“Per tot això, exigim al batle Martínez que, per coherència amb les seves declaracions de la setmana passada sobre les seves propostes per reduir els impactes del turisme, es manifesti clarament en contra d’aquest projecte”. També han exigit als càrrecs públics de les diferents administracions que formen part del Consell Assessor de l’APB el seu vot en contra, que són el director general de Costa i Litoral, Carlos Simarro; la consellera d’Habitatge Territori i Mobilitat, Marta Vidal, i la batlessa d’Alcúdia i representant del Consell de Mallorca, Josefina Linares. Per acabar, la Plataforma ha assenyalat que considera que és essencial preservar la qualitat de vida dels residents de Palma, protegir el medi ambient i assegurar una gestió portuària que tingui en compte les necessitats i desitjos de la comunitat local.

 

Tags: #MenysTurismeMésVida, #ProuTuristització, Massificació, Port de Palma

Ajuda’ns a seguir impulsant aquesta i altres línies de treball

Més notícies de la mateixa àrea temàtica

Notícies recents