Biodiversitat

La sequera també copeja s’Albufera i agreuja la crisi ambiental que pateix

La zona humida més important de les Balears pateix la sequera més important de la darrera dècada.

El dèficit de pluges que arrossegam des de fa uns anys ha abocat Mallorca a una situació de sequera important, amb conseqüències a tots els nivells. Pel que ens afecta més directament (consum humà) ja s’estan disposant mesures de limitació de l’ús de l’aigua a molts municipis per tal de gestionar i garantir el cabal imprescindible cara als propers mesos. Al camp, els efectes són evidents especialment als conreus de secà, que amb les pluges insuficients no han pogut crèixer i s’hauran perdut en gran part. Però també al medi natural la sequera està impactant. Els boscos i garrigues de Mallorca han acabat el juny en la pitjor situació hídrica de, com a mínim, els darrers 5 anys (segons dades elaborades a partir de teledetecció). I alguns sistemes naturals, com la zona humida de s’Albufera de Mallorca, en són afectats de forma especialment greu.

Les dades recollides pel sistema de satèl·lits Sentinel-2 (programa Copernicus, Agència Espacial Europea) es poden processar per mostrar les condicions del terreny i de la vegetació. Així, l’índex d’humitat de diferència normalitzada (NDMI en anglès) s’utilitza per determinar el contingut d’aigua de la vegetació i monitoritzar les sequeres. Si comparam les imatges NDMI de s’Albufera a finals de juny dels darrers dos anys (26 de juny de 2023 i 30 de juny de 2024) apreciam un increment considerable del grau de sequera.

 

A més de poder-se veure a la imatge d’enguany l’aparició de zones eixutes, si comparam les imatges processades s’aprecia com han guanyat importància les àrees representades amb colors càlids, o cel clar, indicadors de sequera, mentre les zones de color blau fosc (vegetació amb molt de contingut d’aigua) perden espai.

Si processam la informació per obtindre dades numèriques, focalitzant l’anàlisi a la zona central de s’Albufera, l’índex NDMI ens mostra com el valor d’humitat de la vegetació és el menor per a finals del mes de juny des del 2016 (data en que el sistema Sentinel començà a recollir dades). En trobam idò amb la sequera més important per a s’Albufera des de, com a mínim, els darrers 9 anys.

 

Un altre paràmetre que s’empra freqüentment per detectar canvis ambientals al medi natural és l’índex de vegetació de diferència normalitzada (NDVI en anglès), que serveix per indicar l’estat de salut de les masses vegetals. Aplicant-lo a la zona central de s’Albufera veim que la situació és la pitjor des de 2017, i en tendència clarament desfavorable els darrers 9 anys.

 

Recordem que fa mesos ja mostràrem, amb imatges dels sistemes Landsat (NASA) i Sentinel (ESA) la progressiva degradació de la vegetació de s’Albufera (pèrdua de canyissar) al llarg de les darreres 3 dècades com a conseqüència del dèficit hídric i la salinització causades per la sobreexplotació de l’aigua a l’entorn de la zona humida.

 

En el marc d’aquesta greu tendència de salinització i dèficit hídric, la sequera l’enguany suposarà una altre cop per als hàbitats i les espècies. Així, les comunitats vegetals pròpies d’aigua dolça es veuran sotmeses a un estrés hídric especialment important, fent-les encara més vulnerables davant la salinització ambiental que les està fent minvar en superfície ocupada. En paral·lel, la fauna de la zona humida depèn de l’aigua i de la vegetació associada, pels que podem preveure que igualment es veurà afectada negativament.

Davant això reiteram al Govern la reclamació d’una intervenció urgent per aturar el canvi ambiental dramàtic de s’Albufera. Cal que la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural (responsable de la gestió del Parc Natural de s’Albufera de Mallorca) i la Conselleria de la Mar i Cicle de l’Aigua (responsable de l’ordenació dels recursos hídrics) prenguin mesures per garantir el cabal ecològic mínim que necessita s’Albufera per al manteniment dels hàbitats i espècies que fonamentaren la seva designació com a zona humida d’importància internacional inscrita al conveni de Ramsar. Cal actuar de forma urgent per evitar la sobreextracció d’aigua dolça de la conca que nodreix s’Albufera, començant pels usos turístics.

Ajuda’ns a seguir impulsant aquesta i altres línies de treball

Més notícies de la mateixa àrea temàtica

Notícies recents