Page 2 - Es Busqueret 21
P. 2

A través de l’objectiu - Una imatge de natura                                                        Sumari                                                                                                    13
                                                                                   2
                                                                                    A través de l’objectiu       Identificació
    Flabellina affinis sobre fulla de Posidonia oceanica                                                        Flabellina affinis         Els cabots
                                                                                      per Rosana García
                                                                                      coordina Biel Perelló        per Cristina Fiol
     Illot de na Corberana, Colònia de Sant Jordi (ses Salines)
              19 de juliol de 2008
                                                                                                    14
                                                                                   4
                                                                                    Editorial              L’entrevista
       Flabellina affinis (Gmelin, 1791) sobre una fulla de Posidonia oceanica, possible-                                                        Biel Perelló
    ment alimentant-se d’un hidrolari.                                                                 L’ornitologia a l’estiu
                                                                                                        per Enric Culat
       Vaig tenir la sort de trobar-la un dia de poc onatge, fet que em va facilitar
    fotografiar-la a causa de la calma de l’ambient. La Flabellina (que etimològicament                                      Es Busqueret aplaudeix
    significa “forma de ventall”), pertany a l’ordre dels nudibranquis, mol·luscs gasterò-                                    5
    podes (opistobranquis) que es caracteritzen per tenir la closca reduïda o inexistent i                                       Protecció de les dunes   16   Publicacions
    les brànquies (òrgan per respirar) situades al dors. S’assemblen a un llimac - fet pel                                       Es Busqueret es queixa       Quins aucells crien
    qual a alguna de les espècies les anomenen llimacs de mar - són hermafrodites, no
    superen els 4 centímetres de longitud i viuen entre els 5 i els 20 m de profunditat.                                        Degradació dels illots       a Mallorca?
    Presenten un cap amb dues banyes olfactives, els rinòfors, un mantell que reco-
    breix la part dorsal i un peu a la part ventral per a desplaçar-se i adherir-se.                                                            per Toni Muñoz
                                                                                   6
       Aquest grup d’invertebrats és molt conegut pels submarinistes, siguin fo-                                         Actualitat
    tògrafs o no, ja que presenten unes coloracions sovint molt vistoses i atractives.                                         El virot petit

    Aquesta vistositat s’atribueix a un cert tipus de mecanisme de defensa i al fet de                                                i Ana Rodríguez 17  Es Busqueret se’n va de viatge
    mostrar coloracions contrastades per alertar els possibles depredadors.                                              per Miguel McMinn         L’àrtic
                                                                                                        per Josep Manchado
    FOTOGRAFIAR SOTA L’AIGUA
                                                                                   9
                                                                                    Un racó per descobrir
       La fotografia submarina afegeix una sèrie de dificultats a les de la fotografia                                        Les basses de Lluriac
    terrestre i els equips (fotogràfic i d’immersió) suposen un bon sobrecost. Ens hem                                                        20  Quadern de camp
    de moure molt bé sota l’aigua, respectant l’entorn i anant amb compte amb el mal                                          per Joan Florit
    que podem fer amb les aletes o amb el nostre propi cos. Hem de tenir en compte,                                                            per Steve Nicoll
    en tot moment, l’aire romanent a l’equip i la profunditat a la qual s’està… poques
    vegades passam dels 30 m. Ens enrevolten unes condicions de llum especials: per                                        Estudi dels aucells
    sota dels 3 metres es comença a perdre el color vermell, la llum es va fent cada cop                                    10
    més dèbil a mida que ens endinsam i predominen els blaus. Es fa necessari, per                                           Cens d’abellerols       21  Des de l’aguait
    tant, l’ús del flaix quasi sempre; per dir-ho d’alguna manera, cal “pintar de colors”
    amb el flaix. Una altra limitació la suposen les partícules en suspensió a l’aigua,                                        per Jaume Adrover         Aus estivals
    capaces d’arruïnar la millor fotografia macro i convertir-la en una “nevada” subma-                                                          per Maties Rebassa
    rina. El fotògraf submarí té un temps d’immersió molt limitat, que normalment no
    sol superar els 45-60 minuts, temps que limita també la nostra activitat fotogràfica.                                     Quin nom més rar!
    I per si tot això fos poc, sempre ens queda el passar pena per la inundació de                                       11
    l’equip, amb el corresponent disgust del segle!.                                                          I aquí, què hi veus?     23  Més que aucells
                           Rosana Garcia                                                     per Pere J. Garcias
                                                                                                       Els cnidaris
                                                                                  12
                                                                                    Naturalisme               per Cati Artigues
                                                                                                       Racó jove
                                                                                      Va de cabots            per Equip d’Educació Ambiental del
                                                                                      per Lluís Parpal i Nieves Negre    GOB.
                                                                                  Es Busqueret
                                                                                  Revista de divulgació ornitològica de les Illes Balears
                                                                                  Número 21 - Estiu 2010 - Publicació gratuïta.
                                                                                  www.esbusqueret.com - info@esbusqueret.com
                                                                                  Edita
                                                                                     GOB - Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa
                                                                                     Manuel Sanchís Guarner, 10 - 07004 Palma
                                                                                     www.gobmallorca.com - info@gobmallorca.com
                                                                                  Editor
                                                                                  Rafel Mas
                         JAUME CAPELLà                                                   Comitè editorial
                                                                                  Enric Culat
                                                                                  Cristina Fiol
     Rosana García                                                                       Xisco Lladó
                                                                                  Manuel Suárez
      (Madrid, 1970). Normalment la gent comença a fotografiar defora de l’aigua;
     Rosana va començar a bussejar i, 10 anys i més endavant, en un intent de retenir                                     Revisió lingüística  Disseny i maquetació
     alguna cosa del meravellós món submarí, va començar a fotografiar-lo. Aquesta                                       Magdalena Prohens   Toni Muñoz, Xisco Lladó
     activitat s’ha convertit per a ella en una passió. Els inicis foren autodidactes, amb                                   Han col·laborat a aquest número:
     una càmera Sea&Sea manual, sempre ben aconsellada per Jaume Capellà, també                                        Cati Artigues, Juanjo Bazán, Xavier Canyelles, Jaume Capellà, Linda Castañeda, David Cuenca,
     fotògraf, qui amb els anys es va convertir en el seu marit. Va completar la seva                                     Miquel àngel Dora, Joan Florit, Toni Font, Rosana García, Pere J. Garcias, Josep Manchado, Miguel
     formació amb cursos de fotografia i viatges a llocs singulars. Ha col·laborat en                                     McMinn, Toni Muñoz, Nieves Negre, Steve Nicoll, Lluís Parpal, Biel Perelló, Maties Rebassa, Ana
     algunes publicacions i exposicions i guanyat algun premi i menció d’honor. És una                                     Rodríguez, Hadoram Shirihai, AFONIB, A & C Black, Col·legi Públic Es Canyar, SOM.
     eterna estudiant de ciències ambientals.
                                                                                  DL: PM-1937-2004 ISSN: 1889-4275 - Prohibida la reproducció no autoritzada, total o parcial,
      Si voleu passar una estona ben entretinguda amb les seves fotografies i veure’n el                                    amb finalitat comercial.
     currículum complet, només cal que visiteu www.rosanagarcia.org.                                              Impressió
                                                                                  Taller Gràfic Ramón - Palma - Paper 100% reciclat.
                                   Càmera Nikon D300 - Òptica Micro-Nikkor 60mm. f/2.8, velocitat 1/100s a f/16 - Flaix i caixa estanca Ikelite.

     2 - EB21                                                                                                     EB21 - 3
     2 - EB21
   1   2   3   4   5   6   7