Page 3 - Es Busqueret 21
P. 3

A través de l’objectiu - Una imatge de natura Sumari                                        13
                        2
                         A través de l’objectiu       Identificació
 Flabellina affinis sobre fulla de Posidonia oceanica  Flabellina affinis       Els cabots
                          per Rosana García
                          coordina Biel Perelló        per Cristina Fiol
 Illot de na Corberana, Colònia de Sant Jordi (ses Salines)
 19 de juliol de 2008
                                        14
                        4
                        Editorial              L’entrevista
 Flabellina affinis (Gmelin, 1791) sobre una fulla de Posidonia oceanica, possible-    Biel Perelló
 ment alimentant-se d’un hidrolari.        L’ornitologia a l’estiu
                                            per Enric Culat
 Vaig tenir la sort de trobar-la un dia de poc onatge, fet que em va facilitar
 fotografiar-la a causa de la calma de l’ambient. La Flabellina (que etimològicament    Es Busqueret aplaudeix
 significa “forma de ventall”), pertany a l’ordre dels nudibranquis, mol·luscs gasterò- 5
 podes (opistobranquis) que es caracteritzen per tenir la closca reduïda o inexistent i    Protecció de les dunes 16  Publicacions
 les brànquies (òrgan per respirar) situades al dors. S’assemblen a un llimac - fet pel    Es Busqueret es queixa    Quins aucells crien
 qual a alguna de les espècies les anomenen llimacs de mar - són hermafrodites, no
 superen els 4 centímetres de longitud i viuen entre els 5 i els 20 m de profunditat.    Degradació dels illots    a Mallorca?
 Presenten un cap amb dues banyes olfactives, els rinòfors, un mantell que reco-
 breix la part dorsal i un peu a la part ventral per a desplaçar-se i adherir-se.    per Toni Muñoz
                        6
 Aquest grup d’invertebrats és molt conegut pels submarinistes, siguin fo-   Actualitat
 tògrafs o no, ja que presenten unes coloracions sovint molt vistoses i atractives.  El virot petit

 Aquesta vistositat s’atribueix a un cert tipus de mecanisme de defensa i al fet de  i Ana Rodríguez 17  Es Busqueret se’n va de viatge
 mostrar coloracions contrastades per alertar els possibles depredadors. per Miguel McMinn     L’àrtic
                                            per Josep Manchado
 FOTOGRAFIAR SOTA L’AIGUA
                        9
                        Un racó per descobrir
 La fotografia submarina afegeix una sèrie de dificultats a les de la fotografia    Les basses de Lluriac
 terrestre i els equips (fotogràfic i d’immersió) suposen un bon sobrecost. Ens hem   20  Quadern de camp
 de moure molt bé sota l’aigua, respectant l’entorn i anant amb compte amb el mal     per Joan Florit
 que podem fer amb les aletes o amb el nostre propi cos. Hem de tenir en compte,    per Steve Nicoll
 en tot moment, l’aire romanent a l’equip i la profunditat a la qual s’està… poques
 vegades passam dels 30 m. Ens enrevolten unes condicions de llum especials: per    Estudi dels aucells
 sota dels 3 metres es comença a perdre el color vermell, la llum es va fent cada cop  10
 més dèbil a mida que ens endinsam i predominen els blaus. Es fa necessari, per  Cens d’abellerols  21  Des de l’aguait
 tant, l’ús del flaix quasi sempre; per dir-ho d’alguna manera, cal “pintar de colors”
 amb el flaix. Una altra limitació la suposen les partícules en suspensió a l’aigua,  per Jaume Adrover    Aus estivals
 capaces d’arruïnar la millor fotografia macro i convertir-la en una “nevada” subma-    per Maties Rebassa
 rina. El fotògraf submarí té un temps d’immersió molt limitat, que normalment no
 sol superar els 45-60 minuts, temps que limita també la nostra activitat fotogràfica.    Quin nom més rar!
 I per si tot això fos poc, sempre ens queda el passar pena per la inundació de  11
 l’equip, amb el corresponent disgust del segle!.  I aquí, què hi veus?     23  Més que aucells
 Rosana Garcia                   per Pere J. Garcias
                                            Els cnidaris
                      12
                        Naturalisme               per Cati Artigues
                                            Racó jove
                          Va de cabots            per Equip d’Educació Ambiental del
                          per Lluís Parpal i Nieves Negre    GOB.
                       Es Busqueret
                       Revista de divulgació ornitològica de les Illes Balears
                       Número 21 - Estiu 2010 - Publicació gratuïta.
                       www.esbusqueret.com - info@esbusqueret.com
                       Edita
                          GOB - Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa
                          Manuel Sanchís Guarner, 10 - 07004 Palma
                          www.gobmallorca.com - info@gobmallorca.com
                       Editor
                       Rafel Mas
 JAUME CAPELLà                Comitè editorial
                       Enric Culat
                       Cristina Fiol
 Rosana García                Xisco Lladó
                       Manuel Suárez
 (Madrid, 1970). Normalment la gent comença a fotografiar defora de l’aigua;
 Rosana va començar a bussejar i, 10 anys i més endavant, en un intent de retenir  Revisió lingüística Disseny i maquetació
 alguna cosa del meravellós món submarí, va començar a fotografiar-lo. Aquesta  Magdalena Prohens Toni Muñoz, Xisco Lladó
 activitat s’ha convertit per a ella en una passió. Els inicis foren autodidactes, amb  Han col·laborat a aquest número:
 una càmera Sea&Sea manual, sempre ben aconsellada per Jaume Capellà, també  Cati Artigues, Juanjo Bazán, Xavier Canyelles, Jaume Capellà, Linda Castañeda, David Cuenca,
 fotògraf, qui amb els anys es va convertir en el seu marit. Va completar la seva  Miquel àngel Dora, Joan Florit, Toni Font, Rosana García, Pere J. Garcias, Josep Manchado, Miguel
 formació amb cursos de fotografia i viatges a llocs singulars. Ha col·laborat en  McMinn, Toni Muñoz, Nieves Negre, Steve Nicoll, Lluís Parpal, Biel Perelló, Maties Rebassa, Ana
 algunes publicacions i exposicions i guanyat algun premi i menció d’honor. És una  Rodríguez, Hadoram Shirihai, AFONIB, A & C Black, Col·legi Públic Es Canyar, SOM.
 eterna estudiant de ciències ambientals.
                       DL: PM-1937-2004 ISSN: 1889-4275 - Prohibida la reproducció no autoritzada, total o parcial,
 Si voleu passar una estona ben entretinguda amb les seves fotografies i veure’n el  amb finalitat comercial.
 currículum complet, només cal que visiteu www.rosanagarcia.org. Impressió
                       Taller Gràfic Ramón - Palma - Paper 100% reciclat.
 Càmera Nikon D300 - Òptica Micro-Nikkor 60mm. f/2.8, velocitat 1/100s a f/16 - Flaix i caixa estanca Ikelite.

 2 - EB21                                              EB21 - 3
 2 - EB21
   1   2   3   4   5   6   7   8