Page 3 - Es Busqueret 30
P. 3

A través de l’objectiu - Una imatge de natura Sumari

                          A través de l’objectiu    14  Anatomia
                        2  Blaveta              El vol de les aus (I),
                          per Pere J. Garcias        estructures per a
                          coordina Biel Perelló       conquerir el cel
                                            per Lluís Parpal
                        4
                          Editorial
                                        17   Quadern de camp
                                            per Steve Nicoll
                        5  Aquí què hi veus?
                          La boscarla de canyar       Un racó per descobrir
                           per Pere J. Garcias    18
                                            L’estany de Canyamel

                        6  Dieta del falcó marí        Es Busqueret se’n va de viatge
                          Naturalisme             per Cati Artigues
                          i cens de la població a   22   Madeira
                          l’arxipèlag de Cabrera       per Josep Manchado
                          per Jaume Bonnín i Jaume Adrover 28  Identificació

                       8   Actualitat             Els coa-roges

                                            per Manolo Suàrez
                          El voltor lleonat,
                          nova espècie nidificant
                          a les Balears
                           per Jordi Muntaner
                      13   Coprinopsis picaea
                          Més que aucells

                           per Joan Carles Salom


                       Es Busqueret
                       Revista de divulgació ornitològica de les Illes Balears Fotografia de portada:
                       Número 30 - Tardor 2012 - Publicació gratuïta. Voltor lleonat, Gyps fulvus.
                       www.esbusqueret.com - info@esbusqueret.com   Autor: Toni Muñoz.
                       Edita
                          GOB - Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa
                          Manuel Sanchís Guarner, 10 - 07004 Palma
                          www.gobmallorca.com - info@gobmallorca.com
                       Editor
                       Manuel Suàrez
                       Comitè editorial
                       Cati Artigues, Enric Culat, Cristina Fiol, Xisco Lladó, Rafel Mas, Lupe
                       Suárez.
                       Revisió lingüística
                       Magdalena Prohens
                       Disseny i maquetació
                       Toni Muñoz
                       També han col·laborat a aquest número:
                       Jaume Adrover, Juanjo Bazán, Jaume Bonnin, Gemma Carrasco, Pere J. Garcias, Josep Manchado, Elisa Miquel
                       Riera, Jordi Muntaner, Steve Nicoll, Lluís Parpal, Biel Perelló, Maties Rebassa, Miquel Àngel Reus, Joan Carles
   GLòRIA LóPEz              Salom, Olli Tenovuo, AFONIB.
                       DL: PM-1937-2004 ISSN: 1889-4275
                       Prohibida la reproducció no autoritzada, total o parcial, amb finalitat comercial.

                                                    EB29 - 3
   1   2   3   4   5   6   7   8