Page 3 - Es Busqueret 47
P. 3

Naturalisme
                       Sumari                38  20 anys de seguiment de
                                            la milana a Mallorca

                                            per Toni Muñoz


                          A través de l’objectiu       Sabies que...?
                        2  Cap des Falcó         52  per Xavier Llabrés
                           per Maria Planells
                           coordina Xavier Mas        Col·laboració
                                         53  El mercat de l’extinció

                       4   Editorial              Racó infantil
                                            per Maite Serra-Franco

                       5   Publicacions         58

                                            Un racó per descobrir
                                          60 La Torre Picada
                          Actualitat

                       6  El papamosques tirrènic, una     per Cristina Fiol
                          nova espècie per a les Balears   Identificació
                          per Jordi Muntaner      64   El durbec
                                            per Toni Muñoz
                          Reportatge             dibuixos de Cati Artigues
                        10  Caretta caretta,
                          segones oportunitats        Es Busqueret se’n va de viatge

                           per Néstor Carda      66  Costa Rica
                                            per Josep Manchado
                          Notícies del món
                        28  per Maite Serra-Franco      Més que ocells
                                          80  Fauna submergida a
                          Notícies de casa          l’Albufereta
                        30  per Maite Serra-Franco       per Macu Férrizoana Cursach
                                            dibuixos de Cati Artigues
                          Estudiant les aus

                       32 Quants d’anys viuen les aus?     Quadern de camp
                          per Pere Garcias        84   per Steve Nicoll                       Es Busqueret
                       Divulgació naturalística de les Illes Balears

                       Número 47 - Publicació gratuïta.       Fotografia de portada:
                       www.esbusqueret.com - ornitologia@gobmallorca.com Milana, Milvus milvus
                                              Autor: Joan Cesari
                           GOB - Grup Balear d’Ornitologia
                           i Defensa de la Naturalesa
                           Manuel Sanchís Guarner, 10 - 07004 Palma
                           www.gobmallorca.com - info@gobmallorca.com
                       Editor
                       Manuel Suàrez
                       Comitè editorial
                       Cati Artigues, Cristina Fiol, Maite Serra, Steve Nicoll, Félix de Pablo,
                       Josepa Rubio.
                       Revisió lingüística
                       Sebastià Avellà
                       Disseny i maquetació
                       Toni Muñoz
                       Col·laboren en aquest número:
                       Néstor Carda, Xavier Mas, AFONIB,
                       DL: PM-1937-2004 ISSN: 1889-4275
                       Prohibida la reproducció no autoritzada, total o parcial, amb finalitat comercial.                                                      EB47 - 3
   1   2   3   4   5   6   7   8