Page 5 - Es Busqueret 47
P. 5

Publicacions
                                Versió ampliada de la Petita guia de les aus urba-
                                nes d’Artà (publicada pel seu ajuntament) que ara
                                incorpora les aus de nous ambients (voltants dels
                                pobles del Pla, de la Serra i de Palma).
                                Ha estat editada pel Departament d’Economia
                                del Consell de Mallorca, a través de la Direcció
                                Insular de Turisme. A més d’en català i castellà,
                                s’ha editat en anglès per tal de poder-la oferir a
                                les fires ornitològiques internacionals on s’està
                                acudint des de fa uns anys per tal de promoure el
                                turisme ornitològic a Mallorca.
                                Es distribueix gratuïtament a les oficines d’infor-
                                mació turística del Consell de Mallorca a Palma
                                (plaça de la Reina) i l’aeroport, i a les oficines de
                                la Direcció Insular de Turisme (edifici de la Mise-
                                ricòrdia, Palma).       Miquel Rayó ens torna deleitar una vegada més
       amb una nova publicació dedicada als aucells.
       Aquesta vegada es tracta d’un bon recull de
       noms, trets, curiositats, dites i cites de diverses
       d’aus presents a la cultura popular mallorquina, a
       la literatura oral, a les rondalles, al cançoner i dins
       el món de l’ornitologia de camp.
       Una obra divulgativa, popular, molt entretinguda
       i reforçada pels bellíssims dibuixos d’Andrew Pin-
       der.
       Un per un els aucells s’acompanyen del nom po-
       pular, el científic, el seu estatus i les cites corres-
       ponents a les rondalles i al cançoner seguida dels
       molts interessants comentaris de l’autor, que una
       vegada més mostra un compromís ferm amb la
       divulgació i la conservació dels nostres aucells.
       Edita Edicions Documenta Balear.

                                                      EB47 - 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10