Activitats de formació

 

Aquí trobaràs els cursos, xerrades, tallers i conferències que s’organitzen.

 

Curs de natura, del 14 al 19 d'octubre

 

cursnatura2019

 

Justificació

La reconnexió i identificació de les relacions que s’estableixen entre el desenvolupament humà i els medi que el sustenta és clau per possibilitar un nou model de desenvolupament que no posi en perill el medi que ens ha de sustentar. Per tal d’enendre en profunditat aquestes relacions cal conèixer el nostre entorn. Els processos d’aprenentatge seran més reals si hi ha contacte directe amb la natura, participació directe i avaluam els nostres comportaments diaris.

 

Objectius

Un dels àmbits d’actuació de l’educació ambiental és el reforç de la capacitació d’educadors, formadors i altres agents, que són els facilitadors dels processos d’aprenentatge. Aquesta acció formativa s’emmarca dins aquest àmbit d’actuació.

 

Relació amb la problemàtica

Per tal de poder afavorir processos d'aprenentatge és necessari disposar de coneixements però també disposar d’eines i recursos per poder transmetre aquests coneixements de manera efectiva i eficient. La Natura en si mateixa és un recurs educatiu excel·lent, però no és suficient conèixer-la per utilitzar-la com a tal, cal saber com fer-ho, i hi ha una falta de coneixement en aquest sentit per part de professorat, educadors o formadors. Amb aquest curs es pretén donar resposta a aquesta mancança així com encoratjar i motivar a possibles agents de canvi per a que facin ús del coneixement de la natura per contribuir a transformar la societat.

 

Destinataris

Curs destinat a tota aquella persona que vulgui ampliar els seus coneixements de la natura que ens envolta, d’aquella més propera, la que tenim més a l’abast i com transmetre aquest coneixement a altres persones per tal de que puguin valorar-la i contribuir a la seva conservació. Per tant adreçat a professorat, educadors ambientals, formadors i a qualsevol persona interessada en el medi ambient i amb ganes de facilitar el procés d’aprenentatge a altres persones.

 

Descripció de l’activitat

L’objectiu del curs és proporcionar als participants una ampliació dels coneixements que pugin tenir sobre el medi que ens envolta més proper (vegetació mediterrània, medi marí i ornitologia), aquella natura que tenim a l’abast i que podrem utilitzar amb facilitat, des de un perspectiva educativa, utilitzar la natura com a recurs educatiu per a la transformació social.

Activitat formativa de 24h de durada repartides en 5 horabaixes (4h) i un matí de cap de setmana (sortida de camp)

El curs es dividirà en 3 blocs:

Medi marí 8 h
Vegetació mediterrània 8h
Ornitologia 8h

 

Continguts del curs:

MEDI MARÍ

1- El Mediterrani com un mar especial per la seva alta diversitat biològica, per la seva heterogeneïtat espacial i temporal els factors i processos ambientals fins al punt que se la considerar com un oceà en miniatura. Un mar encara molt desconegut i que encara avui en dia ens guarda secrets i sorpreses que poc a poc anem descobrint.
2- El mar més proper, les comunitats i les espècies que tenim en el mar Mediterrani nord occidental. Relació entre distribució de les espècies i els factors físics, geològics i “històrics”. Conservació i gestió del medi marí: necessitat d’una canvi radical d’actitud.
3- Que podem fer i aprendre a la platja. Treballar la platja i la costa com un aula on l’observació i la recerca ens serveixin com un excel·lent aprenentatge del medi natural. El mar com un recurs educatiu encara desconegut a les aules i que ens dona moltes possibilitats. Parlarem dels tallers del projecte “el mar a fons”.
4- desenvolupament de noves aproximacions per conèixer i aprendre del medi marí. Es tant diferent el mar del món (ambient) terrestre que ens envolta? Treballarem les tècniques de les analogies, similituds i semblances per a proper-nos al mar. Les noves tendències educatives com Ocean Literacy i la importància de la Ciència Ciutadana.

VEGETACIÓ MEDITERRÀNIA

1- La formes i tamanys de les plantes mediterrànies són una resposta adaptativa al clima mediterrani, i també són el resultat de molts canvis al llarg de la història geològica de les illes. Per què les plantes són com són?
2- El paisatge vegetal de Mallorca un reflexa de la estructura geològica i climàtica de la illa. El paisatge vegetal també pot ser interpretat com una resposta a las condiciones climàtiques i ambientals de cada zona de la illa. Interpretant el paisatge en condiciones de gradients ambientals.
3- El paisatge vegetal de Mallorca també és una resposta als usos i l’activitat humana actual i històrica. El paisatge interpretat com un concepte canviant al llarg del temps. Eines per conèixer els canvis del paisatge.
4- Les plantes que mengem com a recurs didàctic. Aprendre mirar d’una altre manera las plantes que compram en el mercat. La botànica pot ser divertida.

ORNITOLOGIA

1. Els ocells i els humans, quines relacions establim. Perquè ens serveixen els ocells
2. L’observació d’aus. Que ens pot aportar?
3. Eines i possibilitats per a l’acompanyament, la facilitació de la descoberta del medi natural.
4. Identificació dels ocells més comuns.

6. Personal que durà a terme el projecte

 

Coordinació del curs

Maria Femenies Llull

 

Ponents

Josep-Maria Gili i Sardà, Professor d’Investigació del CSIC, treballa actualment a l’Institut de Ciències del Mar de Barcelona. Dr. En Ciències Biològiques per la UAB i i desenvolupa projectes de recerca sobre Oceanografia biològica i ecologia marina i es especialista en cnidaris (meduses, coralls, gorgònies, etc.)

Juan Rita Larrucea (Barcelona, 1957), actualment és Professor Titular de Botànica del Dep. de Biologia de la Universitat de les Illes Balears (1991), les seves línies d’investigació se centren en el coneixement de la flora i vegetació balear, i la biologia de la conservació de plantes amenaçades.

Pere Vicens Siquier, naturalista i educador ambiental. Actualment està com a guia i informador al Parc Nacional de Cabrera. Ha estat el responsable, durant quasi 25 anys, del seguiment de les espècies del Parc Natural de s’Albufera. Darrerament, també ha treballat en el seguiment ornitològic de la Reserva Natural de s’Albufereta.