Imprimir aquesta pàgina
Dimecres, 13 Mai 2020 10:31

El GOB denuncia que el Govern menteix en el relat de la transformació econòmica i social i torna a voler "salvar" la crisi afavorint als hotelers i construcció.

El Govern PSOE -MES i PODEM preparen un decret llei que permetrà als hotels augmentar la seva superfície fins a un 15% sense llicència i poguent-se botar les normatives urbanístiques i la corresponent tramitació d'acord amb els instruments de planificació

Les mateixes receptes de sempre. Tornen els decrets lleis a l'estil dels ja impulsats arran de la crisi 2008. El Govern beneficia hotelers i planteja beneficis fiscals, per exemple, a les taxes portuàries.

Ni emergència climàtica, ni canvi de paradigma, ni revisió de model econòmic. El GOB considera que el Govern només té un únic objectiu: retornar on érem, amb les receptes de sembre, amb l'enorme irresponsabilitat que això implica. Ignorant la precarietat i vulnerabilitat propiciada pel model de "tot turisme" i ignorant el repte climàtic i la necessitat de reforçar una economia i una societat totalment vulnerables a les futures crisis que vendran, siguin sanitàries, climàtiques o econòmiques. 
 
 
Des del GOB, vàrem escriure una carta oberta a la Presidenta per poder tenir una interlocució directa i franca en relació als objectius de recuperació, vàrem mantenir reunió amb el Conseller de Model econòmic, turisme i treball (PSOE) i hem participat a les reunions dels eixos que ens han convocat (PODEMOS i MES). En cada cas hem plantejat alternatives i propostes per una vertadera reactivació i transformació econòmica i social que rompen amb aquests esquemes obsolets de rebaixes i garanties ambientals i procedimentals per tal de reactivar el sector turístic i el de la construcció.
 
Les propostes s'han treballat amb tot un arc social representatiu de les diferents prioritats que haurien de bastir el nou model econòmic i es varen llançar divendres passat junt amb el Manifest  "La vida al centre. Manifest de propostes per una transició ecosocial" . El Manifest ja compta  amb l'adhesió de prop de 1000 persones i més de 75 entitats i col·lectius d'arreu de Mallorca. 
 
El Pacte segueix però ignorant la crisi sistèmica i multidimensional que ha evidenciat la crisi sanitària i malgrat les veus que clamen per revisar el model de cara a futur, i especialment, l'excessiva especialització turística, el Govern preten sortir de la crisi com ho va fer ja al 2008: potenciant el binomi turisme-construcció.
Les mateixes receptes de sempre. Tornen els decrets lleis a l'estil dels ja impulsats arran de la crisi 2008. El mateix PSOE ho va fer igual arran de la passada crisi: Decret llei 1/2009, de 30 de gener, de mesures urgents per a l'impuls de la inversió a les Illes Balears BOIB núm. 017 de 2009 i Llei 4/2010, de 16 de juny, de mesures urgents per a l'impuls de la inversió a les Illes Balears BOIB núm. 094 de 2010
 
Quina necessitat hi ha que els hotelers facin obres davant la caiguda del turisme a nivell mundial? perquè no es potencia la construcció amb actuacions referides a l'adaptació al canvi climàtic? 
 
Però el Decret Llei no només es queda aquí, inclou altres mesures que consideram greus: 
  • Per contribuir a la reactivació econòmica i potenciar el sector de la construcció, s’estableix un règim excepcional de declaració responsable per a determinades obres i instal·lacions a executar en sòl urbà
  • Es permet la reconversió d'hotel a habitatge, mesura que fa anys que els hotelers demanen per rendibilitzar encara més les seves construccions
  • Com a sector de diversificació econòmica, el sector especialitzat en la construcció i el manteniment d’embarcacions nàutiques, i per posar en valor l’objectiu de recollida municipal de residus en les condicions adequades als anomenats “punts verds” s’introdueix un article que estableix un procediment urbanístic extraordinari per a l’ordenació de sistemes generals d’infraestructures i serveis específics, que vigirà durant un període de dos anys. Es pretén, així, fomentar la creació de forma àgil d’àrees urbanitzades aptes per a la implantació d’instal·lacions destinades a la construcció, emmagatzematge i manteniment d’embarcacions. Pel desenvolupament d’aquestes àrees urbanitzades aptes per a la implantació de les activitats assenyalades es podrà recórrer a l’habilitació de zones industrials en sòl urbà i urbanitzable, o mitjançant la definició de sistemes generals en qualsevol classe de sòl.  Igualment es vol incentivar trobar espais adequats per a l’impuls tecnològic de les energies renovables i, finalment, facilitar la implantació de “punts verds”municipals per a una gestió més sostenible dels residus.
  • S'obre la possibilitat d'exhonerar parcs fotovoltaics de la corresponent tramitació ambiental
  • Incentius per obres en establiments sense cap tipus de condicionament enfocat a disminuir la seva petjada o enfocat a decreixer la capatitat d'allotjament turístic
  • L’excepció de limitacions temporals estivals per a obres d’edificació, modificació, reparació i enderrocaments, relatives a la temporada turística que estiguin vigents a qualsevol normativa autonòmica, insular o municipal.
  • Estableix determinats beneficis fiscals aplicables a taxes portuàries de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, possible aplicació dels recursos disponibles del fons per
  • Impost turisme sostenible: dedicar els fons de projectes no executats en el marc dels plans anuals del turisme sostenible dels anys 2016 a 2019, i també els recursos del fons de l’any 2020 per al qual ja no s’aprovarà el pla anual del turisme sostenible, a despeses i inversions per pal·liar els efectes de la crisi del COVID-19. Suspensió per a l’exercici de 2020 del funcionament de la Comissió d’Impuls del Turisme Sostenible i l’aprovació del pla anual del turisme sostenible
 
Queda clar que la voluntat del Govern, i dels tres partits que en són part, no és en absolut rompre paradigmes ni inèrcies passades d'un model obsolet, sinó continuar com sempre. És decebedor i caldrà ser molt forts i molts al carrer per exigir vertaderes polítiques que pensin amb una economia per a les persones i deixin de tendir infinitament a la intensificació de la dependència del sector turístic i la construcció dissimulats darrera programes d'agendes verdes i green new deals buits de contingut i que en absolut representen el camí cap a la transició ecosocial que aquestes illes necessiten.
Llegir 1802 vegades Darrera modificació el Dimecres, 13 Mai 2020 11:07