El motiu del recurs presentat ho és en relació a que la sol·licitud presentada no se podia tramitar d’acord amb l’article 152 del Reglament General de Costes per ser aquest article destinat a les sol·licituds per a noves ocupacions, però no per a les ocupacions ja existents de forma il·legal des de l’entrada en vigència de l’actual Llei de costes, el 29 de juliol de 1988.

Suposaria un increment de pressió humana molt important al litoral, afectant espais de la xarxa Natura 2000 i sense que s’hagin avaluat adequadament les repercussions ambientals.

Cal evitar que les antigues instal·lacions militars a espais naturals importants passin a mans privades i es transformin en instal·lacions turístiques o residencials.

Enguany tenim un repte, llançam la ILP "Avui per demà" per garantir el benestar de les generacions futures. Entra a http://avuiperdema.org i informa't de com pots contribuir al canvi.

Necessitam la teva signatura i la teva implicació!

uneixtealgob