L’àmbit insuficient i la manca de concreció en la planificació d’infraestructures i la gestió de l’ús públic, els aspectes més febles de la proposta

Aquest dijous, la Comissió Balear de Medi Ambient durà al Ple, l'Informe favorable de l'Avaluació Ambiental Estratègica del Pla Hidrològic de les Illes Balears, en el seu tercer cicle de planificació corresponent als anys 2022-2027.

Un instrument de planificació que, al nostre entendre, encara no incorpora la mirada intergeneracional que hauria de garantir la disponibilitat futura del recurs, amb quantitat i qualitat suficients per assegurar el sosteniment de la vida en un context de crisi climàtica que aguditzarà la problemàtica de disponibilitat del recurs i que necessita apuntar canvis dràstics en els usos vinculats a l'activitat econòmica i el model territorial.

 

Estima així els arguments exposats pel GOB en el recurs contenció contra la Conselleria de Turisme i Alcudiamar en relació a l'autorització turística de l'hotel "per a navegants" de 2003, que s'ha acabat convertit en un aparthotel de 4 estrelles, un ús no permès per la Llei de Ports i el Pla Especial del Port d'Alcúdia.

Enguany tenim un repte, llançam la ILP "Avui per demà" per garantir el benestar de les generacions futures. Entra a http://avuiperdema.org i informa't de com pots contribuir al canvi.

Necessitam la teva signatura i la teva implicació!

uneixtealgob