Com en altres ocasions, es va produir acampada il·legal i l’abandonament de fems als marges de la carretera, afectant al Paratge Natural de la Serra de Tramuntana.

Al desembre de l’any 2020 ja varem manifestar que les parcel·les amb qualificació hotelera del sòl urbà de Formentor no tenien la condició de solar d’acord amb les determinacions del planejament urbanístic vigent, el PGOU de 1990 i la Llei d’urbanisme de les Illes Balears (LUIB).

Presenten, via esmena a la Llei de conservació d'espais de rellevància ambiental, declarar d'utilitat pública i interès social, l'aparcament de Cala Agulla a la finca propietat de l'actual explotador de l'aparcament que el PORN obliga a retirar.

Enguany tenim un repte, llançam la ILP "Avui per demà" per garantir el benestar de les generacions futures. Entra a http://avuiperdema.org i informa't de com pots contribuir al canvi.

Necessitam la teva signatura i la teva implicació!

uneixtealgob